Tools

Top50

Top50 viser de bedste aktier baseret på Investtechs kvantitative analysesystem. Dette er aktier, som i følge investorpsykologi skal stige de næste uger eller måneder.

Investtech beregner en teknisk point-sum, kaldet score, for hver aktie baseret på analyse af kursgrafen. Det allervigtigste bidrag til denne point-sum kommer fra trend. Andre vigtige forhold som tæller meget er støtte og modstand, kursformationer og volumenudvikling. Teknisk score vil have en værdi mellem –100 for maksimalt negative aktier og +100 for maksimalt positive aktier. En score over 50 svarer til en købsanbefaling, mellem 25 og 50 svarer til svagt køb, mens –25 til +25 er neutral.

Top50 er aktier med den højeste tekniske score.

Bemærk at det ofte kun er lidt, som skiller en aktie med for eksempel 80 i score og en med 70 i score. Man bør dermed ikke lægge så stor vægt på, om en aktie er på plads én eller plads 20, hvis begge har en relativ høj score. Da bør man hellere lægge vægt på aktiens risikoaspekter så som likviditet og volatilitet samt egne porteføljeønsker.

Top50

Fra headeren på tabellen kan du vælge mellem Købskandidater og Salgskandidater. Du kan også vælge mellem Kort sigt, Mellemlang sigt, Lang sigt og Totalanalyse afhængigt af, hvad der er inkluderet i dit abonnement. Kort sigt kræver Traderabonnement, mens Totalanalyse kræver Professionalabonnement.

Malliosakesalkku

Tietoja

 • Portfolio on teoreettinen portfolio, eikä siihen kuulu oikeita osakemarkkinasijoituksia.
 • Päivitetään kerran viikossa.
 • Kullakin osakkeella on sama paino ja ne tasapainotetaan päivittäin.
 • Portfolion tuotto päivitetään päivittäin.
 • Kustakin kaupasta otetaan 0.2% palkkio. Tasapainottamisen yhteydessä ei huomioida komissiota.
 • Portfoliota hoitaa tutkimustyön johtaja Geir Linløkken.
 • #-merkkiä käytetään osoittamaan yritykset, joiden osakkeita Investtech Invest tai lähipiiri omistaa.
 • Lisätiedoista tutustu  Investtechin portfoliosääntöihin (englanniksi).

Tietoa malliportfoliosta

 • Historiallisesti hyviä tuloksia pitkällä aikavälillä.
 • Riskiä verrataan pörssiin ja se on hyvin hajautettu sektoreittain.
 • Keskipitkä pitoväli, yleensä yhdestä kuuteen kuukautta.
 • Koostuu teknisesti positiivisista osakkeista.
 • Pitää hyviä sijoituksia pitkään, myy huonot nopeasti.
 • Aktiivinen osakevalikointi.
 • Päivitetään kerran viikossa.
 • Inspiraation lähde pitkän aikavälin sijoittajille, jotka pyrkivät maltillisen riskinottoon.

 

Hold-dig-fra-porteføljen

Fakta

 • Hold-dig-fra-porteføljen er en fiktiv portefølje, uden reelle investeringer på børs.
 • Opdateres en gang om ugen.
 • Hver aktie vægtes ens, og vægtningerne bliver afbalanceret hver dag.
 • Porteføljens afkast bliver opdateret hver aften.
 • Der bruges en kurtage på 0.2% ved hver handel. Der beregnes ikke kurtage ved afbalancering af porteføljen.
 • Porteføljeansvarlig er analytiker Fredrik Tyvand.
 • Det markeres med tegnet # når Investtech Invest eller nærstående ejer aktier i selskabet.
 • For mere information se Investtechs portføljeregler (på engelsk).

Nøgleinformation om Hold-dig-fra-porteføljen

 • Meget negativ afkastning på langt sigt.
 • Består af aktier, der er teknisk negative og/eller har høj nedadrettet risiko.
 • Holder dårlige investeringer længe, men sælger hurtigt ved gevinst.
 • Gennemsnitlig holdetid cirka én og en halv måned per aktie.
 • Aktiv stockpicking med porteføljeopdatering hver tirsdag før børsåbning.
 • Indeholder aktier, som de fleste investorer bør holde sig fra.

Investtechs Tradingidéer

Fakta

 • Tradingidéer er kortsigtede anbefalinger baseret på Investtechs kvantitative analyser og analytikers subjektive vurderinger.
 • Aktierne vælges tirsdage før børsens åbning. De opgivne kurser er sidste kendte kurs, hvilket normalt vil sige mandagens slutkurs.
 • Ansvarlig analytiker er Fredrik Tyvand.
 • Det markeres med tegnet #, når Investtech Invest eller nærtstående ejer aktier i selskabet.

Nøgleinformation

 • God historisk afkastning.
 • Høj risiko.
 • Består af de fem bedste aktier på én til to ugers sigt.
 • Baseret på teknisk og kvantitativ analyse.
 • Kan indeholde aktier uden direkte købssignaler - for at opnå større opside.
 • God inspirationskilde for aktive investorer, der tåler høj risiko.

Stock Selection

Stock selection is the best stock picking tool Investtech offers.

Select your time perspective from the top right drop-down list and which markets and sectors to include. Following are three groups of filters: General criteria, Technical criteria and Financial criteria. Note that certain filters and criteria are only available for some markets.

Markets

Stock Selection Markets
Pick your markets from which to select stocks. For example Oslo, Stockholm and Copenhagen. The report will show stocks that fit your criteria from all three markets, and you may get even better stocks than if you select from one market only.

It can be difficult to find very good candidates in smaller markets when the Exchange is weak or has moved sideways for some time. Multiple markets increase the chance of finding good stocks.

Sectors

Stock Selection Sectors
The report contains all kinds of companies, regardless of sector or industry. However, you can set sectors like Finance or Energy, or more detailed industries like Insurance or Oil drilling. The report will show only stocks within these sectors that also fit your other criteria.

Combining Markets and Sectors can for instance give ranked lists of the best bank stocks in the Nordic countries.

Filters

Click criteria on and off for each group. An active filter is highlighted in colour, while an inactive filter is neutral. Click and drag the slider to set values for each filter.

Stock selection active filter
Active filter in the middle, inactive on the left and right.

General criteria

General criteria are used to set size, liquidity and volatility of the companies you are looking for. It is easier to trade bigger, more liquid companies, but the best opportunities are often found in smaller companies. Volatility is measured in percentage per month and indicates how much the price has fluctuated historically. Large fluctuations carry high risk, but also often significant upside potential.

Technical criteria

Tekniske filtre

Technical criteria show investor behaviour and the development of optimism in the stocks, interpreted through the stocks' price charts. Technical score is a total assessment of the stock, calculated quantitatively by Investtech's computers. The algorithm assesses trend, support and resistance, volume development and buy signals from price patterns. Investtech's research shows that signals from trend, momentum and volume balance are statistically important, and you may choose to define your own criteria for all of these.

Technical criteria can be useful as a timing tool. According to technical analysis, optimism in stocks with these technical signals is increasing and the price will continue upwards in the next weeks and months.

Financial criteria

Financial filters

Financial criteria cover company valuation. These are criteria used in fundamental stock analysis.

Financial criteria can be useful in finding stocks that are cheap based on key ratios. Fundamental analysts expect many such stocks to rise in the long term. Note that financial key ratios can vary a great deal from sector to sector, and knowledge of the sector and the individual companies are often necessary for interpretation of key ratio figures.

Explanation of table

Stock selection

The table is automatically sorted by technical score. Click the column headings to sort by other values.

Technical score: Technical evaluation of the stock is done automatically by Investtech’s computers. The evaluation scale is from -100 to +100, where scores below -50 are "negative candidates", between -50 and -25 are "weak negative", between -25 and +25 are "watch", between 25 and 50 are "weak positive" and over 50 are “positive candidates”.

CAP: Capitalised value is market value in billion, calculated as stock price multiplied by shares outstanding.

Liquidity: Average daily turnover in million in the past month.

Volatility: Average difference between the highest and lowest price per month, calculated for the past year. Volatility is a common measurement of risk.

Rsi21: 21 day Relative Strength Index. Used to measure the short term momentum of the stock.

Volbal: 22 day Volume Balance. Measures volume vs price movement.

Yield: Dividend yield is the company's share dividend in relation to the share price. It is a measure of return to shareholders. Dividend yield is calculated as Dividend per share/Share price.

P/E: P/E stands for Price/Earnings, that is, share price in relation to the earnings per share. The key figures are used when assessing a share price in relation to the company's profit.

P/S :P/S stands for Price/Sales, that is price relative to sales. The key figures are used when evaluating a share price in relation to the company's sales.

P/B: P/B stands for Price/BookValue, that is price relative to equity. The key figures are used when evaluating a share price in relation to book equity.

Overall: Shows the sum of market value and daily liquidity for all stocks. The values for columns Technical score, Volatility, RSI, VolBal and Yield are a weighted average, where the weight is capitalized value. The values for columns P/E, P/S and P/B are calculated as the sum of market value (P) divided by the sum of Earnings (E), Sales (S) and BookValue (B) respectively.

Mean: Average value for all stocks.

Median: Median value for all stocks.

To the Stock Selection tool >>>

Handelsmuligheder

Enkelte gange kan aktier vise kombinationer af tekniske forhold, der stærkt indikerer bestemte kursbevægelser. Det er sjældent, at sådanne kombinationer optræder, men når de gør, vil man ofte have mulighed for at gøre meget gode handler. Dette kaldes handelsmuligheder. Aktier med handelsmuligheder vil ofte have stor upside, mens downside er lille.

Investtech har systemer, der identificerer ti forskellige typer af handelsmuligheder. Når du vælger tjenesten fra venstremenuen, vil alle de forskellige typer vises i listen. Du kan klikke i headeren på tabellen for at vælge en bestemt type. Du kan vælge mellem handelsmuligheder kort sigt, mellemlang sigt og lang sigt.

Handelsmuligheter

Forklaring af tabel

Pointsum: Hver handelsmulighed gives en pointsum mellem 0 og 100. Denne vises både i tabeloversigten og på detaljesiden. Jo højere pointsummen er, jo bedre tilfredsstiller aktien kriterierne, som teoretisk definerer handelsmuligheden, og jo bedre anses muligheden for at gøre en god handel i aktien. Bemærk, at der er flere af de tekniske indikatorer, der måles per aktie, som ikke indgår i beregning af pointsummen for handelsmuligheden. Flere af disse, for eksempel støtte og modstand, trendretning og volumenbalance, kan betyde meget for aktiens tekniske billede. Det er derfor ikke altid, at handelsmulighederne med de højeste pointsummer automatisk vil give de bedste handler. Du bør derfor se på helhedsbilledet, kort og lang sigt, og også gerne vurdere fundamental information, før du handler. Bemærk også, at risiko ikke indgår i pointberegningen. To aktier med samme pointsum kan dermed have meget forskellig risiko. Aktier med meget dårlig likviditet bliver imidlertid ekskluderet som handelsmuligheder, men det er fortsat relativt lave krav til likviditetssiden for at komme med. Der er sat en grænse på 70 point for, at en handelsmulighed skal anses for så god, at den bliver listet i oversigten. Institutionelle brugere kan imidlertid tilsidesætte denne grænse under "profil".

Risk/reward forhold: På dansk er dette belønning-for-risiko-forhold og beregnes som upside i forhold til downside, det vil sige afkast ved en vellykket investering (salg til målkurs) i forhold til afkast ved en mislykket investering (salg til stop loss). Downside sættes altid til 1, så jo højere upside er, jo højere afkast får man ved en vellykket investering.

Potentiale: Upside i procent. Beregnes som procentvis opgang fra anbefalet købskurs til målkurs. Vær opmærksom på, at aktier med høj upside også gerne har høj risiko.

Går du ind på en enkelt handelsmulighed, kan du se anbefalet købskurs, målkurs og stop loss. Her får du konkrete forslag til, hvor aktien kan købes og sælges, og du har mulighed for at vurdere upside mod downside. Der angives også en antaget tidshorisont for en eventuel investering samt forhold, der styrker eller svækker aktien.

Oversolgt RSI og kurs nær støtte

En aktie, der er oversolgt, er faldet meget på kort tid og indikeres at reagere op. Kurs nær støtte angiver, at kursen skal stige. Samtidig kan man sætte en stop loss lige under støtten, sådan at downsiden bliver lille.

Teori: RSI står for Relative Strength Index og defineres som 100 gange summen af de seneste N dages stigning divideret med (summen af de seneste N dages stigning plus summen af de seneste N dages fald), hvor N er 14, 21 eller 90 for henholdsvis kort, mellemlangt og langt chart. Oversolgt RSI, dvs lave RSI-værdier, betyder, at kursen i det sidste er faldet meget uden reaktioner opad undervejs. Der har været for meget fokus på negative ting, og sælgerne har styret aktien fuldstændigt. Det kan ikke vare ved, og aktien bør snart få en optur.
At kursen er nær støtte betyder, at tidligere når kursen har været på disse niveauer, har den fået en optur. Mange, som ikke var med på den forrige optur, vil være tilbøjelige til at købe nu, og de som købte forrige gang, men har solgt ud i mellemtiden, vil købe igen nu.
Når disse kriterier optræder samtidigt, har vi et stærkt signal om, at kursen er på vej opad. Samtidigt har vi mulighed til at investere med lav risiko, ved at sætte stopp loss lige under støtten.

Pointsum: Jo nærmere kursen er støtten, og jo stærkere denne støtte er, desto højere pointsum. RSI må desuden være lav og volumenbalancen og forholdet mellem volumentoppe og kurstoppe bør være positive. Det er også positivt, hvis der er dannet bundpunkter i kurs eller RSI.

Købskurs: Sættes fra støtteniveauet og en "normalbevægelse" opad. En "normalbevægelse" er defineret som, hvor langt kursen i gennemsnit bevæger sig i løbet af en periode, som er omtrent enhundrededel af chartets længde.

Målkurs: Sættes til estimeret teoretisk maksimumkurs, forudsat at kursen udvikler sig som let farvet random walk i 20% af chartets længde. Dette udgør normalt 15-30 procent af chartets højde.

Stop loss: Sættes ca. en normalbevægelse under støtteniveauet.

Tidshorisont: Sættes fra 14 til 20% af chartets længde.

 

Positiv divergens mellem RSI og kurs og kurs nær støtte

Positiv divergens mellem RSI og kurs angiver, at kursen skal stige. Kurs nær støtte angiver, at kursen skal stige. Samtidig kan man sætte en stop loss lige under støtten, sådan at downsiden bliver lille.

Teori: Med RSI måler man, i hvilken grad det er køberne eller sælgerne, som har styret kursen i det sidste. Lave værdier betyder, at sælgerne har styret kursen, mens høje værdier betyder, at køberne har styret kursen. Når RSI-kurven stiger, betyder det, at købsinteressen stiger, og at køberne, relativt set, får mere at sige for kursfastsættelsen. Hvis det sker samtidigt,som kursen går sidelæns, eller til og med falder, anses det som et tidligt signal om en mulig vending opad i kursen.
At kursen er nær støtte betyder, at tidligere da kursen var på disse niveauer, har den fået en optur. Mange, som ikke var med på forrige optur, vil være tilbøjelige til at købe nu, og de som købte forrige gang, men har solgt i mellemtiden, vil købe igen nu.
Når disse kriterier optræder samtidigt, har vi et stærkt signal om, at kursen er på vej op. Samtidigt har vi mulighed for at investere med lav risiko, ved at sætte stopp loss lige under støtten.

Pointsum: Graden af divergens mellem RSI og kursen er vigtig i pointberegningen. Desuden bør kursen være nær støttelinjen, og støtten bør være stærk. Der lægges også vægt på volumenbalance og forholdet mellem volumentoppe og kurstoppe. Også trend og formationer tæller med i pointberegningen.

Købskurs: Sættes fra støtteniveauet og en "normalbevægelse" opad. En "normalbevægelse" er defineret som, hvor langt kursen i gennemsnit bevæger sig i løbet af en periode, som er omtrent enhundrededel af chartets længde.

Målkurs: Sættes til estimeret teoretisk maksimumkurs, forudsat at kursen udvikler sig som let farvet random walk i 20% af chartets længde. Dette udgør normalt 15-30 procent af chartets højde.

Stop loss: Sættes ca. en normalbevægelse under støtteniveauet.

Tidshorisont: Sættes fra 14 til 20% af chartets længde.

 

Købssignal fra rektangelformation i stigende trend

En stigende trend indikerer, at investorerne bliver stadig mere positive, og at kursen vil fortsætte op inden for trendkanalen. Købssignal fra rektangelformation indikerer opgang også på kort sigt.

Teori: Som beskrevet under "Stigende trendkanal og kurs nær bunden i kanalen" forventes en aktie, som ligger i en stigende trendkanal at stige videre inden for kanalen. Når en rektangelformation udvikles, dannes et modstandsområde med overvægt af sælgere nær loftet af rektangelen. Når kursen stiger gennem modstanden, betyder det, at disse sælger har solgt ud. Købersiden er fortsat lige så stor, men der er nu et underskud af sælgere sådan, at kursen trækkes videre opad. Hvis man er hurtig og kommer ind til en kurs nær støtten fra rektangelen, får man en god indgangskurs og kan sætte en tæt stopp loss. Hvis kursen er steget meget efter bruddet på rektangelen, kan det være bedre at afvente et tilbagefald, før man går ind.

Pointsum: Formationens og trendens kvalitet, dvs grad af lighed med en teoretisk ideel formation og trend, er vigtig i pointberegningen. Størrelsen af formationen og hvor længe det er siden, den blev brudt, er også vigtige bidrag til pointsum. En kurs nær støtten fra formationen giver højere pointsum end en kurs nær formationsobjektivet. Det tæller negativt, hvis kursen har været under støttelinjen efter bruddet. Det er også negativt, hvis andre formationer er dannet efter bruddet.

Købskurs: Sættes til støtten fra formationen og et lille stykke opad (ca 20% af formationshøjden).

Målkurs: Sættes til 90-125% af objektivet fra formationsbruddet.

Stop loss: Sættes til 20% af formationens højde under formationens signalniveau, dvs. ca. en femtedel nede i formationen. Hvis man ønsker at udøve et større skøn, kan en passende stop loss være lige under midten af formationen.

Tidshorisont: Fra 40% til 80% af formationens længde.

Rektangelformation under udvikling i stigende trend og kurs nær rektangelstøtte

En rektangelformation i en stigende trend dannes, når investorerne har brug for en pause fra opgangen. Ved at købe nær gulvet i rektanglet er upsiden stor, både på kort og lang sigt.

Teori: Som beskrevet under "Stigende trendkanal og kurs nær bunden i kanalen" forventes en aktie, som ligger i en stigende trendkanal, at stige videre inden for kanalen. Når aktien udvikler en rektangelformation, ses det kun på som en konsolidering eller pause før opturen fortsætter. Dette gælder, selv om trenden brydes under udviklingen af rektangelformationen, men der er så en noget større risiko for brud nedad. Ofte stiger kursen hurtigt, når en rektangelformation først brydes. Hermed vil man få en betydligere bedre indgangskurs, såfremt man køber før bruddet. Allerbedst kurs får man, såfremt man får købt nær bunden i rektangelformationen. En passende stop loss kan sættes lige under gulvet, så tilbagefaldet bliver lavt og risk/reward høj. Forsigtige investorer kan vælge at gå ud af aktien ved loftet i rektangelformationen, mens de, der ønsker højst muligt afkast, bør sidde til objektivet fra formationen nås.

Pointsum: Formationens og trendens kvalitet, dvs. graden af lighed med en teoretisk ideel formation og trend, er vigtig i pointberegningen. En kurs nær bunden i rektangelet giver højere pointsum end en kurs nær loftet. Det er positivt, hvis kursen ligger godt placeret i forhold til horisontale støtte- og modstandsniveauer, eller hvis RSI er oversolgt. Det trækker ned, hvis kursen er brudt ud af den stigende trendkanal.

Købskurs: Sættes til støtten fra formationen og et lille stykke opover (ca 30% af formationshøjden).

Målkurs: Nedre målkurs sættes til loftet i rektangelformationen og øvre sættes til objektivet fra rektangelformationen ved et brud opad.

Stop loss: Sættes til 20% af rektangelens højde under bunden i rektanglen.

Tidshorisont: Fra 40% (nedre målkurs) til 120% (øvre målkurs) af formationens længde.

Omvendt-hoved-og-skuldre-formation under udvikling og positiv volumenbalance

Omvendt hoved-og-skuldre-formationer varsler vending fra faldende til stigende trender. Ved at købe tidligt, før noget egentlig signal gives, er upsiden stor. Der vil være usikkerhed, om signalet virkelig bliver udløst, men positiv volumenbalance indikerer ofte, at køberne er aggressive.

Teori: Omvendt-hoved-og-skuldre (engelsk Inverted Head and Shoulders - IHS) er en trendreverseringsformation og signalerer en reversering fra en faldende trend til en stigende trend, eller med andre ord, indledning af en stigende trend. Tanken er, at aktien har været negativ over længere tid, og at der har været fokus på negative nyheder og svagere fremtidsudsigter. Det fører til, at investorerne både i den venstre skulder og i hovedet presser kursen ned til bunde, som er lavere end tidligere bunde. Ved opgangen i hovedet, stiger imidlertid kursen helt op på niveau med den tidligere top. I en faldende trend skal efterfølgende toppe være lavere end hinanden, så det er hermed et tidligt signal om afslutning af den faldende trend. Når så kursen i højre skulder danner et bundpunkt, som er højere end bunden i hovedet, har vi en indikation på, at en stigende trend er begyndt. Bekræftelsen får vi ved brud op gennem halslinjen, for så vil også næste top være højere end den foregående top. Der er imidlertid ofte meget at tjene på at gå ind, allerede mens den omvendte-hovede-og-skuldre-formation er under udvikling, siden kursen ofte går hurtigt videre, når modstanden ved halslinjen bliver brudt.
Positiv volumenbalance indikerer isoleret set, at trenden er stigende, eller at en faldende trend går mod enden. Derfor anses risk/reward-forholdet som attraktivt, når begge disse forholde optræder samtidigt, dvs. når vi har en omvendt-hovede-og-skuldre-formation under udvikling, og volumenbalancen er positiv.

Pointsum: Formationens og trendens kvalitet, dvs. grad af lighed med en teoretisk ideel formation og trend, er vigtig i pointberegningen. En kurs nær bunden i den højre skulder giver højere pointsum end en kurs nær halslinjen. Volumenbalance og korrelation mellem kurs og volumenudvikling er vigtige bidrag til den samlede pointsum. Det er positivt, hvis kursen ligger godt placeret i forhold til horisontale støtte- og modstandsniveauer, men dette tillægges ikke stor vægt. Det er ligeledes positivt, hvis RSI er lav. Det trækker ned på pointsummen, hvis formationen optræder nær maksimum i chartet, fordi kursen så umuligt kan have faldet noget særligt forud for dannelsen af formationen. Det er også negativt, hvis formationen er meget stor i forhold til trenden.

Købskurs: Sættes fra støtten i højre skulder til midtvejs op mod halslinjen.

Målkurs: Nedre målkurs sættes til halslinjen og øvre sættes til objektivet fra omvendt-hovede-og-skuldre-formation.

Stop loss: Lad "skulderhøjden" være defineret som højden mellem støtten i skuldrene og modstanden i hovedet. Stop loss sættes til 20% af skulderhøjden under støtten i højre skulder.

Tidshorisont: Fra 40% (nedre målkurs) til 120% (øvre målkurs) af formationens længde.

 

Tilbagefald til støtte efter købssignal fra formation

Købssignal fra en kursformation indikerer øgende optimisme og en videre opgang for aktien. Kursen har nu reageret tilbage på kort sigt, og man har mulighed for at få en god indgangskurs ved at købe lige over støtten ved formationen.

Teori: Når en kursformation bliver brudt, betyder det ofte, at markedsaktørernes psyke samlet set er i en speciel tilstand. Det kan for eksempel være, at mange sidder og fortryder, at de ikke har købt før, eller fortryder, at de har solgt for tidligt. Generelt kan man sige, at når et modstandsniveau bliver brudt, er alle sælgerne, som (måske af fundamentale grunde) har siddet på dette niveau, borte. Sælgersiden er dermed borte, mens købersiden fortsat er der. Når et købssignal fra en formation bliver udløst, fører det dermed ofte til, at kursen hurtigt stiger videre. Det kan så være vanskeligt at komme ind til gode kurser. Af og til får vi imidlertid et tilbagefald efter et formationsbrud. Man får hermed en ny mulighed for at være med, og denne gang til gode indgangskurser. Man kan også investere til lav risiko, hvis man sætter stop loss til lige under støtten fra formationen.

Pointsum: Ved ideelle handelsmuligheder af denne type, har kursen næsten, men ikke helt, nået objektivet fra formationen, og nu reageret tilbage, så den ligger relativt nær støtten fra formationen. Der gives en lavere pointsum, hvis kursen allerede har nået objektivet, før den har reageret tilbage igen. Høj kvalitet på formationen, dvs. at formationen ligner en teoretisk perfekt formation, giver høj pointsum. Størrelsen af formationen og alder, dvs. hvor længe det er siden, den blev brudt, bidrager også til pointsum. Volumenbalance og sammenhæng mellem volumentoppe og kurstoppe er også vigtigt i pointberegning. Det tæller negativt, hvis kursen har været under støttelinjen efter bruddet. Det er også negativt, hvis andre formationer er dannet efter bruddet.

Købskurs: Sættes til støtten fra formationen og et lille stykke opad (ca. 20% af formationshøjden).

Målkurs: Sættes til 90-125% af objektivet fra formationsbruddet.

Stop loss: Sættes til 20% af formationens højde under formationens signalniveau, dvs. 20% under støtten fra formationen.

Tidshorisont: Fra 30% til 60% af formationens længde. Der bruges de samme procenter for alle typer formationer, selv om signaler fra rektangler generelt nås hurtigere end signaler fra dobbelt-bund-formationer og omvendt-hovede-og-skuldre-formationer.

 

Modstand brudt og kurs nær chartmaks

Brud på modstand er et købssignal. Når kursen ligger nær chartmaks, har investorerne fundet grunde til at købe aktien trods rekordniveauer. Der er lille eller ingen modstand over dagens niveau, og en videre opgang indikeres.

Teori: Tidligere toppe i kursen er vigtige for definition af modstandsniveauer. Her tænker mange, at kursen faldt sidst, den var på dette niveau, og at aktien var dyr, og at den dermed skal ned igen nu også. Højt akkumuleret volumen på et bestemt kursniveau er også vigtigt for definition af modstand. Her er det sandsynligt, at mange ønsker at sælge igen, når kursen når dette niveau - enten for at gentage et godt salg fra tidligere eller for at komme ud uden tab. Ved modstandsniveauer er der således et overskud af sælgere. Når kursen bryder op gennem modstanden, betyder det, at sælgerne på dette niveau har fået solgt deres aktier. Der er fortsat køberinteresse, og kursen stiger videre, da der nu er et underskud af sælgere. Hvis modstand brydes nær toppen i chartet, betyder det, at der er ganske lidt modstand over dagens kurs. Måske betyder det også, at kursen har nået en ny rekordnotering, så der slet ikke er modstand. Kursen bliver dermed ikke længere hindret af sælgere, som skal ud uden tab, og aktien kan hurtigt gå videre.

Pointsum: Det vigtigste i pointberegningen er styrken på modstanden, som er brudt, afstanden fra kursen og ned til dette niveau, og afstanden fra kursen og op til maksimumskurs i chartet. Desuden tæller trend, eventuelle formationer og volumenudvikling.

Købskurs: Sættes fra støtteniveauet og en "normalbevægelse" opad. En "normalbevægelse" er defineret som, hvor langt kursen i gennemsnit bevæger sig i løbet af en periode, som er omtrent enhundrededel af chartets længde.

Målkurs: Sættes til estimeret teoretisk maksimumkurs, forudsat at kursen udvikler sig som let farvet random walk i 20% af chartets længde. Dette udgør normalt 15-30 procent af chartets højde.

Stop loss: Sættes ca. en normalbevægelse under støtteniveauet.

Tidshorisont: Sættes fra 14 til 20% af chartets længde.

 

Købssignal efter falsk salgssignal

Købssignal efter falsk salgssignal er ofte et meget kraftigt signal. Signalet indikerer, at investorerne er på vej til at blive positive. En videre opgang indikeres, samtidig med at der ikke er langt ned til støtte.

Teori: Et salgssignal fra en kursformation udløses, når et vigtigt støtteniveau bliver brudt. Psykologien blandt markedsaktørerne og selskabets position i sin businesscyklus tilsiger så, at kursen er på vej længere ned. Dette får mange investorer til at sælge ud. Hvis kursen alligevel ikke falder ned til objektivet fra formationen, men i stedet vender op, indikerer det ofte, at ny og positiv information er kommet til, og at nye investorer er på vej ind. Salgssignalet var falsk. Der er få ting, som er så irriterende som, at aktien man netop har solgt, stiger kraftigt. Men aktien er jo dyrere nu, end da man solgte, så de fleste af dem, som solgte på bruddet ned, bliver stående på sidelinjen. Aktien stiger alligevel videre og bryder op på modsat side af formationen. Sælgerne, som lå ved formationsmodstanden, er væk, der er underskud af sælgere, og et købssignal er udløst. Det, som er specielt nu, er, at også sælgerne under bunden i formationen er væk, så der bliver endnu større ubalance mellem købere og sælgere end ved et almindeligt købssignal. En videre optur indikeres, og man har mulighed for at sætte en tæt stop loss lige under loftet i formationen.
En anden måde det kan forklares på, er at nyhedsstrømmen omkring selskabet blev negativ, eller mindre positiv end tidligere, ved bruddet ned fra formationen. Mange sælger på fundamentalt grundlag. Det viste sig imidlertid at være forkert, for nyhedsstrømmen vender igen, og kursen stiger. Det som så ud til at være negativt, var ikke så negativt alligevel, og nye positive impulser er kommet. Kursen bryder over formationsmodstanden, og både sælgerne under bunden i formationen og ved modstanden er borte. Et kraftigt købssignal er givet, og videre optur indikeres.

Pointsum: De vigtigste kriterier ved beregning af pointsum for denne type handelsmulighed er, hvis bruddet op sker relativt hurtigt efter bruddet ned, hvis volumenudviklingen er positiv, og hvis kursen ligger nær støtten ved loftet i formationen. Desuden tæller kvaliteten på formationen og trendretningen.

Købskurs: Loftet i formationen beregnes som linjen mellem toppen i de to skuldre på en hovede-og-skuldre-formation, som linjen mellem det to toppe i en dobbelt-top-formation og som modstandslinjen i en rektangelformation. Et købssignal gives, når dette loft brydes, og købskurs sættes fra loftet og et lille stykke opad (ca 20% af formationshøjden).

Målkurs: Sættes til 90-125% af objektivet fra formationsbruddet.

Stop loss: Sættes til 20% af formationens højde under formationens loft.

Tidshorisont: Fra 40% til 80% af formationens længde.

 

Positiv på insidehandler og nær støtteniveau

Positive insidere indikerer, at aktien er fundamentalt billig. Samtidig ligger aktien nær støtte, hvor mange investorer og tradere mener, aktien er billig.

Teori: Insidere i et selskab har god viden om virksomheden, markedet den opererer i og fremtidsudsigterne. Måske har de også bedre viden end analytikere og investorer, som følger aktien. Når insiderne satser egne sparepenge på, at kursen skal stige, og køber aktier i selskabet, betyder det, at de anser aktien som fundamentalt billig. Når aktiekursen ligger nær et støtteniveau, betyder det enten, at den er faldet tilbage til støtte, eller at den er brudt op gennem et modstandsniveau og har givet købssignal. I begge tilfælde indikerer psykologien i markedet, at kursen er på vej opad. Når aktien både er fundamentalt billig (positiv på inside) og teknisk positiv, har man gode forudsætninger for at gøre en vellykket investering.
Insidepointsum kalkuleres kun på mellemlang sigt, og kun for det norske og det svenske marked, så denne handelsmulighed findes kun på mellemlang sigt for Norge og Sverige.

Pointsum: De vigtigste elementer i beregningen af pointsum for denne handelsmulighed er insidepointsum, styrken af støtteniveau og afstanden til støtteniveau. Desuden tæller ændring i insidepointsum sidste uge, trend, formationer og volumenudvikling.

Købskurs: Sættes fra støtteniveauet og en "normalbevægelse" opad. En "normalbevægelse" er defineret som, hvor langt kursen i gennemsnit bevæger sig i løbet af en periode, som er omtrent enhundrededel af chartets længde.

Målkurs: Sættes til estimeret teoretisk maksimumkurs, forudsat at kursen udvikler sig som let farvet random walk i 20% af chartets længde. Dette udgør normalt 15-30 procent af chartets højde.

Stop loss: Sættes ca. en normalbevægelse under støtteniveauet.

Tidshorisont: Sættes fra 14 til 20% af chartets længde.

 

Signaler

Tjenesten Signaler viser en oversigt over de sidste købs- og salgssignaler, som Investtechs systemer har identificeret. Specielt signalerne fra kursformationer anses for at vise, i hvilken retning investormassen er på vej.

Tjenesten er speciel nyttig for investorer, som følger en strategi om at investere på bestemte signaler. For eksempel har investeringer baseret på rektangelformationer vist sig at give gode resultater.

Tjenesten kan bruges som et stock-picking-værktøj, når man søger nye aktier at investere i.

Signaler

Valgmuligheder (vælges fra headeren på tabellen):

 • Købs-, salgs eller watch-signaler.
 • Alle indikatorer eller én bestemt udvalgt.
 • Tidsperspektiv kort, mellemlang eller lang sigt.

Indhold i tabellen

Dato: Kursdato for hvornår signalet blev identificeret.

Indikator: Navn på indikatoren.

Kvalitet: For kursformationer angives en kvalitet mellem 0 og 100 point afhængig af, hvor ens formationen er med en teoretisk set ideel formation i følge teknisk analyse-teori. Der godtages nogen afvigelse, men hvis kvaliteten kommer under 40 point, bliver formationen ikke tegnet ind i graferne.

Objektiv: Kursmål. Signalet fra formationen antyder, at aktien skal stige til dette niveau eller højere i løbet af en periode, som er lige så lang som formationen. Ved salgssignaler angiver objektivet, hvor langt aktien skal falde.

Pivotpunkter

Pivotpunkter er top- og bundpunkter i grafen. Investtech har et unikt system til at identificere sådanne punkter. Ved at se på grafer, hvor nye bunde er identificeret, vil man kunne finde aktier, som står foran en opgang i en meget tidlig fase.

Når en aktie drejer op efter en tids nedgang, er det et tegn på øget optimisme hos investorerne. Fordi information udbredes og bearbejdes på forskellige tidspunkter, vil der altid være en træghed i markedet. Når nogen har set muligheder og er blevet positive, vil andre komme efter. Tanken med pivotpunkts-produktet er, at identificere sådanne situationer tidligst muligt, sådan at man kan være blandt de første til at handle, når et stemningsskifte hos investorerne er i gang.

Investtech har udviklet egne computersystemer, der identificerer sådanne vendepunkter i aktier. For at et bundpunkt skal tegnes ind i grafen og komme op på listerne, må kursen have bevæget sig signifikant (tydeligt) fra bunden. Der er to faktorer, der bestemmer om en bevægelse anses som signifikant, nemlig a) den procentvise ændring og b) antal dage dette er sket over. Hvis vi har en stor kursændring er det tilstrækkeligt, hvis dette har stået på i få dage. Har vi en lille kursændring, kræves at dette har foregået over mange dage.

Pivotpunktslisten er et stock-picking-værktøj. Den mest almindelige brugsmåde er at se på aktier med nye bunde i kursgrafen på den tidshorisont, man investerer i. De kandidater, man finder ved en sådan scanning, bør man så lave en sædvanlig chartanalyse på. Specielt er det vigtigt at studere volumenet. En kursbevægelse på øgende volumen anses som meget mere pålidelig end én på lav eller uændret volumen. En kursbevægelse, som går i trendretningen, vil anses som mere pålidelig, end én som går i modsat retning af trenden.

Pivotpunkter

Dage siden identifikation: Antal børsdage siden Investtechs systemer identificerede pivotpunktet.

Dage siden: Antal børsdage siden pivotpunktet.

Pivotpunkt: Kursen i pivotpunktet.

Trendsignaler

Stigende trender indikerer, at bedriften er inde i en positiv udvikling, og at købsinteressen blandt investorer er øgende.

Menuvalget Trendsignaler viser aktier, som for nylig er kommet ind i en stigende eller faldende trend. Listen kan bruges til at finde købskandidater. En meget enkel strategi er at købe aktier, som for nylig har givet trendsignal, og sidde på dem til de går ud af den stigende trend.

Investtech har lavet et forskningsarbejde af kursudviklingen i tiden efter trendsignaler. Vi har lavet statistik for den norske og svenske børs, og antager at resultaterne også vil gælde for andre børser. Statistikken viser, at aktier i stigende trender gør det bedre end gennemsnittet på børsen både på kort og lang sigt, mens aktier i faldende trender gør det dårligere.

Analyse af trend og handling af aktier baseret på trendsignaler er dermed meget vigtige dele af teknisk analyse.

Forklaring af tabellen

Trendsignaler

Dage i trend: Antal dage aktien har været inde i trenden, som nu er tegnet ind i chartet.

Stigningstakt (grader): Visuel stigningstakt på trendkanalen i chartet. Går fra 0 grader (horisontal) til 90 grader (lige op).

Stigningstakt (%): Stigningstakt i procent hvis aktien fortsætter inden for trendkanalen i et år.

Bemærk, at der er to måder en aktie kan gå ind i en stigende trend: 1) Trenden i chartet kan forandre sig, for eksempel fra en (gammel) faldende trend til en (ny) stigende trend. 2) Kursen kan have ligget over trendloftet eller under trendgulvet og være gået ind i trenden.

Godt statistisk grundlag

Avkastning etter trendsignalerEn forskningsrapport fra Investtech fra marts 2016 viser, at en aktie har en tendens til at følge trenden, den ligger i. Hvis aktien ligger i en stigende trend, vil den altså fortsætte med at stige. Ligger den i en faldende trend, vil den fortsætte med at falde. Noget af forklaringen på dette er, at nyheder har en tendens til at komme i serier. En positiv nyhed følges oftest af en ny positiv nyhed. Markedet indoptager den første positive nyhed, men ikke sandsynligheden for nye positive nyheder fremover. Dermed kan man tjene på at gå ind i aktier, som viser en positiv udvikling, i afventning om at denne trend skal fortsætte.

Investtech.com har udviklet computersystemer, der automatisk kan identificere stigende og faldende trender. I perioden 1996 til 2015 blev der identificeret 28 580 købssignaler, da aktier gik ind i stigende trender, og 16 348 salgssignaler, da aktier gik ind i faldende trender. Forskningsrapporten til Investtech viser, at aktierne i stigende trender steg med 5,5 procent de efterfølgende tre måneder, mens aktier i faldende trender i gennemsnit stegt 0,9 procent. Til sammenligning steg indekset i gennemsnit med 3,6 procent i løbet af tre måneder.

Insiderhandler

Analyse af insiderhandler er Investtechs alternativ til fundamental analyse. Når en person i selskabets styre eller ledelse køber aktier, er det et signal om, at vedkommende mener, aktien er billig.

Insidere har ofte god kendskab til udviklingen i bedriften og markedet. Dermed har de en god forudsætning for, at vurdere om aktien er billig eller dyr. Når en insider bruger egne sparepenge på bedriften, han eller hun er ansat i, er det et tegn på, at bedriften går bedre end det aktiemarkedet synes at mene.

Selskaber, hvor insidere har købt aktier, kan være gode købskandidater, også for dig som investor. Brug insiderkøb som en bekræftelse på en ellers positiv analyse, eller som et tidligt signal om en mulig vending. Insiderkøb er langsigtede købssignaler.

Nogen gange er insidere dog overoptimistiske på egne selskabers vegne. Tag et kig på insiderhistorikken i aktien, for at se hvor godt insiderne har truffet beslutninger tidligere, og tag dette med i betragtningen, når du vurderer en aktie.

Et insidersalg kan være signal om, at aktien er fundamental dyr, eller at risikoen er øgende. Følg med på insiderhandler i aktierne, du ejer, og vurder salg, når en eller flere insidere sælger.

Innsidehandler liste og meny

Investtechs insiderlister giver dig oversigt over hvilke aktier, der er mest positive baseret på insiderhandler. De giver også oversigt over de sidste insiderhandler og viser i hvilke selskaber, insider-ranking er mest øget.

Insiderbarometeret

Insiderbarometeret er en stemningsindikator for aktiemarkedet. Den viser forventningerne til aktiemarkedet baseret på, hvad insiderne i selskaberne gør. Hvis mange insidere køber, mens få sælger, er forventningerne høje. Hvis en overvægt af insiderne sælger aktier, er forventningerne lave. Analyse af insidernes aktivitet anses for at være vigtig ved en samlet analyse af aktiemarkedet.

Innsidebarometeret

Investtechs insiderbarometer - eksempel.

Insiderbarometeret viser antal insiderkøb og antal insidersalg sidste uge, måned, kvartal og år. Insiderkøb er den grønne del, mens insidersalg er den røde del. Optællingen udføres baseret på insiderhandler rapporteret gennem børsens meldesystem. Kun reelle insiderkøb og insidersalg til markedskurser indgår i grundlaget for barometeret.

Insiderbarometeret bliver opdateret dagligt.

Insiderhandelsanalyse af enkeltaktie

Analyse af insiderhandler er Investtechs alternativ til fundamental analyse. Når en person i selskabets styre eller ledelse køber aktier, er det et signal om, at vedkommende mener, aktien er billig. Insidersalg bliver regnet som signal om, at aktien er dyr, eller at risikoen er høj.

Investtechs insiderhandelsanalyser giver oversigt over insiderkøb og insidersalg i et selskab over tid.

Innsidehandler per selskap

Investtech gennemgår dagligt ny information om insiderhandler og registrerer dem i deres system. Alt efter handlens størrelse gives hver handel en vigtighed på en skala fra 0 til 100, hvor små handler får lav score, og store handler får høj score. Et insiderkøb giver en vigtighed med positivt fortegn, mens insidersalg giver med negativt fortegn.

I Danmark forpligter registrerede insidere sig til at rapportere om egne handler hurtigst muligt og senest i løbet af tre arbejdsdage. Læg mærke til, at det først er, når en insider har handlet for mere end en vis værdi (5 000 eller 20 000 EUR) i indeværende år, at insideren forpligter sig til at melde handlen i aktien. Meldepligten gælder for det aktuelle kalenderår ud for handler i det aktuelle selskab. Supplerende regler for insiderhandler med aktier noteret på OMX København findes på Finanstilsynets sider.

Baseret på alle rapporterede insiderhandler i et selskab, giver Investtechs datasystemer aktien en insiderrangering på skalaen –100 til +100. Ved beregning af insiderrangering vil handlerne tælle mindre, jo længere det er siden, handlen har fundet sted. Aktier med insiderrangering på 50 eller højere bliver regnet som købskandidater baseret på insiderhandlerne. Insiderrangering mellem 25 og 50 bliver regnet som svage købskandidater. Tilsvarende regnes aktier med negativ insiderrangering som salgskandidater. Aktier med insiderrangering mellem –25 og 25 anses for at være neutrale.

Forklaring af tabel med insiderhandler

Innsidehandler tabellarisk utlistet

Handlerne i tabellen svarer til grafen herover.

Felt Beskrivelse
Dato Dato handelen blev rapporteret.
Type Type transaktion.
Antal Antal aktier.
Kurs Kurs som aktierne blev købt eller solgt til.
Værdi Værdi af handelen i 1000 kr.
Tekst Tekst som i korthed beskriver handelen. Grøn farve bruges for køb og rød for salg.
Vigtighed Handelens vigtighed, beregnet ud fra beløbet der handles for. Skalaen går fra 0 (=uvigtig) til 100 (=vigtig).

Sæsonvariationer

Analyse af sæsonvariationer viser, hvordan en aktie statistisk set har varieret over året. Nogle aktier synes at have en særligt positiv eller negativ kursudvikling i fx foråret eller efteråret eller i enkelte måneder af året. Analyserne viser, hvordan aktiekursen forventes at udvikle sig fremover, om den vil udvikle sig sådan som den historisk set har gjort de sidste år.

Sæsonforudsigelse

Sæsonforudsigelse

Grafen viser gennemsnitlig kursudvikling og standardafvigelse for en aktiekurs. Den heltoptrukne blå kurve viser gennemsnittet. Det mørke skraverede felt er en standardafvigelse, og det lyse er to standardafvigelser. Periodelængde, som statistikken er beregnet over, er angivet under grafen.

Hvis det antages, at aktien har en fast udvikling hvert år med årlige statistiske afvigelser, viser grafen, hvordan kursudviklingen i gennemsnit har været for de foregående tre måneder, og hvordan den vil blive for de kommende seks måneder.

Den sorte kurve er reell kursudvikling de sidste tre måneder, og den sorte prik er sidste slutkurs.

Gennemsnittet per kalenderdag er beregnet som geometrisk middel, således at fx +10 % og -9 % får 0 % i middelværdi. Varians i estimator er beregnet som kumulativ sum af variansen per dato, og standardafvigelsen er kvadratroden af denne.

Bemærk at kurven viser estimat for middelværdien til den sæsonjusterede kursudvikling for aktien og ikke må bruges som et direkte estimat på kursudviklingen de kommende måneder. Der er store svingninger fra år til år, både op og ned i forhold til gennemsnittet.

Månedsstatistik

Månedsstatistik

Grafen viser, hvordan aktiekursen i gennemsnit har ændret sig hver af årets måneder.

Årstidsstatistik

Årstidsstatistik

Grafen viser, hvordan aktiekursen har udviklet sig et gennemsnitsår, fra 1. januar til 31. december.

Årlige kursændringer

Graferne viser kursudviklingen for hvert af de seneste fem år. Bemærk at der er store variationer fra år til år. Enkelte år med særligt positiv eller negativ udvikling kan påvirke gennemsnittet stærkt. Det anbefales derfor at bruge sæsonforudsigelse med forsigtighed.

Kokonaisanalyys

Kokonaisanalyysin tekninen pistesumma lasketaan lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin analyysien teknisten pistesummien normalisoituna summana. Lisäksi käytetään sisäpiirikauppa-analyysin pistesummaa silloin kun tällainen on saatavilla.

Huomioi, että kokonaisanalyysin tekninen pistesumma voi hyvin olla korkeampi kuin lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin analyysin keskiarvo. Tämä johtuu tehdystä normalisoinnista, jossa ideana on se, että sellainen osake, joka usean kriteerin perusteella on heikosti positiivinen, voi yleisesti ottaen olla helposti selkeästi positiivinen.

Trading limits

Under Trading limits får du information om, hvordan aktien historisk set har udviklet sig gennem handelsdagen, og hvor meget den statistisk set svinger mellem lav-kurs og høj-kurs. Dette kan hjælpe dig til at placere gode limits på ordrer i markedet, så du lettere får gennemført handler på gode kurser.

Intradagsvingninger

Intradag

Grafen viser, hvordan aktiekursen i gennemsnit har udviklet sig fra kvarter til kvarter handelsdagen igennem. Hver søjle svarer til et kvarter. Den farves hvid, når kursen stiger og sort, når den falder. 'Halerne' angiver højeste og laveste kurs. Grønne og røde volumensøjler angiver henholdsvis opgang og nedgang. Søjlen længst til højre inkluderer slutauktionen og er ofte væsentlig højere end de andre.

Nogle aktier har en tendens til at bevæge sig med bestemte mønstre dagen igennem - noget man kan få en fornemmelse af via disse grafer. Statistik vises for fire tidsperspektiver: 5, 22, 66 og 250 dage, som svarer til henholdsvis sidste uge, måned, kvartal og år.

Estimerede kurser

Tabellen viser, beregnet ud fra gårsdagens slutkurs, hvilke kurser, aktien forventes at svinge imellem i dag. Beregningen forutsætter, at der ikke er kommet væsentlige nyheder mellem gårsdagens slutkurs og dagens børsåbning.

Vær opmærksom på, at selskabsnyheder kan have skabt store kursændringer på enkeltdage. Dette kan påvirke de historiske gennemsnitstal kraftigt således, at graferne og statistikken da vil give en misvisende fremstilling af de statistiske svingninger, man kan forvente fremover.

Finansielle nøgletal

Finansielle nøgletal leverer information om selskabets prisfastsættelse baseret på de rapporterede regnskabstal.

Mange analytikere og investorer bruger tal fra selskabernes regnskaber som vigtige input i kalkyler til beregning af selskabets teoretiske værdi. Der er mange måder at beregne teoretisk værdi på, men de fleste tager udgangspunkt i de seneste regnskabstal, deres udvikling og forventningen til fremtidige resultater.

Hvis kursen er lavere end den beregnede teoretiske værdi, forventes aktien at stige.

Finansielle nøgletal over tid

Diagrammerne viser historiske nøgletal indtil ti år tilbage i tid. Det sidste tal er beregnet ud fra sidste års nøgletal og den sidste slutkurs for aktien. Hvis det fx kun er førstekvartalsrapporten, der er til rådighed, bruges summen af de tre sidste kvartaler fra året før samt årets første kvartal. Dermed får man udjævnet eventuelle sæsonmæssige svingninger og kan sammenligne tallene med tidligere helårstal. For tidligere år bruges årets resultatrapport og årets gennemsnitskurs i beregningen. Med en sådan beregning vil historiske nøgletal for prisfastsættelse være konstante, mens de friske vil variere med ændring i aktiekursen.

De mest brugte nøgletal er forklaret herunder.
Direkte afkast - udbytteprocent

Direkte afkast er selskabets aktieudbytte i forhold til aktiekursen. Det er et mål for afkast til aktieejerne. Direkte afkast beregnes som Udbytte per aktie / Aktiekurs.

Direkte afkast er en måde, hvorpå man kan måle, hvilken pengestrøm du får for hver krone investeret i en aktie. Hvis vi ser bort fra aktiens kursudvikling, viser tallet, hvilken årlig "rente" aktien har genereret.

Eksempel: Vi sammenligner to aktier i samme sektor. Selskab A giver et udbytte på 50 øre per aktie, mens selskab B giver et udbytte på 1 krone per aktie. Begge handles for 20 kroner på markedet. Det direkte afkast for selskab A bliver 2,5%, mens det for selskab B bliver 5,0%.

Alt andet lige, vil investorer, som køber aktier for at øge den årlige indtægt, foretrække selskab B fremfor selskab A, da det procentvis giver et dobbelt så stort udbytte.
P/E - price/earnings

P/E står for Price/Earnings - altså pris i forhold til resultat. Nøgletallet bruges, når man skal vurdere en akties pris i forhold til selskabets overskud. Eksempel: Et P/E-tal på 10 betyder, at aktien koster 10 gange selskabets årsoverskud. P/E beregnes som Aktiekurs / Årsresultat efter skat per aktie.

P/E-forholdet kan afsløre, om investorerne anser aktien for at være en værdiaktie eller en vækstaktie, særligt når man også ser på selskabets vækstrate og underliggende indtjeningspotentiale. Værdiaktier har en stabil indtjening og relativt lave P/E-tal. Vækstaktier har gerne en stærkt stigende omsætning og resultat, og der forventes en videre stigning således, at P/E-tallene bliver høje.

En lav P/E, sammenlignet med andre aktier i samme sektor, indikerer, at aktien relativt set er billigere. Men det er imidlertid ikke altid sådan, det hænger sammen, da særlige forhold kan gøre sig gældende for netop det aktuelle selskab.

Eksempel: Vi sammenligner to aktier i samme sektor. Selskab A har rapporteret et overskud på 1 krone per aktie, mens selskab B har rapporteret et overskud på 2 kroner per aktie. Begge handles for 20 kroner på markedet. Dette giver selskab A en P/E på 20, mens selskab B får en P/E på 10.

Det betyder, at selskab B relativt set er meget billigere. For hver købt aktie får investoren 2 kroner i overskud sammenlignet med bare 1 krone for selskab A. Hvis alt andet er lige, bør investoren således købe aktier i selskab B.

Vær opmærksom på at P/E og andre nøgletal kan variere på grund af forskellige regnskabsregler og -principper i selskaberne.
P/S - price/sales

P/S står for Price/Sales - altså pris i forhold til omsætning. Nøgletallet bruges, når man skal vurdere en akties pris i forhold til selskabets omsætning. Eksempel: Et P/S-tal på 2.0 betyder, at aktien koster 2.0 gange selskabets årlige omsætning. P/S beregnes som Aktiekurs / Omsætning per aktie.

Eksempel: Selskab A har 10 millioner udestående aktier, og aktiekursen er 90 kroner – svarende til en samlet værdi på 900 millioner kroner. Totalt salg er 800 millioner kroner, og P/S bliver dermed 1,13.

En lav P/S kan indikere, at aktien er undervurderet på markedet. Derimod kan en høj P/S indikere, at aktien er overvurderet. Hvis den gennemsnitlige P/S i sektoren er 1,3, siger det noget om, at selskab A er undervurderet sammenlignet med andre selskaber i sektoren.

Som med andre nøgletal må man være varsom med at bruge P/S isoleret. Nøgletallet kan imidlertid være nyttigt, særligt når man sammenligner værdiansættelsen af tidlig-fase-selskaber, som har indtægter, men ikke foreløbig genererer overskud.
P/B - price/book

P/B står for Price/BookValue - altså pris i forhold til egenkapital. Nøgletallet bruges, når man skal vurdere en akties pris i forhold til bogført egenkapital. Eksempel: Et P/B-tal på 1.8 betyder, at aktien koster 1.8 gange selskabets egenkapital. P/B beregnes som Aktiekurs / Egenkapital per aktie.

Et lavt P/B-tal kan indikere, at aktien er undervurderet. Det kan imidlertid også betyde, at noget er fundamentalt galt med selskabet. Tallet varierer meget over sektorer, da der er stor forskel på, hvor kapitalintensive forskellige sektorer er.

P/B-forholdet giver en indikation af, hvad man ville få, hvis selskabet skulle realisere sine beholdninger, nedlægge driften og udbetale kapitalen til aktionærerne.
Beregning af nøgletal

Vær opmærksom på, at P/E og andre nøgletal kan svinge på grund af forskellige regnskabsregler og -principper i selskaberne.

Vær opmærksom på, at der er flere måder at beregne finansielle nøgletal på. Fx kan man medtage minoritetsinteresser eller ikke, man kan medtage engangsposter eller ikke, og man kan benytte forskellige valutakurser. Det vil desuden kunne gøre en stor forskel, om man ser på historiske nøgletal eller estimerede fremtidige tal. Dermed er der ofte forskel på de samme nøgletal fra forskellige leverandører og analytikere.

Det vigtigste er imidlertid, at beregningen gennemføres på samme måde over tid, så man kan følge udviklingen i nøgletallene fra år til år og sammenligne selskaber med hinanden.
Tabel med regnskabstal

Finansregnskap over tid

Tabellen viser de rapporterede regnskabstal indtil ti år tilbage i tid. Det sidste tal er akkumulerende tal for de sidste 12 måneder. Hvis fx det kun er førstekvartalsrapporten, der er fremlagt, bruges summen fra de tre sidste kvartaler fra året før og årets første kvartal. Dermed får man udjævnet eventuelle sæsonmæssige svingninger og kan sammenligne tallene med tidligere helårstal.

Factor diagram


Investtech’s Factor diagram visualises the stock’s most important qualities. The more green, the more positive the stock is considered to be. If the stock is weak or quite weak, the diagram is red.


Factor diagram
Each factor is given a score on a scale from -100 to +100. A score above +50 is considered strong for this factor. Scores between 25 and 50 indicate quite strong, -25 to +25 neutral, between -25 and -50 quite weak and below -50 weak.

The stock shown in the diagram here is strong for factors Quantitative, Technical and Stability, quite weak for Insider and weak for factor Fundamental. The middle circle in the diagram represents neutral score and the outer circle maximally positive score.

One single element provides the total factor score for certain factors, while other factors are calculated from several element values. Access to information about each contributing element and the exact numerical score of each factor is available on subscription level Trader and above.

Mouseover is available on the chart pages, where moving your pointer across each factor brings up information about factor score and the underlying value calculations.

Technical

Technical shows the stock’s strength based on short, medium and long term technical analysis. The stronger the stock, the higher investor optimism is considered to be. According to Investtech’s research, technically positive stocks have developed well and outperformed other stocks.

The factor is calculated from Investtech’s automatic technical analysis in the short, medium and long term. RSI momentum is also used, where values above 70 are strongly positive, below 30 strongly negative and between 40 and 60 quite neutral.

Technical analyses are the absolute most important analyses on Investtech’s website. Read more about these analyses on our Help pages. You are also welcome to peruse research and statistics where we have studied how well the different technical signals performed in the past.

Quantitative

Quantitative measures the stock’s estimated future return compared to the other stocks in the market. The factor is calculated from the statistical return of stocks with similar quantitative characteristics. The stock’s trend status, support and resistance levels, price patterns, momentum and insider trades are used, and the score is adjusted for high or low volatility and liquidity.

The factor is calculated from signal statistics for Nordic stocks, presented in Investtech’s research reports on trends, support and resistance and insider trades. The same elements as shown in the Investtech research box on the chart page are included, but are often adjusted in accordance with the stock’s volatility and liquidity. In particular, stocks with extremely high or increasing volatility may have their score reduced due to the historically negative statistical development of such stocks.

Only stocks with an average daily turnover of at least 50.000 EUR are given a score. Lower turnover makes the factor uncertain and it’s then set to neutral score.

The factor is based on a ranking of stocks, such that the 10 per cent strongest stocks have a score above 80. The 25 per cent strongest stocks have a score above 50 and are classified as strong. Regardless of how negative or positive the stock market is, 25 per cent of stocks will always be quantitatively strong and 25 per cent quantitatively weak.

Insider

Insider is the stock’s assessment based on reported insider trades. When directors of the board, executives and other insiders who are required to report trades purchase stocks in their respective companies, it indicates that they believe in rising prices and that no immediate negative surprises are forthcoming. Insider analysis can be considered a simplified fundamental analysis.

The factor score is the same as the stock’s insider score, available for Norwegian, Swedish and Danish stocks. Read more about insider analysis here.

Stability

Stability is an assessment of the likely stability of the stock price. Stocks with high stability have historically had low price fluctuations, strong liquidity and been listed on the stock exchange for a long time. The risk of falling prices is low in such stocks, but the upside can be low as well. In other words, expect stable price development with only small changes. Stocks with low stability have high risk. It is risky to own and trade them, and they can both fall and rise a lot in a short period of time.

Three elements make up the calculation of stability: the stock’s volatility, measured by historical monthly price fluctuations, the stock’s liquidity, measured by historical daily turnover in local currency, and the stock’s duration as listed on the stock exchange.

Volatility is considered the most important factor and counts double towards the final score. Stocks with less than 10 per cent volatility get the highest stability value, while volatility above 40 per cent gives the lowest value. Volatility between approximately 17 and 25 per cent on a monthly basis gives a fairly neutral value.

Liquidity often correlates with the size of the company. Large companies tend to be more stable over time and easier to trade than smaller companies. High liquidity stocks, with liquidity above 10 million EUR, get the highest stability value, while those with liquidity below 100,000 EUR get the lowest value. Liquidity between approximately 100,000 and 1 million EUR get a quite neutral value.

Recently listed stocks are considered high risk, as they are often quite recently established companies in an early phase of development, which involves high uncertainty. Lowest value is assigned stocks with less than 1 year’s history on the stock exchange. Old companies that have been listed for 25 years or more, get the highest value. Neutral value is assigned companies that have been listed between approximately 6 and 12 years.

Fundamental

Fundamental describes the stock’s value based on accounting value and financial quality. The factor is calculated from stock price vs the company’s earnings, i.e. its P/E (price-to-earnings ratio) and its book value, i.e. P/B (price-to-book value ratio). High fundamental value often means low downside risk, while low fundamental value often indicates good growth opportunities and a large upside.

P/E below 10 gives maximally negative element value, while negative P/E or P/E above 200 give minimal value. P/E scores between 20 and 30 give quite neutral values. P/B below 1 gives max element value, while P/B above 20 gives minimal value. P/B values between 2.5 and 4.0 give quite neutral values.

The P/E and P/B elements are equally weighted in the total score of this factor.

Note that this factor measures the fundamental value of the stock, i.e. the equity of each stock and its earnings. The factor does not speak to growth qualities. Investors will often highly value growth and growth potential and thus pay more for such stocks compared to the companies’ current equity and profit. Thus, a stock’s growth quality will often be the opposite of its value quality.

Stocks with high growth potential will usually be found among the stocks with low fundamental score.

Stocks with a high Investtech Fundamental score have high fundamental value and are considered safer, more robust and better equipped to tolerate stock market unrest.

 

Four or five Factors

Factor diagrams are available for all Nordic stocks. Norwegian, Swedish and Danish stocks have factor diagrams with the five factors described above.


Factor diagram

Investtech does not have insider trade data for the Finnish market. The factor diagram for Finnish stocks, and for Investor subscribers, consists of the other four factors, less Insider score.

The stock shown in this diagram is strong on Technical and Stability, neutral on Quantitative and quite negative on Fundamental.

Investor subscribers have access to factor diagrams with these four factors. The Insider factor is not included. Note that fundamental key ratios are included in the factor diagram even for Investor subscribers, while a Trader subscription or higher is required for access to Fundamental details.

Trader subscribers have access to factor diagrams with all factors, including Insider for applicable markets. Professional subscriptions or higher are required for details and selection opportunites for insider trades.

Investtech-indekser

Er det rigtigt, at små virksomheder over tid klarer sig bedre end de store? Hvor farlige er egentlig de såkaldte lottoaktier? Og er det aktier der er faldet, som mange synes er billige, der klarer sig bedst fremover, eller aktier, der er steget og ligger i stigende trendkanaler?

Vi forsøger at besvare disse spørgsmål med Investtechs nye tjeneste: Investtech-indekser.

Investtech-indekser er en samling af indekser over vigtige drivkræfter i aktiemarkedet. Her kan du se, hvordan aktier med forskellige niveauer af likviditet, volatilitet og teknisk score har udviklet sig over tid.

For eksempel kan du se, hvordan aktier med købs- og salgssignaler fra trends har udviklet sig. En direkte observation her er, at køb af en portefølje med alle aktier i stigende trendkanaler, og hvor aktierne udskiftes månedligt, over tid har klaret sig bedre end en tilsvarende portefølje af aktier i faldende trendkanaler.

Figur: Udvikling for svenske aktier i faldende, horisontale og stigende trendkanaler i perioden 2020-2022. Man ser tydeligt, at gruppen af ekstremt volatile aktier har klaret sig meget svagere end de andre grupper.

Aktiemarkedets præferencer er ikke konstante over tid. Nogle gange søger investorer høje afkast, og andre gange lave tab, hvis investeringen mislykkes. Nogle gange er det rekylkandidater, der stiger mest, men andre gange er det rekylkandidater, der falder mest. Ved at se på sammenhænge mellem aktiekarakteristika og pay-off på daglig, ugentlig eller månedlig basis, kan Investtech-indeksene sige noget om, hvilke egenskaber der giver bedst afkast lige nu, og hvordan aktier med forskellige karakteristika har klaret sig i forhold til hinanden.

Figur: Udvikling for nordiske aktier med forskellig grad af volatilitet i perioden september 2020-mars 2022. Man ser tydeligt, at gruppen af ekstremt volatile aktier har klaret sig meget svagere end de andre grupper.

Kursudvikling på kort og lang sigt vises, du kan se historiske tal for afkast, og indekser kan sammenlignes med hinanden. Tjenesten er tilgængelig for alle abonnenter på de nordiske børser. Har du abonnement på Trader-niveau eller højere, får du oversigt over de aktier, der til enhver tid indgår i indeksene i tillæg.

Indeksene dækker landene Norge, Sverige, Danmark og Finland, samt Norden som helhed. Beregningen er ligevægtet, så hver aktie, som indgår i et indeks, har samme vægt, uanset om det er en stor eller lille virksomhed.

Ud over faktorindekser findes der overordnede landeindekser, hvor alle aktier med tilstrækkelig god likviditet indgår. For småsparere, der investerer cirka lige mange penge i hver af deres aktier, vil disse være et mere retfærdigt sammenligningsgrundlag for porteføljens afkast end børsernes benchmark-indekser.

Tekniske forhold:

 • Daglig opdatering, tidligt om morgenen, efter at alle de nordiske børser er blevet opdateret.
 • Minimumskravet til likviditet for inkluderede aktier er i gennemsnit 0,5 millioner kroner og 0,05 millioner euro pr. dag.
 • Ligevægtsberegning, således at for eksempel Ericsson, Novo Nordisk, Equinor, Kitron, pr. Arsleff, Poolia og Kojamo alle tæller lige meget i det samlede Norden-indeks, selv om for eksempel Novo Nordisk har en markedsværdi på mere end 1000 gange Poolias markedsværdi.
 • Genvægtning foretages kvartalsvis, månedligt eller ugentligt. Så udgår aktier, der ikke længere opfylder kriterierne for indekset, mens nye aktier kan komme ind. Vægtningen nulstilles, således at en aktie, der for eksempel blev fordoblet i forrige periode, og som har opnået dobbelt vægt, sættes til samme vægt som alle de andre.
 • Intervaller for genvægtning:
  • Overordnede markedsindekser: kvartalsvis
  • Indekser for likviditets- og volatilitetsforhold: kvartalsvis
  • Indekser for teknisk score: ugentligt
  • Indekser for trendforhold: månedligt
 • Beregningsparametre for kriterierne
  • Likviditet: 22 dages gennemsnit
  • Volatilitet: annualiseret baseret på standardafvigelser de sidste 66 dage, normaliseret for inddelingen lav, medium, høj og ekstrem.
  • Teknisk score: Mellemlang sigt, samplet på tidspunktet for genvægtning.
  • Trend: Mellemlang sigt, samplet på tidspunktet for genvægtning.
 • Volumenet som vises under graferne og likviditeten for dag, uge, måned og kvartal i tabellen på grafsiden, er antal aktier, der indgår i indekset. For markedsindekser og de likviditets- og volatilitetsbaserede indekser, vil det være nogenlunde stabilt over tid, mens det vil variere mere for indekser, der er baseret på tekniske forhold.

Robusthedsberegning

Hvilke aktier der indgår i de forskellige indekser bestemmes med faste tidsintervaller. Antal aktier i de forskellige indekser kan derfor variere over tid. Hvis der indgår få aktier i et indeks, vil udviklingen i indekset i højere grad blive påvirket af virksomhedspecifikke begivenheder i de underliggende aktier, end hvis der er mange aktier i indekset. Indekser med mange elementer vil derfor blive anset som mere pålidelige end indekser med få elementer.

Vi har lavet et kvalitetsmål for indeksenes robusthed over tid. Indekser, der over tid har mange elementer, får høj score, mens indekser med få elementer får lavere score. Jo længere perioder med få elementer, jo lavere score.

Indekser, der hele tiden har over 20 elementer, får maksimal robusthedsscore.

Hvis antal elementer er færre end 20, vil scoren blive lavere, jo færre elementer der indgår. Scoren vil også blive lavere jo længere indekset har få elementer.

Tilgængelighed

Tjenesten er gratis tilgængelig for Investtechs abonnenter.

Price alerts: Be notified when the stock price reaches your specified level!

You may now enter a price alert for a stock and be notified when the price reaches this level.

Alerts entered are shown in “My alerts” in the menu. When a stock reaches or breaks a specified level, the row is checked and the date the alert was triggered is added. You will also be notified by e-mail after the exchange’s closing. E-mail notifications can be switched off by clicking the e-mail symbol next to the specified alert price.

If several alerts are triggered on the same day, they will be collected in one e-mail. You will never receive more than one notification e-mail per market.

Kursvarsling

Any price alerts entered for stocks in “My Portfolios” will be indicated with coloured check marks on the “My Portfolios” page. These also show whether the specified price level is reached. Price alerts used in combination with the stocks in “My Portfolios” is a useful money management tool for controlling for instance breaks through stop loss and reached price targets.

Alert levels will not be automatically adjusted when charts are adjusted for splits, reverse splits or dividend payments.

Keywords: Help,kursvarsling,myAlerts.

Mine porteføljer - Brugervejledning

Mine porteføljer er et værktøj til at holde oversigt over dine aktieinvesteringer. Start med at klikke på "Ny portefølje", for at oprette en portefølje. Indtast det ønskede navn på porteføljen og vælg porteføljens benchmarkindeks. Benchmarkindekset bestemmer porteføljens valuta og bruges i sundhedstjekket. Du kan derefter indtaste transaktioner. Du registrerer både køb og salg af aktier.

Porteføljen justeres nu automatisk for splits, reverse splits og andre corporate actions.

Indtast transaktioner
For at tilføje transaktioner til porteføljen, tryk på "Tilføj transaktion". Et nyt vindue åbner. Indtast aktiens navn eller ticker, og klik på den ønskede aktie på listen af kandidater. Vælg, om transaktionen er et køb eller et salg. Indtast derefter antal aktier og vælg datoen, hvor transaktionen blev gennemført. Klik på "Gem" for at bekræfte.

Porteføljemenu
I porteføljemenuen kan du vælge en portefølje, slette porteføljer og oprette en ny portefølje.

Porteføljeindstillinger
I menuen Porteføljeindstillinger kan du ændre navnet på porteføljen og slette porteføljen.

Visninger
Der er fem forskellige visninger af aktierne i porteføljen: Enkel, Avanceret, Indikatorer, Nøgletal og Transaktioner. Du kan vælge mellem disse for at se forskellige fremstillinger af aktierne i porteføljen.

Hausseindeks

Hausseindekserne er optimismeindikatorer. Noget forenklet viser de andelen af investorer, som er positive over for markedet.

En analyse af hausseindekserne er en vigtig del af en totalanalyse af markedet. Hausseanalyse kan vise, hvilket niveau optimismen hos de kortsigtede og langsigtede investorer ligger på, og om optimismen er øgende eller faldende. I specielle situationer, efter langvarige opgange og nedgange, kan hausseanalyse udpege vendepunkter i markedet.

Kortsiktig hausseindeks for Oslo Børs   Langsiktig hausseindeks for Oslo Børs
Investtechs kortsigtede hausseindeks (hausse1) måler optimismen hos de kortsigtede investorer. Indekset er en god temperaturmåler for aktiviteten i markedet blandt investorer, som gerne holder aktier i en til seks uger. Investtechs langsigtede hausseindeks (hausse2) måler optimismen blandt de langsigtede investorer. Den viser stemningssvingninger i markedet for investorer, som er langsigtede og gerne holder samme aktie i flere måneder eller år.

Når en langsigtet vending i markedet kommer, vil man ofte først se det på den måde, hvorpå de kortsigtede investorer agerer. Dermed er analyse af det kortsigtede hausseindeks vigtig ikke bare for kortsigtede svingninger, men også når det gælder om at se langsigtede trender og vendinger.

Trading range-signaler er, når prisen går over en tidligere top (købssignal) eller en tidligere bund (salgssignal), på kort/mellemlang sigt. Signaler fra kursformationer og trender er væsentligt stærkere end Trading range-signaler, men Trading range-signaler kan i nogle tilfælde give tidligere signaler.

 Hausseindekset viser andelen af selskaberne, som har givet købssignal

Aksje med kjøpssignalVi kan måle optimismen i en aktie ved at se, om investorerne stadig er villige til at betale mere end tidligere for aktien. Hvis dette er tilfældet, altså at kursen er steget over foregående top, gives aktien et købssignal i hausseberegningen.

 

Aksje med salgssignalHvis det modsatte er tilfældet, altså at investorerne er villige til at sælge på stadig lavere kurser og under tidligere bundnoteringer, gives aktien et salgssignal i hausseberegningen.

 

Hausseindekset viser forholdet mellem de antal selskaber, der sidst har givet købssignal, og de totale antal selskaber. Indekset kan antage værdier mellem 0 og 100, hvor 0 betyder, at alle selskaberne sidst gav salgssignal, og 100 betyder, at alle selskaberne sidst gav købssignal. Værdier over 50 indikerer, at et flertal af investorerne er positive.

Normalsituation

Positiv hausseindeks:

 • Stigende hausseværdier, efter markeret bundpunkt (øgning i optimismen)
 • Værdi over 50 (høj optimisme)
 • Stigende toppe og bunde (langsigtet bedring i optimismen, men kortsigtet usikkerhed)
 • Styrker eller bekræfter en positiv analyse af markedsindekset

Negativ hausseindeks:

 • Faldende hausseværdier, efter markeret toppunkt (fald i optimismen)
 • Værdi under 50 (lav optimisme)
 • Faldende toppe og bunde (langsigtet fald i optimismen, men kortsigtet usikkerhed)
 • Styrker eller bekræfter en negativ analyse af markedsindekset

Vigtige specialsituationer

Eufori:

 • Meget høj hausseværdi, 90 eller mere
 • Næsten alle er positive, og dermed er næsten alt positivt prissat ind i aktiemarkedet
 • Næsten enhver ændring vil være negativ
 • Varsel om at markedet er overophedet, og at en stor reaktion/vending snart vil komme.
 • Vurder salg når hausse vender ned under 90 igen (optimismen falder, gryende pessimisme)

Depression:

 • Meget lav hausseværdi, 10 eller mindre
 • Næsten alle er negative, og dermed er næsten alt negativt prissat ind i markedet
 • Næsten enhver ændring vil nu være positiv
 • Tegn på at et bredt salgspres snart er ovre, og at kurserne vil begynde at stige igen.
 • Vurder køb når hausse vender op over 10 igen (gryende optimisme)

Investtech’s Competence Program

The Competence Program teaches you Investtech’s systems and what has historically given good results in the stock market. It is a good way to get started using Investtech's analyses, but also a way for experienced users to increase their confidence and get more out of the system.

Stock market success over time requires good analyses and correct timing. An Investtech subscription gives you analyses of individual stocks, well organised stock picking systems and concrete trading suggestions every day. The more experience and knowledge you have on investor psychology and how the market works, the better your chances of success on the stock market. The Competence Program was developed to help customers achieve the best possible use of Investtech’s systems. We hope you will be satisfied with the program and that it will help you get good results in the stock market.

You will get various challenges and will notice that your competence level increases as you reach each target. The Program does not require any special use of Investtech’s systems. You can use the analyses like you normally do. However, the Competence Program will provide encouragement and allow you to see your progress in various areas. You can stop or take a break from the Competence Program at any time.

Please click the links on the right hand side in order to read more about Points, Levels and Challenges in the Competence Program.

Investtech’s Competence Program - Points

You earn Competence Points every time you use Investtech’s stock picking tools or read a stock analysis, a help page or a research report. The Points describe the increased knowledge and experience you gain from using our site.

You must spend a certain amount of time on each page in order to be credited with the relevant Points. This information is shown in the Competence Program box on the right hand side of relevant page. Your total Points are shown on the top of any page.

When you have earned enough Competence Points, you reach the next level on the Competence Scale.

The following applies:

Points Page
1 Stock analysis
10 Daily Case, Market Commentary and Morning Report
10 Top50, Stock Selection, and other Stock Picking Products
20 My Portfolios and My Stocks
10 My notes
20 (5) Insight & Skills pages, including Indicator Help, Product Help and the Quick Start Guide
100 (10) Articles on research results and/or trading strategies
200 (20) Research Reports
50 Log in, per day
0 Uncategorized pages and articles

You earn points for every stock analysis you access. For instance, both medium and short term analysis give points, but only once a day. All analysis and stock picking products from the left hand menu give points. When the analyses are updated, i.e. when new closing prices are available, you earn new points when accessing the analyses again.

Help pages and research articles give points the first time they are read. Some of this information can require some processing however, and therefore these pages give some additional points the next time you read them.

Investtech's Competence Program - Levels

When you join the Competence Program, you will acquire new knowledge and experience quickly. Your Competence Level will rapidly increase. Early on it will be very helpful to read the Insight & Skills pages. They teach you how Investtech’s systems work, and how technical analysis should be understood and used. You will also learn much from reading our research reports. They outline how well various analyses actually work in the market, and which elements should be emphasized when stock trading. The research reports can be valuable when developing your own strategy on the stock market.

Once you have acquired knowledge about the analyses and systems, increased competence will come from using the system over time. It is important to log in regularly, check your stocks and check for signals in the market. It can also be a good idea to refresh your knowledge by re-reading research reports and consulting help pages.

The following applies:

Level Points required
1 0
2 200
3 500
4 1000
5 1600
6 2500
7 4000
8 7000
9 10000
10 15000

The Level limits may change and the table be expanded if and when new elements are added to the Competence Program.

Investtech’s Competence Program – Challenges and Achievements

When you start the Competence Program, you are given some Challenges. These Challenges are designed to help you understand Investtech’s systems and technical analyses as quickly as possible, as well as how these can help you become a better investor.

The Challenges can be logging in, reading various help pages and reading stock analyses. When you have completed the Challenges, you are awarded Stars. In time you will be able to unlock further Challenges. Click “More information” for information about why this Challenge matters and “Link” in order to go directly to the relevant page.

Challenges and achievements

Please note that if a page has been registered and you have earned Competence Points for it, you have to wait for the next update before you can use this same page again for more Challenges.

 


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.

Titlex

OK
+

Samtykke

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden, accepterer du dette. For yderligere detaljer klik her.

Vores brug af cookies

Når du bruger vores hjemmeside, gemmer vi en cookie på din enhed. Cookien bruges til at genkende din enhed, så dine indstillinger fungerer, når du bruger vores hjemmesider. De oplysninger, der opbevares, er fuldstændig anonymiserede. Cookies slettes automatisk efter en vis tid.

Nødvendige cookies

Investtech bruger cookies til at sikre grundlæggende funktioner som sidenavigation og sprogvalg. Uden sådanne cookies fungerer hjemmesiden ikke, som den skal. Du kan derfor ikke tage forbehold mod disse. Hvis du stadig ønsker at deaktivere sådanne cookies, kan du gøre det i dine browserindstillinger. I sektionen Cookies tilføj denne hjemmeside til listen over websteder, der ikke har tilladelse til at gemme cookies på din enhed.

Cookies fra Google

Vi bruger tjenester fra Google Analytics og Google AdWords. Disse registrerer cookies på din enhed, når du besøger vores hjemmeside. Google registrerer din IP-adresse for at føre statistik over brugeraktivitet på hjemmesiden. IP-adressen er anonymiseret, så vi ikke har mulighed for at knytte aktiviteterne til en bestemt person. Vi bruger disse statistikker til at kunne tilbyde mere interessant indhold på hjemmesiden og til konstant at forbedre os. Google AdWords indsamler data, så vores annoncering på andre hjemmesider giver bedre resultater. Vi kan ikke spore enkeltpersoners data.

Tillad cookies fra Google