Aksjeutvelgelse

Aksjeutvelgelse er det beste stock-picking-verktøyet Investtech har når man vil finne aktuelle aksjer å kjøpe.

Øverst velger du hvilken tidshorisont du vil se på og hvilke markeder og sektorer som skal være med. Filtrene er så delt i tre grupper: generelle kriterier, tekniske kriterier og finansielle kriterier.

Markeder

Aksjeutvelgelse markeder
Du kan angi hvilke markeder du vil selektere aksjer fra. For eksempel kan du angi Oslo, Stockholm og København. Da vil du få aksjer fra hele Norden som passer kriteriene dine, og dermed kunne få enda bedre aksjer enn om du selekterer fra bare ett marked.

Når børsen er litt svak, eller har gått sidelengs over en lang periode, kan det være vanskelig å finne svært gode aksjer i mindre markeder. Med flere markeder er det lettere å finne gode aksjer. Spesielt norske og danske brukere, vil få et mye bredere utvalg.

Sektorer

Aksjeutvelgelse sektorer
I utgangspunktet inneholder rapporten alle typer selskaper, uavhengig av sektorer eller bransjer. Du kan imidlertid spesifisere overordnede sektorer, som Finans eller Energi, eller detaljerte bransjer som Forsikring eller Oljeboring. Da får du bare aksjene innen disse sektorene, som også passer med de øvrige kriteriene.

Ved å kombinere Markeder og Sektorer, kan du for eksempel få rangerte lister med de beste bankaksjene i Norden.

Filtre

For hver gruppe angir du kriterier ved å klikke dem av eller på. Et aktivt filter vises med farge, mens inaktivt er nøytralt. Klikk og dra for å velge verdi på filtrene.

Aksjeutvelgelse aktivt filter
Aktivt filter i midten og inaktivt til venstre og høyre.

Generelle kriterier

De generelle kriteriene brukes for å angi størrelsen, likviditeten og volatiliteten på selskapene du søker. Det er lettere å handle i store og likvide selskaper, men de beste mulighetene finnes ofte i mindre selskaper. Volatiliteten måles i prosent per måned og angir hvor mye kursen har svingt historisk. Store kurssvingninger innebærer høy risiko, men samtidig ofte god oppside.

Tekniske kriterier

Tekniske filtre

Under tekniske kriterier angir du kriterier som går på investoradferd og optimismeutviklingen i aksjene, tolket gjennom aksjenes kursdiagrammer. Teknisk poengsum er en samlevurdering, beregnet kvantitativt av Investtechs datamaskiner. I algoritmen her inngår for eksempel både trend, støtte og motstand, volumutvikling og kjøpssignaler fra kursformasjoner. Investtech har forskning som viser at signaler fra trend, momentum og volumbalanse er statistisk viktige, og du kan sette egne kriterier på alle disse om du ønsker.

Formålet med å angi tekniske kriterier, er å finne aksjer som timingmessig er gode kjøp. Teknisk analyse tilsier at optimismen hos investorene i slike aksjer er økende, og at kursene dermed skal fortsette opp de kommende ukene og månedene.

Finansielle kriterier

Finansielle filtre

Under finansielle kriterier angir du kriterier som går på selskapenes verdsetting. Dette er kriterier som brukes mye innen fundamental aksjeanalyse.

Formålet med å angi finansielle kriterier, er å finne aksjer som er billige ut fra regnskapstall. Mange slike aksjer er, av fundamentalanalytikere, forventet å stige på lang sikt. Merk at finansielle nøkkeltall kan variere mye fra bransje til bransje, og at det ofte er nødvendig med bransjekunnskap og kunnskap om de enkelte selskapene for å kunne tolke nøkkeltallene godt.

Forklaring til tabellen

Aksjeutvelgelse

Tabellen sorteres automatisk på teknisk poengsum. Klikk på overskriftene for å sortere på de andre kolonnene.

Teknisk poengsum: Teknisk vurdering av aksjen gjort automatisk av Investtechs dataprogrammer. Vurderingen går på en skala fra -100 til 100, der verdier lavere enn -50 anses som "salgskandidat", mellom -50 og -25 som "svak salgskandidat", mellom -25 og 25 som "nøytral", mellom 25 og 50 som "svak kjøpskandidat" og over 50 som "kjøpskandidat".

CAP: Kapitalisert verdi er markedsverdi i milliarder kroner, beregnet som aksjekurs ganger antall utestående aksjer.

Likviditet: Gjennomsnittlig daglig omsetning i millioner kroner, euro eller dollar over den siste måneden.

Volatilitet: Gjennomsnittlig forskjell mellom høyeste og laveste kurs på månedsbasis, beregnet for det siste året. Volatilitet er et vanlig mål på risiko.

Rsi21: 21-dagers relative strength index. Størrelsen brukes som et mål på aksjens kortsiktige momentum.

Volbal: 22-dagers volumbalanse. Måler sammenhengen mellom volum og kursbevegelse.

Yield: Direkteavkastning - utbytteprosent. Direkteavkastning er selskapets aksjeutbytte i forhold til aksjekursen. Den er et mål for avkastning til aksjeeierne. Direkteavkastning beregnes som Utbytte per aksje / Aksjekurs.

P/E: P/E står for Price/Earnings, altså pris i forhold til resultat. Nøkkeltallet brukes når man skal vurdere en aksjes pris i forhold til selskapets overskudd.

P/S: P/S står for Price/Sales, altså pris i forhold til omsetning. Nøkkeltallet brukes når man skal vurdere en aksjes pris i forhold til selskapets omsetning.

P/B: P/B står for Price/BookValue, altså pris i forhold til egenkapital. Nøkkeltallet brukes når man skal vurdere en aksjes pris i forhold til bokført egenkapital.

Samlet: Linjen viser summen av markedsverdi og daglig likviditet for alle aksjene. Verdien for kolonnene Teknisk poengsum, Volatilitet, RSI, VolBal og Yield er vektet gjennomsnitt, med kapitalisert verdi som vekt. Verdien for kolonnene P/E, P/S og P/B er beregnet som summen av markedsverdi (P) dividert med summen av henholdsvis Earnings (E), Sales (S) og BookValue (B).

Gjennomsnitt: Middelverdien for alle aksjene.

Median: Medianverdien for alle aksjene.

Til verktøyet Aksjeutvelgelse >>>

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+

Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet, aksepterer du dette. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

Investtechs bruk av informasjonskapsler

Når du bruker nettstedet vårt, lagrer vi en informasjonskapsler på enheten din. En slik informasjonskapsel brukes til å gjenkjenne enheten din slik at innstillingene dine fungerer når du bruker nettsidene våre. Informasjonen som lagres er fullstendig anonymisert. Informasjonskapslene slettes automatisk etter en viss tid.

Nødvendige informasjonskapsler

Investtech bruker informasjonskapsler for å sikre grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og språkvalg. Uten slike informasjonskapsler fungerer ikke nettstedet som det skal. Du kan derfor ikke reservere deg mot disse. Hvis du fortsatt ønsker å deaktivere slike informasjonskapsler, kan du gjøre det i din nettlesers innstillinger. Legg til denne nettsiden i listen over nettsteder som ikke har tillatelse til å lagre informasjonskapsler på enheten din.

Informasjonskapsler fra Google

Vi bruker tjenester fra Google Analytics og Google AdWords. Disse registrerer informasjonskapsler på enheten din når du besøker nettstedet vårt. Google registrerer din IP-adresse for å føre statistikk over brukeraktivitet på nettstedet. IP-adressen er anonymisert, slik at vi ikke har noen mulighet til å knytte aktivitetene til en bestemt person. Vi bruker denne statistikken for å hele tiden kunne forbedre oss. Google AdWords samler inn data slik at vår annonsering på andre nettsteder gir bedre resultater. Vi kan ikke spore data til enkeltpersoner.

Tillat informasjonskapsler fra Google