Aktieudvælgelse

Aktieudvælgelse er det bedste stock-picking-værktøj Investtech har, når man vil finde aktuelle aktier at købe.

Øverst vælger du, hvilken tidshorisont, du vil se på, og hvilke markeder og sektorer, der skal være med. Filtrene er så inddelt i tre grupper: generelle kriterier, tekniske kriterier og financielle kriterier.

Markeder

Aktieudvælgelse markeder
Du kan angive hvilke markeder, du vil vælge aktier fra. For eksempel kan du angive Oslo, Stockholm og København. På den måde vil du få aktier fra hele Norden, som passer med dine kriterier, og dermed endda få bedre aktier, end hvis du vælger fra bare ét marked.

Når børsen er lidt svag, eller har gået sidelæns over en lang periode, kan det være vanskeligt at finde de særligt gode aktier i mindre markeder. Med flere markeder er det lettere at finde gode aktier. Særligt norske og danske brugere vil få et meget bredere udvalg.

Sektorer

Aktieudvælgelse sektorer
I udgangspunktet indeholder rapporten alle typer selskaber, uafhængigt af sektorer eller brancher. Du kan imidlertid specificere overordnede sektorer, så som Finans eller Energi eller mere specifikke brancher som Forsikring eller Olieboring. Så får du blot aktierne inden for disse sektorer, som også passer med de øvrige kriterier.

Ved at kombinere Markeder og Sektorer kan du for eksempel få rangerede lister med de bedste bankaktier i Norden.

Filtre

For hver gruppe angiver du kriterier ved at klikke dem fra eller til. Et aktivt filter vises med farve, mens inaktivt er neutralt. Klik og marker for at vælge værdi på filtrene.

Aktieudvælgelse aktivt filter
Aktivt filter i midten og inaktivt til venstre og højre.

Generelle kriterier

De generelle kriterier bruges for at angive størrelsen, likviditeten og volatiliteten på selskaberne, du søger. Det er lettere at handle i store og likvide selskaber, men de bedste muligheder findes ofte i mindre selskaber. Volatiliteten måles i procent per måned og angiver, hvor meget kursen har svinget historisk set. Store kurssvingninger indebærer høj risiko, men samtidig ofte god upside.

Tekniske kriterier

Tekniske filtre

Under tekniske kriterier angiver du kriterier, som gælder investoradfærd og optimismeudviklingen i aktierne tolket gennem aktiernes kursdiagrammer. Teknisk pointsum er en samlet vurdering beregnet kvantitativt af Investtechs datamaskiner. I algoritmen her indgår for eksempel både trend, støtte og modstand, volumenudvikling og købssignaler fra kursformationer. Investtech har forskning, der viser, at signaler fra trend, momentum og volumenbalance er statistisk vigtige, og du kan sætte egne kriterier på alle disse, hvis du ønsker det.

Formålet med at angive tekniske kriterier er at finde aktier, som timingmæssigt er gode køb. Teknisk analyse foreslår, at optimismen hos investorerne i sådanne aktier er stigende, og at kurserne dermed vil fortsætte op de kommende uger og måneder.

Financielle kriterier

Financielle filtre

Under Financielle kriterier angiver du kriterier, som går på selskabernes værdiansættelse. Dette er kriterier, som bruges meget inden for fundamental aktieanalyse.

Formålet med at angive financielle kriterier er at finde aktier, som er billige ud fra regnskabstal. Mange af disse aktier forventes af fundamentalanalytikere at stige på lang sigt. Bemærk at financielle nøgletal kan variere meget fra branche til branche, og at det ofte er nødvendigt med branchekendskab og kendskab til de enkelte selskaber for at kunne tolke nøgletal godt.

Forklaring af tabellen

Aktieudvælgelse

Tabellen sorteres automatisk efter teknisk score. Klik på overskrifterne for at sortere de andre kolonner.

Teknisk pointsum: Teknisk vurdering af aktien udføres automatisk af Investtechs dataprogrammer. Vurderingen går på en skala fra -100 til 100, da værdier lavere end -50 ses som "salgskandidat", mellem -50 og -25 som "svag salgskandidat", mellem -25 og 25 som "neutral", mellem 25 og 50 som "svag købskandidat" og over 50 som "købskandidat".

CAP: Kapitaliseret værdi er markedsværdi i milliarder kroner beregnet som aktiekurs gange antal udestående aktier.

Likviditet: Gennemsnitlig daglig omsætning i millioner kroner, euro eller dollar over den sidste måned.

Volatilitet: Gennemsnitlig forskel mellem højeste og laveste kurs på månedsbasis beregnet for det sidste år. Volatilitet er et fælles mål for risiko.

Rsi21: 21-dages relative strength index. Størrelsen bruges som et mål for aktiens kortsigtede momentum.

Volbal: 22-dages volumenbalance. Måler sammenhængen mellem volumen og kursbevægelse.

Yield: Direkte afkast - udbytteprocent. Direkte afkast er selskabets aktieudbytte i forhold til aktiekursen. Det er et mål for afkast til aktieejerne. Direkte afkast beregnes som Udbytte per aktie / Aktiekurs.

P/E: P/E står for Price/Earnings - altså pris i forhold til resultat. Nøgletallet bruges, når man skal vurdere en akties pris i forhold til selskabets overskud.

P/S: P/S står for Price/Sales - altså pris i forhold til omsætning. Nøgletallet bruges, når man skal vurdere en akties pris i forhold til selskabets omsætning.

P/B: P/B står for Price/BookValue - altså pris i forhold til egenkapital. Nøgletallet bruges, når man skal vurdere en akties pris i forhold til bogført egenkapital.

Samlet: Linjen viser summen af markedsværdi og daglig likviditet for alle aktierne. Værdien for kolonnerne, Teknisk Pointsum, Volatilitet, RSI, VolBal og Yield, er vægtet gennemsnit med kapitaliseret værdi som vægt. Værdien for kolonnerne P/E, P/S og P/B er beregnet som summen af markedsværdi (P) divideret med summen af henholdsvis Earnings (E), Sales (S) og BookValue (B).

Gennemsnit: Middelværdien for alle aktierne.

Median: Medianværdien for alle aktierne.Til Aktieudvælgelse

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK
+

Samtykke

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden, accepterer du dette. For yderligere detaljer klik her.

Vores brug af cookies

Når du bruger vores hjemmeside, gemmer vi en cookie på din enhed. Cookien bruges til at genkende din enhed, så dine indstillinger fungerer, når du bruger vores hjemmesider. De oplysninger, der opbevares, er fuldstændig anonymiserede. Cookies slettes automatisk efter en vis tid.

Nødvendige cookies

Investtech bruger cookies til at sikre grundlæggende funktioner som sidenavigation og sprogvalg. Uden sådanne cookies fungerer hjemmesiden ikke, som den skal. Du kan derfor ikke tage forbehold mod disse. Hvis du stadig ønsker at deaktivere sådanne cookies, kan du gøre det i dine browserindstillinger. I sektionen Cookies tilføj denne hjemmeside til listen over websteder, der ikke har tilladelse til at gemme cookies på din enhed.

Cookies fra Google

Vi bruger tjenester fra Google Analytics og Google AdWords. Disse registrerer cookies på din enhed, når du besøger vores hjemmeside. Google registrerer din IP-adresse for at føre statistik over brugeraktivitet på hjemmesiden. IP-adressen er anonymiseret, så vi ikke har mulighed for at knytte aktiviteterne til en bestemt person. Vi bruger disse statistikker til at kunne tilbyde mere interessant indhold på hjemmesiden og til konstant at forbedre os. Google AdWords indsamler data, så vores annoncering på andre hjemmesider giver bedre resultater. Vi kan ikke spore enkeltpersoners data.

Tillad cookies fra Google