S&P 500 (SP500.US500)

Siste sluttkurs: 3 130.01 (+14.15), 2. jul 2020
Hold

Lav risiko

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 2. jul 2020

S&P 500 viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Indeksen har støtte ved cirka 3000 poeng og motstand ved cirka 3380 poeng. Indeksen anses teknisk nøytral på mellomlang sikt.

Anbefaling en til seks måneders sikt: Hold (Score: 0)

Periode  
Vol.bal. Volatilitet Likviditet +/- %
1 dag-1.03%0.00+0.45%
1 uke0.003.24%0.00+1.50%
1 måned0.008.83%0.00+1.60%
3 måneder0.0019.09%0.00+19.16%

Flere analyser av S&P 500

chart S&P 500 (SP500) Candlesticks 22 Dager
Candlesticks
chart S&P 500 (SP500) Kort sikt
Kort sikt: Kjøp
chart S&P 500 (SP500) Middels lang sikt
Middels lang sikt: Hold
chart S&P 500 (SP500) Lang sikt
Lang sikt: Svak kjøp
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
Gratis prøve nå