S&P 500 (SP500.US500)

Senaste slutkurs: 2 749.98 (+90.57), 8 apr 2020
Svagt köp

Låg risk

Automatisk teknisk analys. Medellång sikt, 8 apr 2020

S&P 500 har brutit ner genom golvet i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. Indexet har brutit en motståndsnivå på kort sikt och gett köpsignal från en kortsiktig trading range. Indexet har stöd vid cirka 2240 punkter och motstånd vid cirka 2840 punkter. Indexet är totalt sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt.

Rekommendation en till sex månaders sikt: Svagt köp (Score: 38)

Period  
Vol.bal. Volatilitet Likviditet +/- %
1 dag-0.97%0.00+3.41%
1 vecka0.003.05%0.00+11.31%
1 månad0.008.21%0.00+0.12%
3 månader0.0014.39%0.00-14.99%

Fler analyser av S&P 500

chart S&P 500 (SP500) Candlesticks 22 dager
Candlesticks
chart S&P 500 (SP500) Kort sikt
Kort sikt: Svag sälj
chart S&P 500 (SP500) Medellång sikt
Medellång sikt: Svagt köp
chart S&P 500 (SP500) Lång sikt
Lång sikt: Köp
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
Prova gratis nu