Signaler

Tjenesten Signaler gir oversikt over de siste kjøps- og salgssignalene som Investtechs systemer har identifisert. Spesielt signalene fra kursformasjoner anses å vise i hvilken retning investormassen er på vei. 

Tjenesten er spesielt nyttig for investorer som følger en strategi om å investere på bestemte signaler. For eksempel har investeringer basert på rektangelformasjoner vist seg å gi gode resultater. 

Tjenesten kan brukes som et stock-picking-verktøy når man søker nye aksjer å investere i.

Signaler

 Valgmuligheter (velges fra headeren på tabellen):

  • Kjøps-, salgs eller watch-signaler.
  • Alle indikatorer eller én bestemt utvalgt.
  • Tidsperspektiv kort, mellomlang eller lang sikt.

Innhold i tabellen

Dato: Kursdato for når signalet ble identifisert.

Indikator: Navn på indikatoren 

Kvalitet: For kursformasjoner angis en kvalitet mellom 0 og 100 poeng avhengig av hvor lik formasjonen er med en teoretisk sett ideell formasjon i følge teknisk analyse-teori. Det godtas noe avvik, men dersom kvaliteten kommer under 40 poeng, blir formasjonen ikke tegnet inn i grafene. 

Objektiv: Kursmål. Signalet fra formasjonen tilsier at aksjen skal stige til dette nivået eller høyere i løpet av en periode som er like lang som formasjonen. Ved salgssignaler angir objektivet hvor langt aksjen skal falle.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+