Stock picking-verktøy

Investtechs stock picking-verktøy hjelper deg med å finne kjøpverdige aksjer. Listene og rangeringene velges fra venstremenyen. Klikk på bildene for mer informasjon.

 

Top50

Top50 viser de beste aksjene basert på Investtechs kvantitative analysesystem. Dette er aksjer som i følge investorpsykologi skal stige de neste ukene eller månedene.

 

Aksjeutvelgelse

Aksjeutvelgelse er kanskje det beste stock picking-verktøyet Investtech har. Den vanligste bruksmåten er å velge likviditstskrav og tidsperspektiv, for eksempel 50 % mest likvide og kort sikt, og så klikke "Teknisk positive".

 

Handelsmuligheter

Handelsmuligheter er et stock picking-verktøy. Tabellen viser aksjer med kombinasjoner av tekniske forhold som sterkt indikerer videre oppgang eller nedgang. Ofte kan man finne aksjer med stor oppside samtidig som nedsiden er liten.

 

Signaler

Tabellen gir oversikt over de siste kjøps- og salgssignalene som Investtechs systemer har identifisert. Spesielt signalene fra kursformasjoner anses å vise i hvilken retning investormassen er på vei.

 

Pivotpunkter

Pivotpunkter er topp- og bunnpunkter i grafen. Investtech har et unikt system for å identifisere slike punkter. Ved å se på grafer der nye bunner er identifisert, vil man kunne finne aksjer som står foran en oppgang i en svært tidlig fase.

 

h_trendsignals

Trendsignaler

Trendsignaler viser aksjer som nylig har kommet inn i en stigende eller fallende trend. Statistikk viser at aksjer i stigende trender gjør det bedre enn gjennomsnittet både på kort og lang sikt.

 

h_insiderlists

Innsidehandler

Analyse av innsidehandler er Investtechs alternativ til fundamental analyse. Når en person i selskapets styre eller ledelse kjøper aksjer, er det et signal om at vedkommende mener aksjen er billig. Klikk på et selskap for å se historiske innsidehandler og samlet innsidehandelanalyse.

 

Resultatanalyser

Resultatanalyser viser hvordan aksjekursen har beveget seg før og etter selskapenes publisering av regnskapstall. Analysene gir mulighet til å avdekke sammenhenger mellom publisering av regnskapsrapporter og aksjekursen, og bruke det ved posisjonering før resultatrapportering.

 

Hausse

Hausseindeksene er optimismeindikatorer. Noe forenklet viser de andelen av investorene som er positive til markedet. Hausse1 gjelder de kortsiktige investorene og Hausse2 de mellomlangsiktige investorene.

 

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK