Stark uppgång på Stockholmsbörsen

Marknaden gick starkt uppåt under onsdagen och efter en uppgång på 1.69% stängde OMX Stockholm PI (OMXSPI) på 1003 punkter. Förra gången indexet steg lika mycket var 21 juli, då det steg 1.70%. Indexet har därmed stigit 17 av de senaste 23 dagarna.

I dag visade 649 aktier en uppgång och 353 en nedgång. Det var 59 aktier som slutade på samma nivå som dagen innan och 32 var utan omsättning.

Total omsättning av aktier och värdepapper onsdag blev cirka 186.6 miljarder kronor.

Xact Bull 2 (XACTBULL2) stannade 1457 kronor efter en uppgång på 4.44%. Aktien har inte stigit mer på en och samma dag sedan 5 maj, då den steg 5.78%. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt.
Xact Bull (XACTBULL) slutade på 668 kronor efter att ha stigit 3.25%. Förra gången aktien steg lika mycket var 5 maj, då den steg 4.17%. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt.
Det var extremt hög omsättning i Artificial Solutions International (ASAI). Totalt blev det köpt och sålt för ca 45 miljoner kronor i aktien, vilket motsvarar 130 gånger genomsnittlig dagsomsättning. Artificial Solutions International (ASAI) sjönk med hela 5.95% och stängde på 6.96 kronor. Vi måste tillbaka till 5 juli för att hitta ett lika stort fall. Den gången sjönk aktien med 8.59%. Det ser heller inte så bra ut tekniskt sett. Aktien har brutit ner marginellt genom stöd vid ca 7.00 kronor.
Xact Bear 2 (XACTBEAR2) slutade på 13.31 kronor efter att ha sjunkit 4.40%. Aktien har inte sjunkit mer på en och samma dag sedan 5 maj, då den sjönk 5.76%. Aktien är trendmässigt negativ på medellång sikt.
Hexagon B (HEXAB) stannade 137 kronor efter en uppgång på 3.56%. Förra gången aktien steg lika mycket var 11 mars, då den steg 4.20%. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt och en vidare uppgång indikeras.

Marknadskommentar

Marknadskommentaren produceras automatiskt av Investtechs datorer. En algoritm tar med aktier med intressanta kursrörelser. Urvalet omfattar aktier med en genomsnittlig dagsomsättning på över 1 miljoner kronor.

Förlorare onsdag

Qlife Holding-11.17%
Crunchfish-10.49%
Modern Ekonomi Sverige Hol-9.90%
Inzile-9.60%
Saniona-8.40%

Mest omsatta onsdag

Evolution1538.39
H&M B856.48
Volvo B821.50
Ericsson B809.05
Investor B683.96
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK