Bestill Investtechs bok om teknisk aksjeanalyse

Boken er på 150 sider og beskriver de viktigste elementene i teknisk analyse på en kort og presis måte. Det er lagt stor vekt på bruk av konkrete eksempler slik at brukeren får se teorien i praksis og raskt kan ta i bruk det verdifulle verktøyet som teknisk analyse er.

Boken er digital og lastes ned som en pdf-fil. Trykket utgave på papir er ikke lenger tilgjengelig.

Pris: 100 kr.
Boken betales med kort ved bestilling.

Boken tar blant annet for seg:

 • Markedspsykologi
 • Hva er teknisk analyse?
 • Trend
 • Støtte og Motstand
 • Formasjoner
 • Volum
 • Momentum
 • Glidende snitt
 • Markedsretning
 • Tidligvarsling
 • Innsidehandler
 • Handelsstrategier
 • Forskningsrapport på rektangelformasjoner
 • Forskningsrapport på stigende trender


Bokbestilling

Navn
Telefon
E-post
 

Boken kan lastes ned som pdf når betaling er gjennomført.


  ISBN: 978-82-996021-7-4
Forfattere: Geir Linløkken og Steffen Frölich
Forlag: Investtech.com AS
Språk: Bokmål
Utgivelsesår: 2010
Sider: 150
Format: Digital pdf-fil
Ordinær pris: 10,-


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.