Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.

Vis filter
 ACCUNIA INVEST EUR CLO INVEST GRADE DKK ACACIGDKK 17. aug 2022 914.70 0.00   
 ACCUNIA INVEST EUR CLO OPPORTUNITY KL ACAECO 17. aug 2022 860.00 0.00   
 Accunia Invest European High Yield KL ACKEHY 17. aug 2022 1 013.20 0.00   
 Alm. Brand Inv 7 Glob.Akt.UIAB ALIGLO 17. aug 2022 138.35 0.00   
 ALM. BRAND INVEST EU HØJRENTE ETIK ALIEHE 17. aug 2022 101.05 0.00   
 Alm. Brand Invest Korte Obligationer ALIKOB 17. aug 2022 98.66 0.00   
 Alm. Brand Invest Virksomhedsobl ALIVOB 17. aug 2022 100.75 0.00   
 Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier ALIEUA 17. aug 2022 131.60 0.00   
 Alm. Brand Invest, Lange Obligationer ALILO 17. aug 2022 86.92 0.00   
 Alm. Brand Invest, Mix ALIMIX 17. aug 2022 155.35 0.00   
 Alm. Brand Invest, Mix Defensiv ALIMD 17. aug 2022 107.70 0.00   
 Alm. Brand Invest, Mix Offensiv ALIMOF 17. aug 2022 242.00 0.00   
 Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier ALINA 17. aug 2022 172.50 0.00   
 BankInvest Basis Globale Aktier A BAIBGAKTA 17. aug 2022 319.40 0.00   
 BankInvest Danske Aktier A BAIDKAA 17. aug 2022 114.00 -0.39   
 BankInvest Danske Aktier Akk. A BAIDKAAKA 17. aug 2022 193.75 -0.54   
 BankInvest DK Akt Indeks Bæredygt A BAIDKAIBA 17. aug 2022 102.25 +0.64   
 BankInvest DK Akt Indeks Bæredygt Akk A BAIDKAIBAKKA 17. aug 2022 102.80 -0.68   
 BankInvest EM Obl Lokalvaluta A BAIEMOLVA 17. aug 2022 91.40 0.00   
 BankInvest EM Obligationer A BAIEMOBA 17. aug 2022 47.00 -0.47   
 BankInvest Emerging Markets Aktier A BAIEMAA 17. aug 2022 124.45 0.00   
 BankInvest Europa Small Cap Aktier A BAIESCA 17. aug 2022 121.35 -1.74   
 BankInvest Glob Akt Bæredygtig Udvikl A BAIGABUA 17. aug 2022 122.20 -0.12   
 BankInvest Glob Obl Bæredygt Udv Akk. A BAIGOBUAKKA 17. aug 2022 89.82 0.00   
 BankInvest Glob Obl Bæredygtig Udvikl A BAIGOBUA 17. aug 2022 89.44 -0.20   
 BankInvest GlobAkt Bæredygtig Udv Akk. A BAIGABUAKKA 17. aug 2022 138.40 -0.11   
 BankInvest Globale Aktier A BAIGLA 17. aug 2022 112.60 +0.54   
 BankInvest Globale Aktier Akk. A BAIGAA 17. aug 2022 116.40 0.00   
 BankInvest Globale Aktier Indeks KL BAIGAI 17. aug 2022 140.50 -0.28   
 BankInvest Højt Udbytte Aktier A BAIHUAA 17. aug 2022 162.80 -0.34   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+