Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 01 Communique Laboratory Inc ONE 16. apr 2021 0.29 +1.75   
 1911 Gold Corporation AUMB 16. apr 2021 0.65 +3.17   
 1st Asset CA Buyback FBE 16. apr 2021 28.62 +0.49   
 1st Asset ConvBnd Un CXF 16. apr 2021 10.63 +1.05   
 1st Asset EuropeanUn FHB 16. apr 2021 7.14 0.00   
 1st Asset Inv Bnd Un FIG 16. apr 2021 11.05 -0.18   
 1st Asset InvBond US FIG.U 16. apr 2021 10.29 0.00   
 1st Asset US Buyback FBU 16. apr 2021 39.79 +0.86   
 1st Asst LngDurFxdUn FLB 16. apr 2021 20.49 0.00   
 1st Asst Pref Shr Un FPR 16. apr 2021 22.74 +0.62   
 1st AsstActvCADiv Un FDV 16. apr 2021 11.23 +1.35   
 1st AsstActvCredt Un FAO 16. apr 2021 8.80 +0.34   
 1st AsstActvCredt US FAO.U 16. apr 2021 8.89 0.00   
 1st Ast EnhanceShBnd FSB 16. apr 2021 10.00 0.00   
 1st Ast MSCI USA Un RWU 16. apr 2021 18.76 0.00   
 1st Ast US Moment Un YXM 16. apr 2021 18.58 0.00   
 1st Ast US TrndLeadr SID 16. apr 2021 36.27 0.00   
 1st Ast US&CdaLifeco FLI 16. apr 2021 10.34 +0.98   
 1st AstActUtilInfrUn FAI 16. apr 2021 13.75 +0.37   
 1st AstEnhancShBndUS FSB.U 16. apr 2021 10.13 0.00   
 1st AstHlthCareCov FHI 16. apr 2021 11.33 +0.62   
 1st AstHlthCareCovUH FHI.B 16. apr 2021 11.30 +1.35   
 1st AstIntlLowRskWgt RWX 16. apr 2021 20.89 0.00   
 1st AstIntlLwRskUnHg RWX.B 16. apr 2021 19.34 0.00   
 1st AstMSCI Cda Qual FQC 16. apr 2021 28.80 0.00   
 1st AstMSCI CdaLR Un RWC 16. apr 2021 13.00 +2.44   
 1st AstMSCI World Un RWW 16. apr 2021 31.07 +0.13   
 1st AstMSCI WrldUnhg RWW.B 16. apr 2021 33.96 0.00   
 1st AstUSMmntUnhegUn YXM.B 16. apr 2021 23.79 0.00   
 1st Tr AlphEmrgMktUn FDE 16. apr 2021 16.86 0.00   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK