Investtech.com

Resultater modelporteføljer tredje kvartal 2008 (16. oktober 2008)


Af forskningschef Geir Linløkken

Investtechs modelporteføljer faldt i tredje kvartal gennemsnitligt 2.0 procentpoint i forhold til referenceindeks. Især porteføljen i Finland trak gennemsnittet ned med afkast 9.6 procentpoint svagere end indeks.

Stockholm -8.3% -0.8% -1.1% -10.2%
Helsingfors +14.3% +3.1% -9.6% +7.9%
Amsterdam +6.9% -5.9% -1.5% -0.5%
København +4.2% -2.3% -0.9% +1.0%
Oslo +4.4% -4.9% +5.3% +4.8%
Frankfurt/CDAX +2.3%+12.9% -4.0% +11.2%
Snit +4.0% +0.3% -2.0% +2.4%
*Merkafkast i kvartalet for portefølje før kurtage i forhold til referanceindeks. Beregnes som procentpoint merafkast hidtil i år minus merafkast per forrige periode.

I hele perioden er der lagt vægt på, at aktierne i porteføljerne skulle genspejle markedssammensætningen, og risikoen i porteføljerne har været på linje med markedet.

Strategien fra tidligere anses fortsat god:

  • Stockpicking, men prøv ikke at gå for langt fra indeks, i hvert fald når indeks er negativ eller neutral.
  • Køb aktier i stigende trender på mellemlang/lang sigt, eller ved bekræftede formationsbrud eller brud på modstand.
  • Vis forsigtighed ved køb på støtte i faldende markeder. Sælg på modstand i faldende markeder. Vis forsigtighed ved salg på modstand i stigende markeder. Køb på støtte i stigende markeder.
  • Lad gevinsterne løbe, men begræns hurtigt tabet.
 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK