Trendsignaler

Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende.

Menyvalget Trendsignaler viser aksjer som nylig har kommet inn i en stigende eller fallende trend. Listen kan brukes for å finne kjøpskandidater. En svært enkel strategi er å kjøpe aksjer som nylig har gitt trendsignal og sitte på dem til de går ut av den stigende trenden.

Investtech har gjort et forskningsarbeid på kursutvikling i etterkant av trendsignaler. Vi har laget statistikk for både den norske og svenske børsen, og antar at resultatene også vil gjelde for andre børser. Statistikken viser at aksjer i stigende trender gjør det bedre enn gjennomsnittet på børsen både på kort og lang sikt, mens aksjer i fallende trender gjør det dårligere.

Analyse av trend, og handling av aksjer basert på trendsignaler, er dermed en svært viktig del av teknisk analyse.

Forklaring til tabellen

Trendsignaler

Dager i trend: Antall dager aksjen har vært inne i trenden som nå er tegnet inn i chartet.

Stigningstakt (grader): Visuell stigningstakt på trendkanalen i chartet. Går fra 0 grader (horisontal) til 90 grader (rett opp).

Stigningstakt (%): Stigningstakt i prosent dersom aksjen fortsetter innenfor trendkanalen i ett år.

Merk at det er to måter en aksje kan gå inn i en stigende trend: 1) Trenden i chartet kan forandre seg, for eksempel fra en (gammel) fallende trend til en (ny) stigende trend. 2) Kursen kan ha ligget over trendtaket eller under trendgulvet, og gått inn i trenden.

Godt statistisk grunnlag

En forskningsrapport fra Investtech fra januar 2019 viser at en aksje har en tendes til å følge trenden den ligger i. Hvis aksjen ligger i en stigende trend, skal den altså fortsette å stige. Ligger den i en fallende trend, skal den fortsette å falle. Noe av forklaringen på dette, er at nyheter har en tendes til å komme i serier. En positiv nyhet følges oftest av en ny positiv nyhet. Markedet tar inn over seg den første positive nyheten, men ikke sannsynligheten for nye positive nyheter framover. Dermed kan man tjene på å gå inn i aksjer som viser en positiv utvikling, i påvente av at denne trenden skal fortsette.

Investtech.com har utviklet datasystemer for å identifisere stigende og fallende trender automatisk. I perioden 1996 til 2019 ble det identifisert 12 349 kjøpssignaler da aksjer gikk inn i stigende trender og 8469 salgssignaler da aksjer gikk inn i fallende trender. Forskningsrapporten til Investtech viser at aksjene i stigende trender steg med 5,3 prosent de påfølgende 3 månedene, mens aksjer i fallende trender i gjennomsnitt falt 0,1 prosent. Til sammenligning steg Hovedindeksen i snitt med 3,1 prosent i løpet av tre måneder, se figuren over.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+