S&P 500 (SP500.US500)

Siste sluttkurs: 4 008.01 (-15.88), 16. mai 2022
Selg

Lav risiko

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 16. mai 2022

S&P 500 har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt og reagert kraftig ned. Det er foreløpig vanskelig å si noe om den framtidige trendretningen. Det er ingen støtte i kursdiagrammet og en videre nedgang indikeres. Ved reaksjoner opp har indeksen motstand ved cirka 4180 poeng. Indeksen anses teknisk negativ på mellomlang sikt.

Anbefaling en til seks måneders sikt: Selg (Score: -75)

Periode  
Vol.bal. Volatilitet Likviditet +/- %
1 dag-0.77%0.00-0.39%
1 uke0.002.47%0.00+0.42%
1 måned0.005.95%0.00-8.76%
3 måneder0.0010.60%0.00-9.29%

Flere analyser av S&P 500

chart S&P 500 (SP500) Candlesticks 22 Dager
Candlesticks
chart S&P 500 (SP500) Kort sikt
Kort sikt: Selg
chart S&P 500 (SP500) Middels lang sikt
Middels lang sikt: Selg
chart S&P 500 (SP500) Lang sikt
Lang sikt: Svak selg
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+