Forskningsresultat: Säljsignal från dubbeltopp-formation

[This article is not yet translated to DAN. Showing untranslated version.]
En säljsignal från en dubbeltopp-formation kan endast uppkomma efter en tid av uppåtgående kursutveckling. Formationen indikerar att det skett ett negativt skifte och att aktien inlett ett trendomslag.

Enligt Investtechs forskning är signalens prediktionskraft beroende av valet av tidsperspektiv. Signaler på kort-, medellång- och långsiktig kursgraf har resulterat i en genomsnittlig årlig meravkastning på 4,4 procentenheter, 0,5 procentenheter respektive -21,4 procentenheter jämfört med genomsnittlig börsutveckling.

 

Forskningsresultaten är baserade på 4.582 fall över 20 år på de norska och svenska marknaderna.

Starka historiska resultat är ingen garanti för starka framtida resultat. Det är stor variation från år till år, och man kommer uppleva perioder med avvikande avkastning, trots att statistiken antyder att det finns klara samband.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK