Topp 50

Topp 50 viser de beste aksjene basert på Investtechs kvantitative analysesystem. Dette er aksjer som i følge investorpsykologi skal stige de neste ukene eller månedene.

Investtech beregner en teknisk poengsum, kalt score, for hver aksje basert på analyse av kursgrafen. Det aller viktigste bidraget til denne poengsummen kommer fra trend. Andre viktige forhold som teller mye er støtte og motstand, kursformasjoner og volumutvikling. Teknisk score vil ha en verdi mellom –100 for maksimalt negative aksjer, og +100 for maksimalt positive aksjer. En score over 50 tilsvarer en kjøpsanbefaling, mellom 25 og 50 tilsvarer svak kjøp, mens –25 til +25 er nøytral.

Topp 50 er aksjene med høyest teknisk score.

Merk at det ofte er lite som skiller en aksje med for eksempel 80 i score og en med 70 i score. Man bør dermed ikke legge så stor vekt på om en aksje er på plass én eller plass 20, hvis begge har en relativt høy score. Da bør man heller legge vekt på aksjens risikoaspekter slik som likviditet og volatilitet, samt egne porteføljeønsker.

Topp 50

Fra headeren på tabellen kan du velge mellom Kjøpskandidater og Salgskandidater.
Du kan også velge mellom Kort sikt, Mellomlang sikt, Lang sikt og Totalanalyse, avhengig av hva som er inkludert i abonnementet ditt. Kort sikt krever Traderabonnement, mens Totalanalyse krever Professionalabonnement.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+