Positiv volumenudvikling

Både volumenbalancen og sammenhængen mellem prisudvikling og volumenudvikling er positiv. Dette indikerer, at køberne er aggressive og stærke, mens sælgerne er afventende.

Både volumenbalance og korrelation mellem pris- og volumenudvikling anses som vigtige indikatorer. Disse bruges gerne sammen med trendanalyse og andre indikatorer baseret på aktiekursen.

Når begge disse er positive på en gang, er det et godt signal om øgende optimisme blandt investorerne. Ofte vil vi se signaler i volumen tidligt, gerne før den øgende optimisme giver uslag i stigende kurser.

Følgende gælder, når volumenudviklingen er positiv:

  • Forstærker et købssignal
  • Svækker et salgssignal
  • Indikerer positive investorer og fortsættelse af en opgang
  • Indikerer passive sælgere, afslutningen af en nedgangsperiode og vending op

Generelt ønsker vi en positiv volumenudvikling for aktier, vi ejer eller vil købe. Positivt volumen indikerer en sund aktie med øgende optimisme i investorernes syn på aktien. En sådan aktie indikeres at stige videre.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK