Støtte og modstand

Støtte og modstand er et af de mest centrale begreber inden for teknisk analyse. Ved at studere støtte og modstand kan vi få svar på følgende:

  • Hvor vil kursen sandsynligvis vende?
  • Hvor udløses købs- og salgssignaler?

Støtte og modstand bruges derfor til at finde gode købs- og salgsniveauer.

 

Hovedprincipper

Støtte angiver niveauer, hvor der antages at ligge et overskud af købere. Dette kan være, fordi mange har set, at aktien har vendt op fra disse niveauer tidligere, eller at aktien på dette niveau har en lav fundamental pris.

Modstand angiver niveauer, hvor der antages at ligge et overskud af sælgere. Her kan aktien have vendt ned tidligere, eller den kan af mange regnes som fundamental dyr.

Sædvanligvis bruges støtte og modstand således:

  • Køb når aktien falder ned mod støtte.
  • Sælg når aktien stiger op mod modstand.
  • Køb når aktien bryder op gennem modstand.
  • Sælg når aktien bryder ned gennem støtte.

Bemærk at kursen i områderne rundt om støtte- og modstandsniveauer ofte har høj volatilitet – altså store kortsigtede svingninger. Derfor bør man være forsigtig med at placere ordre direkte på støtte- og modstandsniveauerne. Ofte vil kursen ikke nå helt frem til de aktuelle niveauer. Hvis du ønsker at købe en aktie, kan det derfor være smart at placere en købsordre lidt over et støtteniveau. Tilsvarende kan det være klogt at placere en salgsordre lidt under et modstandsniveau.

Når kursen bryder igennem et modstandsniveau udløses et købssignal. Når den bryder gennem et støtteniveau udløses et salgssignal. Kursen kan da gå flere procent på kort tid. Hvis man ikke er hurtig med at handle, kan det være bedre at afvente en reaktion tilbage for at opnå en bedre kurs.

Støtte og modstand

Figuren viser, hvordan man kan handle baseret på støtte og modstand. Køb nær støtte og sælg nær modstand. Køb ved brud på modstand.

I Investtechs grafer angives støtte med grønne horisontale linjer og modstand med røde linjer. Styrken i støtte- og modstandsniveauet angives med en til tre stjerner, hvor tre er kraftigst. Støtte vil altid være under dagens kurs, mens modstand altid vil være over.

Særlige situationer

Støtte og modstand er særligt vigtig, når markedet bevæger sig sidelænds. Da kan man opnå rigtigt gode resultater ved at købe nær støtte og sælge nær modstand.

Hvis en aktie er i en trendbevægelse, altså en stigende eller en faldende trend, vil trenden imidlertid overstyre støtte- og modstand.

Aktier i stigende trender

Stigende trender er generelt kraftige og pålidelige positive bevægelser. Stigende trender fortsætter længere end mange investorer tror og bryder ofte op gennem modstand. Når dette sker udløses købssignal, og kursen kan stige ekstra kraftigt.

I udgangspunktet skal man derfor – især hvis man er langsigtet – ikke sælge en aktie i en stigende trend, selv om den nærmer sig modstand.

Derimod kan man med fordel købe aktier i stigende trender, når kursen herudover nærmer sig horisontal støtte.

Aktier i faldende trender

For faldende trender gælder det modsatte af stigende trender.

Generelt skal man ikke købe aktier i faldende trender, selv om de nærmer sig støtte. Der er stor fare for brud ned, og dertil udløsning af salgssignal.

Derimod kan man med fordel sælge aktier i faldende trender, når kursen har reageret op mod horisontal modstand.

 

 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK