God meravkastning med dagens case

[This article is not yet translated to 000. Showing untranslated version.]

Geir Linløkken (2012-11-07 08:26:08)

Investtech har publisert dagens case til våre abonnenter i 12 år. Vi har nå kjørt statistikk på kursutviklingen til anbefalingene. Til sammen ga vi 1525 kjøpsanbefalinger i perioden. Disse steg i snitt med 2,9 prosent den kommende måneden. Vi ga også 129 salgsanbefalinger i perioden. Disse falt i snitt med 2,5 prosent den kommende måneden.

Anbefaling Antall Dag Uke Måned Kvartal
Selg 129 -1.0 -0.8 -2.5 -6.2
Svak selg 107 0.2 -0.4 -1.0 -1.0
Watch 362 0.5 0.5 -0.6 0.0
Svak kjøp 929 0.8 1.2 2.9 6.1
Kjøp 1525 0.9 1.6 2.9 5.8

Tabellen viser absolutt avkastning på aksjer som er publisert som dagens case på Investtechs hjemmesider fra oppstarten i 2000 til oktober 2012.

Også avkastning relativt til børsen, målt ved Hovedindeksen, har vært sterk. Grafen under viser absolutt og relativ avkastning for Investtechs kjøpscases.

Avkastning på Investtechs dagens case kjøpsanbefaling for Oslo Børs 2000 til 2012.

Avkastning på Investtechs dagens case kjøpsanbefaling for Oslo Børs 2000 til 2012. Absolutt og relativt mot Hovedindeksens utvikling.

 

Drøfting og praktisk bruk

Resultatene på Investtechs caseanbefalinger er sterke. Kjøpscasene har steget i verdi, både absolutt og relativt sett, og salgcasene har falt i verdi. Det er et stort antall samples som ligger til grunn, så signifikansen anses høy.

Resultatene indikerer at dagens case kan være et viktig element i en forvaltningsstrategi som passer for små og mellomstore investorer. Hovedprinsippet er å kjøpe aksjer som er dagens case, sitte på disse en måned, og så kjøpe nye dagens-case-aksjer.

Les hele artikkelen og se detaljene i en mulig handelsstrategi her: Dagens case - resultater etter 12 år

 

Keywords: avkastning,dagens case,oslo børs,statistikk.

Written by

Geir Linløkken
Head of Research and Analysis
at Investtech

Hvor finner jeg dagens case fra Investtech?

For å få tilgang til Investtechs dagens case, må du være abonnent hos Investtech. Klikk deretter på Dagens case i venstremenyen, eller velg dagens case-boksen fra startsiden etter innlogging.

Inne på dagens case-siden, får du oversikt over de siste ti dagers case ved å klikke på Tidligere Case øverst til høyre på siden.

Interessert i detaljene?

Les hele artikkelen og se detaljene i en mulig handelsstrategi her: Dagens case - resultater etter 12 år

"Investtech analyses the psychology of the market and gives concrete trading suggestions every day."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK
Free Trial Now