Resultatanalyser selskapsnivå

Investtechs analyse av resultatframleggelser gir oversikt over kursutviklingen for hvert selskap i dagene før og etter publisering av regnskapsrapporter. Noen selskaper synes systematisk å overraske positivt eller negativt, eller er preget av at investorene handler på bestemte måter i perioden rundt rapportering. Analysene gir mulighet til å avdekke slike sammenhenger og bruke det ved posisjonering før resultatrapportering. Er det for eksempel slik at et selskap nesten alltid stiger rett før rapporteringen, eller stiger det veldig ofte i etterkant? Merk at rapportering av resultater alltid vil innebære høy risiko for overraskelser, slik at sannsynligheten for store kursbevegelser, opp og ned, er mye høyere enn vanlig.

Intradagbevegelser ved resultatrapportering

Resultatframleggelser intradag
Grafen viser hvordan aksjen i gjennomsnitt har utviklet seg dagen før resultatframleggelse, på selve rapporteringsdagen, og dagen etter resultatframleggelsen. Eksempelet viser en aksje som historisk har falt kraftig fra åpning, men så hentet seg bra inn utover dagen og på dagen etter resultatframleggelsen.

Det er to sett med grafer på siden Resultatanalyser. Øverst vises grafene for de siste 5 resultatframleggelsene og nederst for de siste 20. Har en aksje kort historikk på børsen, vises statistikk for færre data.

Månedsbevegelser ved resultatframleggelser

Resultatframleggelser månedgraf
Grafen viser gjennomsnittlig utvikling fra måneden før resultatrapportering til måneden etter. Resultatene legges fram på dag 0 i grafen, og kursendring på denne dagen plottes i rødt. De skraverte områdene tilsvarer ett standardavvik for gjennomsnittsberegningen.

Statistisk utvikling og grunnlagsdata

Konkrete avkastningstall vises i tabellen under grafene. Først vises gjennomsnittstallene og så de enkelte dataene. Svært ofte er det store variasjoner fra gang til gang. En inspeksjon av tabellen kan gi detaljer om dette. Nederst på siden vises grafer med utvikling for hver enkelt resultatrapport. Klikk på pluss-ikonet for å få disse fram.

Resultatframleggelser i kursbildet

Resultatframleggelser i kursbildet

Tidspunktet for resultatframleggelser plottes med blå punkter i kursgrafen. Grafen viser rapporteringer de siste 18 måneder.

Relaterte artikler

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+