Korrelation mellem prisudvikling og volumenudvikling

Korrelationen mellem prisudvikling og volumenudvikling viser, om volumenet bekræfter trendbilledet, eller om det varsler en kommende vending.

Generelt skal volumenet øge i trendretningen. I stigende trender ønsker vi højt volumen på opgang og nær toppene, mens vi ønsker lavt volumen på nedgang og nær bundene. En sådan udvikling vidner om en sund aktie med stadigt mere optimistiske investorer og forstærker et positivt trendbillede.

På tilsvarende måde vil højt volumen på nedgang og nær bundene i en faldende trend bekræfte det negative billede og indikere en videre nedgang.

Afvigelser fra dette er et varsel om en kommende trendvending.

Normalsituationer

Volumenet vil øge i trendretningen. Figuren viser en stigende trend med højt volumen nær toppene og lavt volumen nær bundene. Aggressive investorer må op i kurs for at få aktier. Få investorer sælger nær bundene, da de er positive over for aktien og komfortable med at sidde.

 

Aftagende volumen i trendretningen er et varsel om mulig trendbrud. I figuren til venstre er der kun lidt kraft i køberne, eftersom volumenet nær den sidste top er lavt. Samtidig er sælgerne aggressive, når kursen falder. Dette indikerer nervøse sælgere og afventende købere og er et signal om mulig vending ned.
 

 

Tradingmuligheder

Volumenudviklingen kan indikere tradingmuligheder. Når korrelationen mellem prisudvikling og volumenudvikling bliver klart positiv i faldende eller sidelænds trender, kan dette åbne op for gode kortsigtede tradingmuligheder. Sådanne situationer indebærer ofte høj risiko, men samtidig kan upsiden være rigtig god.

De bedste tradingmuligheder får man ofte, når kursen falder på lavt volumen i stigende trender og nærmer sig trendgulvet.

 

Særlige situationer

Stor volumenøgning sammen med stor kursopgang kan indikere et afslutningsrally. Sådanne situationer opstår typisk, når en stigende trend har varet over lang tid. Efter nye positive nyheder eller ny fokus i medier, vil alle have aktien. Dette resulterer i stor og pludselig kursopgang på højt volumen. Hvis situationen efterfølges af et kraftigt kursfald, kan dette have været et afslutningsrally.

Vær imidlertid opmærksom på, at stigende trender ofte varer meget længere, end mange investorer tror, og at aktierne ofte fortsætter med at stige selv efter god kursopgang på meget højt volumen.

 

Kraftigt fald på meget højt volumen i en faldende trend kan være tegn på et sell-off. Efter en række negative nyheder kaster de sidste investorer kortene fra sig, og enkelte mæglerhuse er måske begyndt at tvangssælge aktier. Hvis kursen så herefter stiger og volumenet bygges op, er det et tegn på, at investormassen har været så negativ, den kan blive, og at optimismen er i færd med at vende tilbage.

Vær opmærksom på, at faldende trender ofte varer længe, og at en skuffelse mange gange bliver fulgt af endnu en skuffelse. Der advares derfor mod at gå ind efter et sådant fald, før man ser en klar positiv volumenudvikling, gerne kombineret med positivt trendbillede på kort sigt. Og selv da vil der være høj risiko i aktien.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK