Investtechs Tradingidéer

Fakta

  • Tradingidéer er kortsiktige anbefalinger basert på Investtechs kvantitative analyser og analytikers subjektive vurderinger.
  • Aksjene velges fredager før børsens åpning. Oppgitte kurser er siste kjente kurs, det vil vanligvis si torsdagens sluttkurs.
  • Ansvarlig analytiker er forskningssjef Geir Linløkken.
  • Det markeres med tegnet # når Investtech Invest eller nærstående eier aksjer i selskapet.

Nøkkelinformasjon

  • God historisk avkastning.
  • Høy risiko.
  • Består av de fem beste aksjene på en til to ukers sikt.
  • Basert på teknisk analyse og innsidehandelanalyse.
  • Kan inneholder aksjer uten direkte kjøpssignaler, for å få større oppside.
  • God inspirasjonskilde for aktive investorer som tåler høy risiko.
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+