Tidligvarsling

I tidligvarslingstjenesten beregner Investtech.com hvilke kursnivåer som vil utløse morgendagens kjøps- og salgssignaler (signalnivåer). Dette gir deg mulighet til på forhånd å ta stilling til hva du vil gjøre hvis et kjøps- eller salgssignal blir gitt, og dermed agere meget raskt hvis dette skulle skje. Med bruk av tidligvarslingssystemet får du dermed muligheten til å handle allerede samme dag som signalet inntreffer.
Tidligvarslingstjenesten angir nivåer på sluttkurs som vil utløse forskjellige typer tekniske signaler. Dersom sluttkurs neste dag bryter de angitte nivåene, vil Investtech.coms analyser gi kjøps- eller salgssignaler. Det presiseres at sluttkursen må bryte de angitte nivåene for at noe signal skal blir gitt - det holder ikke at nivået bare brytes temporært i løpet av dagen.
Tabellen under viser eksempel på informasjon fra tidligvarslingssystemet. Under tabellen forklares hvordan informasjonen skal tolkes, og spesielt hva som vil utløse kjøps- og salgssignaler.

Tabell 1: Eksempel på tidligvarsling for et selskap.

Formasjoner er angitt med støtte- eller motstandsnivå. Brudd oppover på en formasjon vil utløse et kjøpssignal og brudd nedover vil utløse et salgssignal. I tillegg er det angitt objektivet eller kursmålet for aksjen ved brudd på formasjonen.
I tabell 1 er det en omvendt hode-og-skuldre-formasjon som vil gi et kjøpssignal dersom kursen går over 48.42. Ved etablert brudd på dette nivået kan man forvente en videre oppgang til 79.37 eller høyere.

Kortsiktig og langsiktig trading range. Disse kursnivåene indikerer støtte- og motstandsnivåer og brudd på disse vil være henholdvsis et salgs- eller kjøpssignal. Brudd opp vil gi kjøpssignal og brudd ned vil gi salgssignal.
Tabell 1 viser at en sluttkurs høyere enn 49 vil gi kjøpssignal fra både kortsiktig og langsiktig trading range.

Glidende snitt: Kursangivelsen for glidende snitt angir når kortsiktig snitt har samme verdi som langsiktig snitt. Brudd på dette vil utløse et kjøps- eller salgssignal og kan indikere et trendskifte.
Tabell 1 viser at sluttkurs lavere enn 12.47 vil utløse et salgssignal fra glidende snitt. En verdi på 0, angir at det er umulig for indikatoren å utløse noe signal neste dag (den ville i så fall kreve negative kursverdier).

Høy RSI (Relative Strength Index) angir når aksjen går inn i eller går ut av høyt positivt momentum ifølge indikatoren RSI-momentum. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt. Aksjen har steget bra på kort sikt, uten særlige reaksjoner ned underveis. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjer. Det indikerer at flere er på vei inn i aksjen, og at kursen skal fortsette opp. Bruk av RSI bør imidlertid kombineres med andre observasjoner.
I tabell 1 vil en sluttkurs på 54.40 gi en RSI-verdi lik 70 (grenseverdi for høyt positivt momentum).

Lav RSI angir når aksjen går inn i eller går ut av høyt negativt momentum ifølge indikatoren RSI-momentum. RSI under 30 viser at momentumet i aksjen er sterkt negativt. Aksjen har falt mye på kort tid, uten særlige reaksjoner opp underveis. Investorene har stadig gått ned i pris for å få solgt aksjene sine. Det indikerer at flere er på vei ut, at pessimismen øker, og at kursen skal fortsette ned. Bruk av RSI bør imidlertid kombineres med andre observasjoner.
I tabell 1 vil en sluttkurs på 41.07 gi en RSI-verdi lik 30 (grenseverdi for høyt negativt momentum).

Merk at de indikerte signalnivåene må brytes for at det skal oppstå et signal. Hvis sluttkursen er lik signalnivået, er støtte/motstandsnivået ikke brutt og analysene gir ikke salg/kjøpssignal.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+

Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet, aksepterer du dette. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

Investtechs bruk av informasjonskapsler

Når du bruker nettstedet vårt, lagrer vi en informasjonskapsler på enheten din. En slik informasjonskapsel brukes til å gjenkjenne enheten din slik at innstillingene dine fungerer når du bruker nettsidene våre. Informasjonen som lagres er fullstendig anonymisert. Informasjonskapslene slettes automatisk etter en viss tid.

Nødvendige informasjonskapsler

Investtech bruker informasjonskapsler for å sikre grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og språkvalg. Uten slike informasjonskapsler fungerer ikke nettstedet som det skal. Du kan derfor ikke reservere deg mot disse. Hvis du fortsatt ønsker å deaktivere slike informasjonskapsler, kan du gjøre det i din nettlesers innstillinger. Legg til denne nettsiden i listen over nettsteder som ikke har tillatelse til å lagre informasjonskapsler på enheten din.

Informasjonskapsler fra Google

Vi bruker tjenester fra Google Analytics og Google AdWords. Disse registrerer informasjonskapsler på enheten din når du besøker nettstedet vårt. Google registrerer din IP-adresse for å føre statistikk over brukeraktivitet på nettstedet. IP-adressen er anonymisert, slik at vi ikke har noen mulighet til å knytte aktivitetene til en bestemt person. Vi bruker denne statistikken for å hele tiden kunne forbedre oss. Google AdWords samler inn data slik at vår annonsering på andre nettsteder gir bedre resultater. Vi kan ikke spore data til enkeltpersoner.

Tillat informasjonskapsler fra Google