Reaksjon tilbake til støtte etter kjøpssignal fra formasjon

Kjøpssignal fra en kursformasjon indikerer økende optimisme og en videre oppgang for aksjen. Kursen har nå reagert tilbake på kort sikt og man har mulighet for å få en god inngangskurs ved å kjøpe like over støtten ved formasjonen.

Teori: Når en kursformasjon blir brutt, betyr det ofte at psyken til markedsaktørene samlet sett er i en spesiell tilstand. Dette kan for eksempel være at mange sitter å angrer på at de ikke har kjøpt før, eller angrer på at de har solgt for tidlig. Generelt kan vi si at når et motstandsnivå blir brutt, er alle selgerne som (kanskje av fundamentale grunner) har sittet på dette nivået, borte. Selgersiden er dermed borte, mens kjøpersiden fortsatt er der. Når et kjøpssignal fra en formasjon blir utløst, fører det dermed ofte til at kursen raskt stiger videre. Det kan da være vanskelig å komme seg inn til gode kurser. Av og til får vi imidlertid en reaksjon tilbake etter et formasjonsbrudd. Man får dermed en ny mulighet til å bli med, og denne gangen til gode inngangskurser. Man kan også investere til lav risiko dersom man setter stop loss til like under støtten fra formasjonen.

Poengsum: Ved ideelle handelsmuligheter av denne typen, har kursen nesten, men ikke helt nådd objektivet fra formasjonen, og nå reagert tilbake slik at den ligger relativt nær støtten fra formasjonen. Det gis en lavere poengsum hvis kursen allerede har nådd objektivet før den har reagert tilbake igjen. Høy kvalitet på formasjonen, dvs at formasjonen ligner bra på en teoretisk perfekt formasjon, gir høy poengsum. Størrelsen på formasjonen og alder, dvs hvor lenge det er siden den ble brutt, bidrar også til poengsum. Volumbalanse og sammenheng mellom volumtopper og kurstopper er også viktig i poengberegning. Det teller negativt hvis kursen har vært under støttelinjen etter bruddet. Det er også negativt hvis andre formasjoner er dannet etter bruddet.

Kjøpskurs: Settes til støtten fra formasjonen og et lite stykke oppover (ca 20% av formasjonshøyden).

Målkurs: Settes til 90-125% av objektivet fra formasjonsbruddet.

Stop loss: Settes til 20% av formasjonens høyde under formasjonens signalnivå, dvs 20% under støtten fra formasjonen.

Tidshorisont: Fra 30% til 60% av formasjonens lengde. Det brukes de samme prosentene for alle typer formasjoner, selv om signaler fra rektangler generelt nås raskere enn signaler fra dobbel-bunn-formasjoner og omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK