Pivotpunkter

Pivotpunkter er topp- og bunnpunkter i grafen. Investtech har et unikt system for å identifisere slike punkter. Ved å se på grafer der nye bunner er identifisert, vil man kunne finne aksjer som står foran en oppgang i en svært tidlig fase. 

Når en aksje snur opp etter en tids nedgang, er det et tegn på økt optimisme hos investorene. Gjennom at informasjon spres og bearbeides til ulik tid, vil det alltid være en treghet i markedet. Når noen har sett muligheter og blitt positive, vil andre komme etter. Tanken med pivotpunkts-produktet, er å identifisere slike situasjoner tidligst mulig, slik at man kan være blant de første til å handle når et stemningsskifte hos investorene er på gang. 

Investtech har utviklet egne datasystemer som identifiserer slike vendepunkter i aksjer. For at et bunnpunkt skal tegnes inn i grafen, og komme opp på listene, må kursen ha beveget seg signifikant (tydelig) fra bunnen. Det er to faktorer som bestemmer om en bevegelse anses signifikant, nemlig a) den prosentvise endringen og b) antall dager dette har skjedd over. Hvis vi har en stor kursendring, er det tilstrekkelig om dette har vart i få dager. Har vi en liten kursendring, kreves at dette har vart over mange dager. 

Pivotpunktslisten er et stockpicking-verktøy. Den mest vanlige bruksmåten er å se på aksjer med nye bunner i kursgrafen på den tidshorisont man investerer på. De kandidater man finner ved en slik scanning, bør man så gjøre en vanlig chartanalyse på. Spesielt anses det viktig å studere volumet. En kursbevegelse på økende volum anses mye mer pålitelig enn en på lavt eller uendret volum. En kursbevegelse som går i trendretningen, vil anses mer pålitelig enn en som går i motsatt retning av trenden. 

Pivotpunkter

Dager siden identifikasjon: Antall børsdager siden Investtechs systemer identifiserte pivotpunktet. 

Dager siden: Antall børsdager siden pivotpunktet. 

Pivotpunkt: Kursen i pivotpunktet.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+

Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet, aksepterer du dette. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

Investtechs bruk av informasjonskapsler

Når du bruker nettstedet vårt, lagrer vi en informasjonskapsler på enheten din. En slik informasjonskapsel brukes til å gjenkjenne enheten din slik at innstillingene dine fungerer når du bruker nettsidene våre. Informasjonen som lagres er fullstendig anonymisert. Informasjonskapslene slettes automatisk etter en viss tid.

Nødvendige informasjonskapsler

Investtech bruker informasjonskapsler for å sikre grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og språkvalg. Uten slike informasjonskapsler fungerer ikke nettstedet som det skal. Du kan derfor ikke reservere deg mot disse. Hvis du fortsatt ønsker å deaktivere slike informasjonskapsler, kan du gjøre det i din nettlesers innstillinger. Legg til denne nettsiden i listen over nettsteder som ikke har tillatelse til å lagre informasjonskapsler på enheten din.

Informasjonskapsler fra Google

Vi bruker tjenester fra Google Analytics og Google AdWords. Disse registrerer informasjonskapsler på enheten din når du besøker nettstedet vårt. Google registrerer din IP-adresse for å føre statistikk over brukeraktivitet på nettstedet. IP-adressen er anonymisert, slik at vi ikke har noen mulighet til å knytte aktivitetene til en bestemt person. Vi bruker denne statistikken for å hele tiden kunne forbedre oss. Google AdWords samler inn data slik at vår annonsering på andre nettsteder gir bedre resultater. Vi kan ikke spore data til enkeltpersoner.

Tillat informasjonskapsler fra Google