Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 ACCUNIA INVEST EUR CLO INVEST GRADE DKK ACACIGDKK 16. apr 2021 985.00 -0.09   
 ACCUNIA INVEST EUR CLO OPPORTUNITY KL ACAECO 16. apr 2021 985.80 0.00   
 Alm. Brand Inv 7 Glob.Akt.UIAB ALIGLO 16. apr 2021 123.35 +1.31   
 ALM. BRAND INVEST EU HØJRENTE ETIK ALIEHE 16. apr 2021 104.55 -0.05   
 Alm. Brand Invest Korte Obligationer ALIKOB 16. apr 2021 98.64 -0.26   
 Alm. Brand Invest Virksomhedsobl ALIVOB 16. apr 2021 102.05 -0.58   
 Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier ALIEUA 16. apr 2021 122.35 +0.37   
 Alm. Brand Invest, Lange Obligationer ALILO 16. apr 2021 87.12 0.00   
 Alm. Brand Invest, Mix ALIMIX 16. apr 2021 145.50 +0.66   
 Alm. Brand Invest, Mix Defensiv ALIMD 16. apr 2021 106.05 0.00   
 Alm. Brand Invest, Mix Offensiv ALIMOF 16. apr 2021 221.50 +0.68   
 Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier ALINA 16. apr 2021 156.50 +0.84   
 BankInvest Basis Globale Aktier A BAIBGAKTA 16. apr 2021 319.40 0.00   
 BankInvest Danske Aktier A BAIDKAA 16. apr 2021 124.75 +0.73   
 BankInvest Danske Aktier Akk. A BAIDKAAKA 16. apr 2021 196.70 +0.95   
 BankInvest EM Obl Lokalvaluta A BAIEMOLVA 16. apr 2021 95.64 +0.27   
 BankInvest EM Obligationer A BAIEMOBA 16. apr 2021 56.02 +1.52   
 BankInvest Emerging Markets Aktier A BAIEMAA 16. apr 2021 158.75 +0.99   
 BankInvest Europa Small Cap Aktier A BAIESCA 16. apr 2021 180.00 +0.76   
 BankInvest Højt Udbytte Aktier A BAIHUAA 16. apr 2021 159.40 +0.38   
 BankInvest Korte Danske Obl Akk. A BAIKDKOAKA 16. apr 2021 124.35 0.00   
 BankInvest Korte Danske Obligationer A BAIKDOBA 16. apr 2021 89.12 0.00   
 BankInvest Lange Danske Obligationer A BAILDOBA 16. apr 2021 94.64 0.00   
 BANKINVEST MELLEMLANGE DANSKE OBL. A BAIMDOA 16. apr 2021 103.40 +0.05   
 BankInvest USA Small Cap Aktier A BAIUSCA 16. apr 2021 154.40 +0.52   
 BankInvest Virksomhedsobl IG Akk. A BAIVOIGAKA 16. apr 2021 151.40 0.00   
 BankInvest Virksomhedsobligationer HY A BAIVOHYA 16. apr 2021 109.05 +0.18   
 BankInvest Virksomhedsobligationer IG A BAIVOIGA 16. apr 2021 80.84 +0.02   
 BLS Invest Danske Aktier KL BLKDA 16. apr 2021 1 692.20 +0.44   
 BLS Invest Globale Aktier Akk. BLIGAA 16. apr 2021 2 420.00 +1.26   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK