Sammenlign aksjer

Sammenlign en aksjes kursutvikling med 26.000 andre aksjer, råvarer og indekser. Velg fra toppliste med de mest aktuelle peers. En mulig strategi kan være å kjøpe aksjer som henger etter peers eller å kjøpe aksjer som viser relativ styrke.

Ved klikk på sammenlignknappen over analysegrafen, kan du sammenligne kursutviklingen i aksjen du er inne på med andre aksjer. Du får se hvordan aksjene har utviklet seg relativt til hverandre og hvem som har gjort det sterkest. Systemet foreslår automatisk relevante aksjer å sammenligne med, men du kan også velge blant alle selskaper Investtech analyserer. For eksempel kan du sammenligne TGS med PGS og Polarcus, eller du kan sammenligne med USA-noterte Transocean eller med WTI-oljeprisen. Valgene dine lagres til senere bruk. Se eksempel og beskrivelse av funksjonaliteten under.

Relativ kursutvikling

Grafen viser hvordan forskjellige selskaper har utviklet seg relativt til hverandre. Aksjen viser avkastning i prosent fra kursen ved starten på grafen.

Toppliste med selskaper - Mest brukte

Til hvert selskap er det laget en liste med selskaper, indekser og råvarer det er naturlig å sammenligne med. Her får du raskt tilgang til andre selskaper innen samme bransje.

Velg blant 26.000 aksjer, indekser og råvarer - Søk

Du kan sammenligne med alle papirer Investtech analyserer. Dette er i dag cirka 26.000 aksjer, indekser og råvarer. Søk fram riktig papir ved å taste ticker eller selskapsnavn.

Dine valg huskes - Mine aksjer

Systemet husker hvilke aksjer du sammenligner med hverandre. Når du går inn på disse senere, vil du automatisk få grafen for aksjene du sammenlignet med sist. Aksjer du har valgt kan med enkeltklikk skrus av og på, eller slettes fra grafen.

Kort, mellomlang og lang sikt

Du kan sammenligne kursutvikling på kort, mellomlang og lang sikt. Klikk først på knappen for sammenligning og deretter på knappene for de forskjellige tidsperspektivene.

Tilgjengelighet

Sammenligningsfunksjonaliteten er tilgjengelig i Professional og Institutional-abonnementene.
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+