Momentum och RSI

RSI är en väl använd indikator inom teknisk analys. Förkortningen RSI står för Relative Strength Index, och är ett mått för hur bra en aktie har gått.

En aktie som har stigit mycket i förhållande till reaktionerna tillbaka på vägen, kommer ha ett högt RSI. Motsvarande kommer en aktien som har fallit mycket i förhållande till reaktionerna upp på vägen ha ett lågt RSI. RSI används både som en indikator på om en aktie är översåld eller överköpt, och om den har positivt momentum eller negativt momentum.

RSI kan ge indikationer som

  • Denna aktie har stigit mycket på kort tid. Optimismen är ökande och fortsatt uppgång indikeras.
  • Denna aktie har fallit mycket på kort tid. Här blir investerare stadigt mer pessimistiska och kommer fortsätta att gå ned i pris för att komma ur aktien.

Många investerare menar att RSI också kan ge indikationer som att aktier har stigit eller fallit för mycket, och skall reagera tillbaka. Investtechs forskning antyder att sådan överköpt-översåld-tolkning statistiskt inte stämmer med verkligheten.

Läs forskningsrapporten om RSI här.

 

RSI som överköpt/översåld-indikator

En aktie blir överköpt när den har stigit mycket på kort tid, utan särskilda reaktioner tillbaka. Tanken är att den då stigit för mycket och snart kommer reagera tillbaka, alltså att man bör sälja.
Motsvarande blir en aktie översåld när den har fallit mycket på kort tid. Detta kan indikera att den snart kommer få en reaktion upp, och bör köpas. Se exemplet nedan.

Figur 1: Carlsberg B. Gröna områden visar att RSI är översåld (under 30) och röda områden visar att RSI är överköpt (över 70).

RSI som momentumindikator

RSI används emellertid också som en momentumindikator. Tanken här är att stora kursrörelser indikerar att investerarmassan är i rörelse. Då gäller det att hänga på, och vara med på rörelserna som har startat, med tanken om att ännu fler investerare kommer med senare och fortsatt driver kursen i samma riktning. Se exempel nedan.

Figur 2: Röda områden visar att momentumet är högt och positivt (RSI över 70) och gröna områden att momentumet är högt och negativt (RSI under 30).

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK