S&P 500 (SP500.US500)

Siste sluttkurs: 3 117.43 (+4.67), 5. des 2019
Automatisk teknisk analyse
Middels lang sikt
Anbefaling en til seks måneders sikt
Kjøp

Lav risiko

Likviditetsrisiko: Ikke aktueltVolatilitetsrisiko: Lav

Indicators 

Stigende trend

Trendgulv ved 2964.20 (-4.9%).
Trendtak ved 3227.28 (+3.5%).
Annualisert stigningstakt 15%.

Nøytral volumbalanse

VolBal22: 0

Positivt momentum

RSI21: 60

Analyser


Kort

Middels

Lang

Totalt

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 5. des 2019

S&P 500 viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at markedet er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har indeksen støtte ved cirka 2940 poeng. Indeksen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.

Anbefaling en til seks måneders sikt: Kjøp (Score: 90)

Periode  
Vol.bal. Volatilitet Likviditet +/- %
1 day-0.63%0.00+0.15%
5 days0.002.12%0.00-1.15%
22 days0.005.77%0.00+1.27%
66 days0.0011.59%0.00+7.27%

Flere analyser av S&P 500

chart S&P 500 (SP500) Candlesticks 22 Dager
Candlesticks
chart S&P 500 (SP500) Kort sikt
Kort sikt: Svak kjøp
chart S&P 500 (SP500) Middels lang sikt
Middels lang sikt: Kjøp
chart S&P 500 (SP500) Lang sikt
Lang sikt: Kjøp
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
Gratis prøve nå