Aktieval

Aktieval är det bästa stock picking-verktyget Investtech har när du vill hitta aktuella aktier att köpa.

Överst väljer du vilken tidshorisont du vill titta på samt vilken marknad och sektor som skall vara med. Filtret delas sedan in i tre grupper: allmänna kriterier, tekniska kriterier och finansiella kriterier.

Marknader

Aksjeutvelgelse markeder
Du kan ange vilka marknader du vill välja aktier från. Till exempel kan du ange Oslo, Stockholm och Köpenhamn. Då kommer du få aktier från hela Norden som passar dina kriterier, och därmed kunna få ännu bättre aktier än om du endast väljer från en marknad.

När börsen är lite svag, eller har gått sidledes öven en lång period, kan det vara svårt att hitta mycket bra aktier på mindre marknader. Med flera marknader är det lättare att hitta bra aktier.

Sektorer

Aksjeutvelgelse sektorer
Till en början innehåller rapporten alla typer av företag, oberoende av sektorer eller branscher. Du kan emellertid specifisera övergripande sektorer, som Finans eller Energi, eller detaljerade branscher som Försäkring eller Oljeborrning. Då får du bara aktierna inom dessa sektorer, som också passar med överiga kriterier.

Genom att kombinera Marknader och Sektorer, kan du till exempel få rangerade listor med de bästa bankaktierna i Norden.

Filter

För varje grupp anger du kriterier genom att klicka på dem på eller av. Ett aktivt filter visas i färg, medan inaktiv är neutral. Klicka och dra för att välja filtrets värde.

Aktieval aktivt filter
Aktivt filter i mitten och inaktivt till vänster och höger.

Generella kriterier

De allmänna kriterierna används för att specificera storleken, likviditeten och volatiliteten hos de företag du ansöker om. Det är lättare att handla i stora och flytande företag, men de bästa möjligheterna finns ofta i mindre företag. Volatiliteten mäts i procent per månad och indikerar hur mycket växelkursen har fluktuerat historiskt. Stora kurssvängningar medför hög risk, men samtidigt ofta bra uppsida.

Tekniska kriterier

Tekniska filtre

Under tekniska kriterier anger du kriterier som baseras på investerarnas beteende och optimism i aktierna, tolkat genom aktiekursdiagrammen. Teknisk poäng är en samlad bedömning, beräknad kvantitativt av Investtechs datorer. I algoritmen inkluderas till exempel trend, stöd och motstånd, volymutveckling och köpsignaler från kursformationer. Investtech har forskning som visar att signaler från trend, momentum og volumenbalance är statistiskt viktiga och du kan sätta dina egna kriterier på alla dessa om du vill.

Syftet med att fastställa tekniska kriterier är att hitta aktier som är aktuella för köp. Teknisk analys antyder att optimismen hos investerare i sådana aktier tilltar och att kurserna därmed skall fortsätta uppåt kommande veckorna eller månaderna.

Finansiella kriterier

Finansiella filtre

Under finansiella kriterier anger du kriterier som baseras på bolagens värdering. Dessa är kriterier som används i stor utsträckning inom fundamental aktieanalys.

Syftet med att ange finansiella kriterier är att hitta aktier som är billiga baserat på redovisningsuppgifter. Många sådana aktier förväntas, av fundamentalanalytikerna, att stiga på lång sikt. Notera att finansiella nyckeltal kan variera mycket mellan branscher och att det ofta är nödvändigt med branschkunskap och kunskap om de enskilda bolagen för att tolka nyckeltalen väl.

Förklaring till tabellen

Aktieval

Tabellen sorteras automatiskt på teknisk poängsumma. Klicka på överskriften för att sortera efter de andra kolumnerna.

Teknisk poängsumma: Teknisk bedömning av aktier gjord automatiskt av Investtechs datorer. Bedömningen går på en skala -100 till 100 där värden lägre än -50 betraktas som "säljkandidat", mellan -50 och -25 som "svag säljkandidat", mellan -25 och 25 som "neutral", mellan 25 och 50 som "svag köpkandidat" och över 50 som "köpkandidat".

CAP: Marknadsvärde i miljarder kronor, beräknat som aktiekurs gånger antal utestående aktier.

Likviditet: Genomsnittlig daglig omsättning i miljoner kronor, euro eller dollar under den senaste månaden.

Volatilitet: Genomsnittlig skillnad mellan högsta och lägsta kurs på månadsbasis, beräknat för det senaste året. Volatilitet är ett vanligt mått på risk.

Rsi21: 21-dagars relative strength index. Talet används som ett mått på aktiens kortsiktiga momentum.

Volbal: 22-dagars volymbalans. Visar samband mellan volym och kursrörelser.

Yield: Direktavkastning - utdelningsandel. Direktavkastning är bolagets aktieutdelning i förhållande till aktiekursen. Den är ett mått på avkastningen till aktieägarna. Direktavkastningen beräknas genom Utdelning per aktie / Aktiekurs.

P/E: P/E står för Price/Earnings, vilket betyder pris i förhållande till resultat. Nyckeltalet används när man ska bedöma en akties pris i förhållande till bolagets resultat.

P/S: P/S står för Price/Sales, vilket betyder pris i förhållande till omsättning. Nyckeltalet används när man skall bedöma en akties pris i förhållande till bolagets omsättning.

P/B: P/B står för Price/BookValue, vilket betyder pris i förhållande till eget kapital. Nyckeltalet används när man skall bedöma en akties pris i förhållande till bokfört eget kapital.

Samlad: Raden visar summan av marknadsvärde och daglig likviditet för alla aktier. Värdet för kolumnerna Teknisk poängsumma, Volatilitet, RSI, VolBal och Yield är ett viktat genomsnitt, med marknadsvärde som vikt. Värdet för kolumnerna P/E, P/S och P/B är beräknat som summan av marknadsvärde (P) dividerat med summan av respektive Earnings (E), Sales (S) och Book Value (B).

Genomsnitt: Medelvärdet för alla aktier.

Median: Medianvärdet för alla aktier.

Till Aktieval

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
+

Om cookies

Investtech använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen accepterar du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.

Vår användning av cookies/h2>

När du använder vår webbplats lagrar vi en cookie på din enhet. Cookien används för att känna igen din enhet så att dina inställningar fungerar när du använder vår webbplats. Informationen som lagras är helt anonymiserad. Cookies raderas automatiskt efter en viss tid.

Nödvändiga cookies

Investtech använder cookies för att säkerställa grundläggande funktioner som sidnavigering och språkval. Utan sådana cookies fungerar inte webbplatsen som den ska. Du kan därför inte reservera dig mot dessa. Om du fortfarande vill inaktivera sådana cookies kan du göra det i din webbläsarinställningar. I inställningarna för Cookies lägg till denna webbplats i listan över webbplatser som inte får spara cookies på din enhet.

Cookies från Google

Vi använder tjänster från Google Analytics och Google AdWords. Dessa registrerar cookies på din enhet när du besöker vår webbplats. Google registrerar din IP-adress för att kunna föra statistik över användaraktivitet på webbplatsen. IP-adressen är anonymiserad, så att vi inte har någon möjlighet att koppla aktiviteterna till en specifik person. Vi använder denna statistik för att kunna erbjuda mer intressant innehåll på hemsidan och för att ständigt förbättra oss. Google AdWords samlar in data så att vår annonsering på andra webbplatser ger bättre resultat. Vi kan inte spåra personuppgifter.

Tillåt cookies från Google