Värt att veta om Investtechs analyser

Investerarpsykologi

Baserat på svängningarna i aktiekursen och omsättningen kan vi tolka vilka psykologiska förändringar investerarna varit i genom. Vi kan tolka vad de tänker i dag och vilken stämning de är i. Då kan vi också säga något om vad de troligen kommer att göra i morgon eller den följande månaden.

Genom att handla i dag kan man därmed köpa en aktie innan många andra kommer att köpa eller sälja innan många andra kommer sälja.

Målet med Investtechs analyser är att tolka svängningarna i investerarpsykologin och marknadstrenderna för att förutse den fortsatta utvecklingen i aktiekursen. För att göra det använder vi kraftfulla datorer, en stor databas med historiska observationer och teori inom teknisk aktieanalys och behavioural finance.

Automatiska analyser

Investtechs automatiska analyser är baserade på avancerade metoder inom mönsterigenkänning, statistik och matematik utvecklade sedan 1993. Det läggs särskild vikt på trend, stöd och motstånd, kursformationer och volym.

För varje aktie och för varje tidshorisont görs det en graf med tillhörande analys. Med hjälp av traditionell teori inom teknisk aktieanalys, se Teknisk aktieanalys - för lägre risk och ökad avkastning, tolkar datorerna vad de hittar i grafen. Datorerna producerar analystext och den konkreta rekommendationen helt automatiskt. Det gör analyserna helt objektiva. Det finns alltså inte rum för subjektiva tolkningar, som ofta är problemet med traditionell teknisk analys, där en analytiker ritade trender, stöd och motstånd och tolkade det.

Rekommendationerna från de automatiska analyserna anges som Köp, Svagt köp, Neutral, Svagt sälj och Sälj. I vissa fall används Teknisk score. Det anges också riskbedömning.

Analyserna sammanställs och värderas efter traditionell teknisk analys-teori. Investtechs forskning indikerar att denna teori huvudsakligen stämmer med vad vi observerar i marknaden. Forskningen visar emellertid också att vissa förhållanden statistiskt inte har gett den kursutveckling som teorin antyder. För Norden har vi observerat detta för brott mot trendriktningen på långsiktiga trendkanaler och vid översålt/överköpt RSI.För Norge och Sverige har vi observerat det detta för reverserande kursformationer på kort sikt, och för Sverige även på medellång sikt. Se Forskning för detaljer.

De automatiska tekniska analyserna och stockpicking-verktyg för Stockholmsbörsen produceras och publiceras vanligtvis vid kl. 20-21 varje handelsdag. Insideranalyser uppdateras någon timme senare. Subjektiva analyser publiceras senast före börsens öppning.

Justering av kurser

Investtech justerar graferna efter emissioner, splittar, utdelningar och kapitalförändringar. Det ger en korrekt bild av den reella avkastningen till investerarna. Icke-justerade grafer kommer ofta ge falska signaler på grund av kurshoppen, och sådana grafer anses inte lämpliga för teknisk analys. Historiska kurser från leverantörer som inte justerare för kapitaländringar, kan avvika från Investtechs justerade kurser.

Tidshorisonter

Investtech har tre tidshorisonter för grafer och rekommendationer.

Tidshorisont Chart Investeringshorisont
Kort sikt 5 månader 1-6 veckor
Medellång sikt 18 månader 1-6 månader
Lång sikt 6 år 1-6 kvartal

Investtech har också candlesticks för 21 dagar. Analys av candlesticks, gärna tillsammans med analyser på kort och medellång sikt ger bra underlag för investeringar på 0-10 dagars sikt.

Investtechs insideranalys, gärna tillsammans med analyser på medellång och lång sikt ger bra underlag för investeringar på 1-12 månaders sikt även om man vid vissa tillfällen kan handla kortsiktigt baserat på insidertransaktioner.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
+

Om cookies

Investtech använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen accepterar du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.

Vår användning av cookies/h2>

När du använder vår webbplats lagrar vi en cookie på din enhet. Cookien används för att känna igen din enhet så att dina inställningar fungerar när du använder vår webbplats. Informationen som lagras är helt anonymiserad. Cookies raderas automatiskt efter en viss tid.

Nödvändiga cookies

Investtech använder cookies för att säkerställa grundläggande funktioner som sidnavigering och språkval. Utan sådana cookies fungerar inte webbplatsen som den ska. Du kan därför inte reservera dig mot dessa. Om du fortfarande vill inaktivera sådana cookies kan du göra det i din webbläsarinställningar. I inställningarna för Cookies lägg till denna webbplats i listan över webbplatser som inte får spara cookies på din enhet.

Cookies från Google

Vi använder tjänster från Google Analytics och Google AdWords. Dessa registrerar cookies på din enhet när du besöker vår webbplats. Google registrerar din IP-adress för att kunna föra statistik över användaraktivitet på webbplatsen. IP-adressen är anonymiserad, så att vi inte har någon möjlighet att koppla aktiviteterna till en specifik person. Vi använder denna statistik för att kunna erbjuda mer intressant innehåll på hemsidan och för att ständigt förbättra oss. Google AdWords samlar in data så att vår annonsering på andra webbplatser ger bättre resultat. Vi kan inte spåra personuppgifter.

Tillåt cookies från Google