Investtech.com

Introduktion til teknisk aktieanalyse
Første del i en serie på 5 artikler om teknisk aktieanalyse.
Serien bygger på Investtech.coms Håndbog i Teknisk AktieAnalyse - for lavere risiko og øget afkast.

Af forskningschef Geir Linløkken, Investtech.com

Interessen for teknisk analyse er øget kraftigt i takt med brugen af Internettet og den øgede investeringslyst blandt private investorer. Analysemetoden var tidligere forbeholdt de professionelle investorer - det var både dyrt og vanskeligt at få adgang til data og programmer til brug for teknisk analyse. Med udbredelsen af Internettet er sådant materiale nu mere eller mindre tilgængeligt for alle. Vi starter nu en artikelserie, hvor vi vil introducere dig til de viktigste modeller inden for teknisk analyse.

Det er vanskeligt at lære teknisk analyse ved kun at læse om emnet. Der findes flere programpakker inden for teknisk analyse på Internett. Nogle af disse er gratis og kan ofte fås som en del af ydelserne hos internetmæglere, men skal man have rigtigt gode løsninger, koster de ofte penge. Investtech.com tilbyder abonnement på teknisk analyse. Som DAF-medlem kan du gå ind på www.investtech.dk og tilmelde dig til et gratis 4-ugers abonnement, sådan at du kan prøve et professionelt teknisk analyse værktøj i praksis.

For de, som ikke har brugt teknisk analyse tidligere, kan metoden måske virke lidt skræmmende. Men du vil snart indse de mange fordele ved en konsekvent anvendelse af teknisk analyse, fremfor at basere dine beslutninger på tilfældig fundamental information fra diverse kilder som aviser, Internett, mæglere og lignende. Her får man aldrig den fulde sandhed, og informationerne er ofte stærkt modstridende, så det er ikke let at vide hvad eller hvem, man skal tro på. Teknisk analyse, på den anden side, giver dig konkrete og direkte råd om, hvorvidt hver enkelt aktie skal op, ned eller gå sidelænds.

Artikelserien vil omhandle fire centrale begreper og modeller inden for teknisk analyse, nemlig 1) trende, 2) støtte og modstand, 3) formationer og 4) volumen. Hver af disse får sin egen artikel. I denne første artikel forklares nogle begreber, og der gives et par eksempler.

Hvad er teknisk analyse?
Det findes to analysemetoder til at forudsige aktiemarkedets kursudvikling: den fundamentale og den tekniske. I den fundamentale analysemetode benyttes selskabets regnskabsinformationer til at belyse den fremtidige økonomiske udvikling, som den fremtidige kursforventning igen beregnes ud fra. Den tekniske analysemetode tager udgangspunkt i selskabets aktiekurs og aktieomsætning (volumen) over tid (se Figur 1). Teknisk analyse bygger på samtlige faktorer, som ligger til grund for kursdannelsen, eftersom disse er sammenfattet i selve kursen. Den teknisk orienterede analytiker har derfor ikke problemer med at skulle udvælge og vurdere hvilke faktorer, som er væsentlige for den fremtidige kursudvikling. Er det de samfundsmæssige, overordnede, konjunkturbestemte faktorer? Er det selskabets omsætning og udbyttepolitik? Er det den fremtidige konkurrencesituation? Er det markedspsykologiens holdning til selskapet eller branchen? Nej, glem alt dette - den teknisk orienterede analytiker skal kun interessere sig for én ting: den korrekte tolkning af kursudviklingen. Men dermed er ikke sagt, at dette er enkelt.


Figur 1. (c)Investtech.dk. Eksempel på chart til brug i teknisk analyse. Chartet viser udviklingen i Group 4 Securicor over 18 måneder. Trende og kursformationer er plottet af Investtech.com’s analysesystem. Den røde pil angiver et salgssignal fra en dobbel-top formation. De to grønne pile er købssignaler fra henholdsvis en dobbel-bund- og rektangel-formation. Trenden er stigende på mellemlang sigt, og videre opgang indikeres. Der er støtte ved 21,80 kr. ved tilbagefald, mens der ikke er nogen synlig modstand ved opgang. Under kurskurven vises grafen for den daglige omsætning som et skraveret område. RSI, som plottes nederst, skal vi ikke komme ind på i denne artikkelserie.

Hele markedet er samlet i kursen
Hvorfor kan man inden for teknisk orienteret analyse glemme alt om de grundlæggende faktorer? Simpelthen fordi hele markedet har vurderet alle disse faktorer og taget højde for dem i kursen. Det gælder både de rapporterede og de forventede nyheder og deres markedspsykologiske påvirkning. For den, som handler ud fra tekniske signaler, er det faktisk uhyre viktigt at se bort fra fundamental information. Hvilke fundamentale oplysninger, den enkelte investor får adgang til, er jo i sagens natur kun en brøkdel af, hvad markedet kender og handler ud fra. Derfor bør den teknisk orienterede investor se bort fra sådanne oplysninger, som kan være mere til skade end til gavn. Hvad gør du for eksempel, hvis du har perfekte signaler om, at markedet har nået bunden, og at du bør købe, samtidig med at det vælter ind med negative oplysninger? Du tvivler, og resultatet bliver sandsynligvis, at du ikke foretager dig noget. Man bør også tænke på, at selvom man teoretisk set er i besiddelse af al den fundamentale information, som findes i markedet, så mangler man det psykologiske aspekt. For selv om informationen er den samme, er det temmeligt sikkert, at den vil blive tolket og anvendt forskelligt - dels ud fra de enkelte investorers psykologiske forhold, men også ud fra deres økonomiske og investeringsstrategiske position. Hvis du overvejer at købe, så tænker du næppe på samme måde som en, der har tabt penge på en aktie, som blev købt, da kursen var 50% højere.

Men hermed er alligevel ikke sagt, at man aldrig skal se på de fundamentale forhold omkring et selskab eller et marked. Måden, man vil bruge den tekniske analyse på, er op til den enkelte, og der hersker mange forskellige holdninger her. Nogen foretrækker at bruge teknisk analyse som et timingværktøj for aktier, som er udvalgt på baggrund af fundamentale forhold. Andre gør det modsatte; de bruger teknisk analyse for at finde et udvalg af aktier, som er teknisk positive. Så købes de aktier, som også er interessante ud fra fundamentale forhold. Undertegnede mener, at man godt kan holde sig udelukkende til teknisk analyse. I kursen og den information, som er afledt fra den, er som sagt hele markedets viden og holdning akkumuleret.

Hvorfor virker det?
Baggrunden for, at man kan udarbejde tekniske analysemodeller, er, at markedet gentager sig selv på en sådan måde, at der dannes mønstre. Disse mønstre kan identificeres og sættes ind i systemer, enten via rent visuelle metoder eller via matematiske og statistiske modeller.

Etableret teknisk analyse-teori, kombinert med forfatterens 14 års erfaringer med teknisk analyse, viser, at der er visse modeller, som har større betydning end andre, og som er enkle at tage i brug ved praktisk aktiehandel. Disse fire modeller er allerede nævnt, og vi kommer tilbake til hver enkelt af dem i de kommende udgaver af Aktionæren. I næste udgave skal vi se på ”trende”: hvordan identificerer vi trende, hvordan køber og sælger vi aktier i trende, og hvordan identificeres trendbrud.


Figur 2. (c)Investtech.dk. Eksempel på teknisk analyse. NeuroSearch steg meget kraftig i slutningen af 2006. Der blev så dannet en lille dobbel-top formation i midten af februar, og denne gav et salgssignal, se den lille røde pil. Et nyt salgssignal blev givet i slutningen af februar, se den store røde pil. Signalene var klare og tydelige, og indikerede, at kursen skulle falde videre. I begyndelsen af marts faldt kursen under højt volumen (omsætning), og aktien ligger fortsat i en svagt faldende trendkanal på kort sigt.

 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK
Free Trial Now