Investtech.com

Bokbestilling

Bestill bok om teknisk aksjeanalyse

Boken er på 150 sider og beskriver de viktigste elementene i teknisk analyse på en kort og presis måte. Det er lagt stor vekt på bruk av konkrete eksempler slik at brukeren får se teorien i praksis og raskt kan ta i bruk det verdifulle verktøyet som teknisk analyse er. Pris 249,- + frakt/porto

Boken tar blant annet for seg:

 • Markedspsykologi
 • Hva er teknisk analyse?
 • Trend
 • Støtte og Motstand
 • Formasjoner
 • Volum
 • Momentum
 • Glidende snitt
 • Markedsretning
 • Tidligvarsling
 • Innsidehandler
 • Handelsstrategier
 • Forskningsrapport på rektangelformasjoner
 • Forskningsrapport på stigende trender


Bokbestilling

Navn
Adresse
Postnr/Sted
Land
Telefon
E-post
 
Kryss av her om du ønsker å betale med kredittkort
 
 

Bestillingsinformasjon: Hvis du velger å ikke betale med kredittkort, sendes det faktura sammen med boken. Estimert forsendelsestid er 3-6 virkedager.


  ISBN: 978-82-996021-7-4
Forfattere: Geir Linløkken og Steffen Frölich
Forlag: Investtech.com AS
Språk: Bokmål
Utgivelsesår: 2010
Sider: 150
Omslag: Pocket
Ordinær pris: 249,-
Porto: 29,-


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.