Teknisk analys Honeywell Internationa (HON.DJIA)


  Senaste slutkurs: 202.94 (-4.07), 4 mar 2021
Chart Teknisk analys Honeywell International Inc. (HON)

Rekommendation medellång sikt

Honeywell International Inc. ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Kursen har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 178. Målkursen vid 195 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien närmar sig motståndet vid cirka 212 $, något som kan ge en reaktion ned. Ett brott upp genom 212 $ kommer emellertid vara en köpsignal. Volymtoppar och volymbottnar stämmer dåligt överens med toppar och bottnar i kursen. Det försvagar den stigande trenden och kan vara en signal om ett kommande trendbrott. Aktien är totalt sett tekniskt neutral på medellång sikt.

Endast för abonnenter


Indikatorer

Historisk utveckling

Period Vol.bal. Volatilitet Likviditet +/- %
1 dag0.001.60%567.99-1.97%
1 vecka-84.405.25%581.35-0.90%
1 månad-29.4214.61%485.95+3.77%
3 månader-33.3832.97%559.40-2.28%

Risk

Volatilitetsrisk: MedelLikviditetsrisk: Låg
Riskförklaring

Abonnemang

Investtech gör teknisk analys av alla aktier åt dig. Med abonnemang hos Investtech får du analyser och rekommendationer på alla aktier, sorteringsmöjligheter och aktieval. Du får tillgång till Investtechs unika forskningsresultat och upplärningsprogram. Vi gör allt vi kan för att du skall kunna göra bättre investeringar. Du väljer själv ditt abonnemang och abonnemangsperiod. Kontakta vår kundsupport på telefon: +47 21 555 888 för personlig assistans.

Investtech erbjuder unika grafanalyser som bland annat visar trender, kursformationer, stöd- och motståndsnivåer och RSI. Det ges en skriftlig tolkning av varje graf som avslutas med en konkret rekommendation. Analyserna är endast tillgängliga för abonnenter, och vi erbjuder tre abonnemangsnivåer. Välj det abonnemang osm passar dina behov.

 • INVESTOR omfattar analyser på lång och medellång sikt, Top50, Dagens Case och Modellportföljen.
 • TRADER ger i tillägg analyser på kort sikt, sortering på trender och statistisk, Morgonrapport och Tradingidéer.
 • PROFESSIONAL gger tillgång till alla Investtechs analysverktyg, inkluderat Handelsmöjligheter, Totalanalys, Hausseindex och insideranalys.

Se och jämför abonnemang här.

Våra matematiker och statistiker har i över 20 år utvecklat datasystem som analyserar psykologin i marknaden. Investtechs analyser är oberoende av mäklarhus, banker och företagen själva, och är ett viktigt komplement till, eller en ersättning för, fundamentala analyser.

Bok om teknisk analys

Investtechs egen bok, Teknisk AktieAnalys - för lägre risk och ökad avkastning, är en lättläst och praktiskt introduktion i teknisk analys.

 • Marknadspsykologi
 • Vad är teknisk analys?
 • Trend
 • Stöd och Motstånd
 • Formationer
 • Volym
 • ++

Beställ boken här

Forskning

Investtech jobbar med forskning inom behavioural finance. Flera av forskningsprojekten stöttas av Norges forskningsråd. Resultaten används i våra analyser vilka testats med goda resultat på reella investeringar. Vår forskning bygger bland annat på principer inom matematisk mönsterigenkänning, statistisk optimering och behavioural finance.

Företagets viktigaste målsättning är att identifiera förhållanden som kan ge investerare robust meravkastning över tid. Forskningsresultaten visar att kvantitativa analyser ger goda resultat och är ett nyttigt verktyg för investeringsbeslut. Prova en gratis demo av Investtechs analyser här. Du får 14 dagars full tillgång utan förpliktelser!

Rektangelformationer ger goda signaler

Investtechs egenutvecklade algoritmer identifierar rektangelformationer i kursmönstret. Köpsignaler från rektangelformationer anses som robusta och pålitliga, med en träffandel på nära 70 procent.

Här kan du prova analyserna gratis i 14 dagar.

Läs mer om köpsignaler från rektangelformationer.

Få daglig teknisk analys av alla aktier

Få full tillgång till Investtechs analyser gratis i 14 dagar utan förpliktelser. Tillgången stannar automatiskt efter 14 dagar.

Beställ gratis demo!

Resultat: +11,4 procentenheter meravkastning per år

Investtech har sedan 1990-talet jobbat med forskning inom behavioural finance i aktiemarknaden baserad på teori inom teknisk analys. Analyserna har bland annat testats genom modellportföljer i sex länder, som alla har visat solid meravkastning sedan uppstarten 2001. I snitt, per januari 2017, har dessa portföljer presterat en meravkastning på 11,4 % per år mot marknaden och referensindex. För investerare som önskar högre risk, sammanställs kortsiktiga tradingidéer. Dessa har också givit en solid meravkastning, men till en högre risk. I tillägg finns ett stort urval av forskningsrapporter som visar att kvantitativa analyser har givit goda resultat och har varit ett nyttigt investeringsverktyg.

Efter flera år med forskning etablerade Investtech under 2009 investeringsbolaget Investtech Invest AS, som bygger på Investtechs kvantitativa system. Sedan uppstart och fram till januari 2017 har bolaget givit en genomsnittlig meravkastning till investerarna på cirka sju procentenheter per år. Bolaget investerar efter investeringsstrategier från Investtech. Detta understödjer att modellerna också ger goda resultat i praktiken.

Utbildning

Investtech erbjuder ett brett urval av kurs och seminarier till privata och professionella investerare. Du får ta del i vår kompetens och erfarenhet för att göra bättre investeringsbeslut!

 • Se våra kurser eller kontakta oss om önskad kurs.
 • Webinarer: Följ våra kurser hemma, från din dator, smartphone eller surfplatta.
 • WebTV: Marknaden, nyheter och uppdateringar från Investtech.

Få en översikt över våra kurser och seminarier under fliken Utbildning!

AnalysNytt

 • Marknadens bästa nyhetsbrev
 • Anpassat efter dina behov
 • Gratis på e-post var dag innan börsöppning

Få AnalysNytt till din e-postadress:

Kompletta analyser

Investtech gör teknisk & kvantitativ analys av alla aktier åt dig.

Prova gratis demo

Insight & Skills

Learn more about Investtech's technical analysis systems here.

Referenser

Investtechs analyser ger snabbt och enkelt tillgång till ett stort univers. Investtech är ett viktigt verktyg för privata och profesionella investerare.

Varför använda teknisk aktieanalys?

Använd teknisk analys för att:

 • välja vinnaraktierna
 • sitta på dem tillräckligt länge
 • sälja vid rätt tidpunkt

Målet med teknisk analys är att förutse kommande kursrörelser. Detta görs genom att förstå psykologiska ändringar hos investerare och därmed förutse ökande och fallande optimism och köpintresse. Analysmetoden används både på enskilda aktier och på index.

Teknisk analys, med hjälp av goda verktyg, är en helt objektiv analysform, där man får konkreta köp- och säljrekommendationer. Metoderna är därmed enkla att använda, och kräver liten förståelse av ekonomi, finans och marknaden, och lite kunskap om det enskilda bolaget och aktien man handlar i.

Använt över tid, visar Investtechs forskning att metoden ger goda statistiska förutsättningar till att slå marknaden.

Vilka är eventuella fallgropar vid användning av teknisk analys?

Här finns två viktiga faktorer man bör nämna: objektivitet och långsiktighet.

Det första är nödvändigheten av objektivitet och enkelhet. Med det menas analyser och råd som är konkreta och utan rum för tolkning. Historiskt har teknisk analys varit en stor verktygslåda med många indikatorerer och modeller, med flera parametrar som kan ställas in. Har man frihet här, kommer man alltid kunna hitta nästan perfekta modeller för enskilda aktier eller enskilda tidsperioder, men det kommer sällan fungera i praktiken. Ännu värre är det om man arbetar utan kvantitativa verktyg, alltså bara genom att se på graferna, drar trendlinjer och hittar stöd och motstånd själv. Då kommer man lätt bara att se det man önskar att se, och som stämmer med ens undermedvetna uppfattningar om aktien. Det kan lätta leda en i helt fel riktning, och man hamnar så småning om i en situation där man styrs av sinda egna känslomässiga svängningar, som girighet och rädsla för förluster. Detta är precis sådana psykiska svängningar som vi skall tjäna på med precis och tålmodig användning av teknisk analys.

Det andra är nödvändigheten av långsiktighet. En mycket viktig egenskap med teknisk analys, och för den delen med all aktieanalys, är den stora osäkerheten. Man kommer aldrig kunna vara helt säker på ett bestämt utfall. Målet är att få rätt lite oftare än vad man har fel, eller bättre, tjäna lite mer per gång man har rätt, än vad man förlorar de gånger man har fel. Teknisk analys skall inrätta dig i rätt led av de sannolika utfallen. Om du får rätt 55 procent av gångerna skall du vara nöjd.

Men så är aktiemarkandens natur ändå att man lätt kan uppleva att 60 % av de första 10 affärerna går fel, eller att man tappar mot marknaden första året! Då kan man snabbt börja att tvivla på metoderna.

En vanlig fallgrop är att förändra strategin, och inte ha tillit för de långsiktigt statistiska resultaten, om man inte lyckas snabbt. Skaffa därmed ett gott underlag för den strategi du väljer, allra helst både statistisk/kvantitativ och genom psykologisk/ekonomisk förklaring/teori, och HÅLL DIG TILL STRATEGIN.

Är det tillräckligt nog att endast använda teknisk analys i aktiehandel, eller bör det kompletteras med något?

Ja, att enbart använda teknisk analys är tillräckligt. Några menar att det faktiskt är en nackdel att använda fundamental analys och följa med nyhetsströmmen och diskussionsgrupper. Då kan man lätt börja att tvivla på tekniska signaler och kvantitativa rekommendationer. Teknisk analys bygger på principen att all relevant information ges uttryck genom aktiekursens rörelser. Man tjänar på eftersläpningar och överreaktioner i marknaden.

Använder man därutöver fundamental analys, kan man emellertid få en större trygghet i investeringarna. Detta kan vara gott nog för nattsömnen. Idealt sett önskar man ju att köpa aktier både för att

1. de är fundamentalt billiga och
2. investerarnas efterfrågan ökar.

Investtechs rekommendation är att analysera insiderhandel kvantitativt, och att se på det som en fundamental analys. Insiders köper aktier och sätter sina besparingar i sin egen verksamhet när de tror att bolaget i grunden är billigt.

Vem bör använda teknisk analys, och hur kommer man igång?

Vi har grundlig forskning som sträcker sig över många år och resultat från reella investeringar i marknaden, som visar att diciplinerad användning av teknisk analys med Investtechs verktyg har givit goda resultat på lång sikt.

Teknisk analys är en analysform som lämpar sig väl för privata investerare då de är små, och snabbt kan gå in och ut ur enskilda aktier. Denna grupp har speciellt goda förutsättningar till att få mycket ut av teknisk analys. Vill du prova på teknisk analys, rekommenderar vi att göra det på följande sätt:

 • Ta ett gratis prova-på-abonnemang hos Investtech. Gå igenom upplärningsprogrammet på nätet, och tillskansa dig kunskap om vilka indikatorer och signaler som givit statatistiskt bäst avkastning.
 • Registrera dig på Investtechs dagliga nyhetsbrev på e-post. Detta är gratis och innehåller bland annat marknadskommentar och en aktierekommendation.
 • Läs någon litteratur om teknisk analys, exempelvis Investtechs bok eller kompendium.
 • Var nyfiken och tålmodig. Var också skeptisk. Kräv statistiska förklaringar, gärna också logiska och psykologiska förklaringar på analyser och rekommendationer.
 • Tänk portföljrisk. Sprid investeringarna över minst fem aktier, gärna tio. Följ upp minst varje vecka.
 • Kom ihåg att investering i aktier är kul! Lär dig ta förlusterna, och gör det snabbt. Glädj dig över vinsterna och sälj inte för tidigt.

Få daglig teknisk analys av alla aktier

Nybörjare eller aktiv? Vi erbjuder abonnemang anpassade efter dina behov.


 
 

Få 14 dagar gratis demo!


Få full tillgång till Investtechs analyser gratis i 14 dagar utan förpliktelser. Tillgången stannar automatiskt efter 14 dagar.

Jämför produkterna här

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK