Hjelp oversikt

Kom igang med Investtech

Investtechs analysesystem er enkelt å bruke. Lær deg hovedprinsippene her!

Verktøy

Les om verktøyene som hjelper deg å finne de beste aksjene.

Kjøps- og salgssignaler

Investtechs forskning avdekker hvilke indikatorer det er verdt å legge vekt på.

Om grafene

Her kan du klikke på de ulike delene av en aksjeanalyse og få forklaring på hva de betyr.

Kurs og webinarer

Investtech arrangerer jevnlig kurs og webinarer. Meld deg på og få markedsoppdateringer, anbefalinger og forskningsnyheter.

Om analysene

Les om Investtechs avanserte, kvantitative aksjeanalyser.

Om oss

Investtech har eksistert i mer enn 20 år. Hvem er menneskene bak selskapet?

Aksjeskolen

Se Investtechs aksjeskole med forskningssjef Geir Linløkken.
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+