Investtech-forskning: Köp- och säljsignaler

Investtechs system bygger på forskning tillbaka till 1994. Flera av våra projekt stöttas av Norges forskningsråd. Vår forskning bygger bland annat på principer inom matematisk mönsterigenkänning, statistisk optimering och behavioural finance.

Trend

Trender är en av de allra viktigaste indikatorerna inom teknisk analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd kan användas för att hitta bra köp- och säljnivåer.

Kursformationer

Kursformationer beskriver psykologiska tillstånd hos investerare och ger starka köp- och säljsignaler.

Volymanalyser

Volymanalyser används ofta för att bekräfta styrkan i köp- och säljsignaler.

Momentum och RSI

Momentum har visat sig att vara en stark indikator för den kommande kursutvecklingen.

Insideraffärer

När en person företagets styrelse eller ledning köper aktier, är det en signal om att vidkommande menar att aktien är billig.

Annat

Läs mer om spännande Investtech-forskning.
 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK