Investtech.com

Støtte og modstand
Tredje del i en serie på 5 artikler om teknisk aktieanalyse
Serien bygger på Investtech.coms Håndbog i Teknisk AktieAnalyse - for lavere risiko og øget afkast.

Af forskningschef Geir Linløkken, Investtech.com

Støtte og modstand er enkelt sagt, når en kursbevægelse stopper op og vender. Modstand indtræffer, når kursen begynder at falde efter en stigning, mens støtte modsat indtræffer, når kursen går fra at falde til at stige. At kunne identificere og handle ud fra støtte- og modstandslinier er blandt de vigtigste kundskaber inden for teknisk analyse og det vigtigste fundamentet for at kunne tjene penge på aktiehandel.

Modstand ligger altid på eller over dagens kurs, og støtte ligger på eller under dagens kurs. Ved brud op gennem en modstandslinie, vil den tidligere modstand blive støtte for fremtidige faldende kursbevægelser. På samme måde vil et fald ned gennem en støttelinie føre til, at den tidligere støtte bliver modstand ved fremtidige stigende kursbevægelser.


Figur 1. Ved stigning A bliver der dannet modstand, når kursen vender ned ved den midterste linie. Tilsvarende bliver der dannet støtte, når kursen stiger ved B. Når kursen stiger og krydser modstanden ved C, bliver linien omgjort til støtte. Ved nedgangen D er den midterste linie derfor støtte. Støtte ligger altid under kursen, og modstand ligger altid over kursen.

Figur 1 illustrerer, at det ofte er kursens vendepunkter, som danner støtte- og modstandsniveauer, og at kursen også ofte senere vender ved disse niveauer.

Hvordan virker modstand og støtte?
Modstand opstår i en kursstigning, når mange af de, som har købt, finder ud, at niveauet er tilstrækkeligt højt for at sælge. Grunden til at sælge kan for eksempel være, at kursen begyndte at falde sidst den lå i dette niveau, hvilket man regner med vil ske igen. Mange investorer, som købte aktien på dette niveau tidligere, og som længe har siddet med tab i aktien, ønsker også at sælge nu for at undgå tab. Ligeledes ønsker mange investorer, som solgte på dette niveau tidligere, men som i mellemtiden har købt sig ind på lavere kurser, nu at sælge til tilsvarende kurser som sidst, siden dette var en vellykket handel. Det kan også være store aktører, som mener, at aktien er for dyr på dette niveau og derfor sælger ud, hvis muligheden byder sig.

Vi ser altså, at det samlet set vil være et overskud af sælgere. Dette overskud vil typisk være nok til at presse kursen ned igen - sælgerne vil udgøre modstand mod, at kursen stiger videre. Hvis kursen derimod bryder gennem modstanden, betyder dette, at alle sælgerne nu har fået solgt. Der er fortsat købsinteresse, men sælgerne er altså borte, hvilket som ofte resulterer i, at kursen raskt stiger videre, når modstandsniveauet er brudt.

Støtte opstår i en faldende kursbevægelse, når størstedelen af markedet anser kursen for igen at være attraktivt lav og begynder at købe. Det kan være nye købere, som ikke fik købt forrige gang, at kursen var så lav, og som nu ser en mulighed for at komme med. Det kan også være investorer, som købte forrige gang kursen var på dette lave niveau, og som i mellemtiden har solgt med gevinst. Disse ser igen muligheden for at gøre en god handel igen. Det kan også være store aktører, der anser aktien for billig og derfor køber stort ind, netop som kursen rammer støtteniveauet.

Samlet set vil der være et overskud af købere, som støtter kursen på dette niveau, sådan at aktien typisk stiger igen. Hvis støtten brydes, har køberne, som udgjorde støtten, allerede købt. Der er da færre købere igen, mens der er mange sælgere, og kursen vil falde.

Hvordan kan man identificere støtte og modstand?
Det klart vigtigste, vi bruger for at identificere støtte og modstand, er tidligere toppe og bunde i kursgrafen. Når kursen bevæger sig mod en gammel top, møder den modstand. Når den falder mod en tidligere bund, får den støtte.

I et stigende marked finder vi ofte modstand ved runde tal - for eksempel 100 kr. eller 1000 point. Det er en psykologisk faktor, som fører til, at markedet fokuserer på runde tal og dermed handler derefter. Når kursen nærmer sig et rundt tal, kan mange blive nervøse for, at toppen er nået, og de begynder at hive gevinsten ud. På den måde bliver det runde tal selvbekræftende.

Trendlinier definerer støtte og modstand. Så længe kursen bevæger sig inden for en bekræftet trendkanal, kan vi forvente, at kurser nær trendlinierne markerer støtte- eller modstandspunkter.

Kursniveauer med højt omsætningsvolumen definerer også støtte/modstand. Specielt vigtig er det at se efter områder med høj omsætning, hvor der samtidig er lav omsætning i området lige over eller under.

Kursformationer, som rektangel og hovede-og-skuldre-formationer, definerer stærke støtte- og modstandsniveauer. Formationer er specielt interessante, og vil skal se nærmere på disse i neste artikel.

Hvordan udnytte støtte og modstand?
Modstand er niveauer, hvor man i udgangspunktet bør sælge aktier. Dette gælder specielt, hvis aktien eller markedet er inde i en sidelænds bevægelse. Hvis kursen derimod bryder op gennem modstanden, for eksempel som følge af specielle nyheder, kan kursen lige over det gamle modstandsniveau være et godt købsniveau. Brud på modstandslinien giver købssignal. En god strategi kan derfor være at købe aktier som for nyligt har brudt modstandsniveauet, da der forventes videre opgang i disse. Ved reaktioner tilbage er der nu desuden støtte ved det tidligere modstandsniveau, sådan at risikoen for tab er reduceret.

Specielt i et stigende eller sidelænds marked er det gunstigt at købe aktier, når kursen går ned mod støtteniveauer. Herfra forventes ny opgang. Hvis kursen imidlertid skulle bryde under støtte-linien, fortsætter aktien gerne videre ned. Der bliver givet et salgssignal, og det er vigtig at sælge hurtigt, sådan at man undgår store tap.


Figur 2. Strategi for udnyttelse af støtte og modstand. Grønne pile op angiver køb, og røde pile ned angiver salg. Du køber ved støtte (A) og ved brud på modstand (B). Du sælger ved modstand (C) og ved brud på støtte (ikke tegnet ind).


Figur 3. (c)Investtech.dk. Bang & Olufsen når i 2001 en bund på det runde tal 100 kr. Kursen stiger derefter kraftigt, og der dannes et toppunkt ved 225 kr. i 2002. Senere i 2002 og i 2003 falder kursen tilbage, men der er nu overvægt af købere omkring støtten ved 100 kr. fra tidligere, og kursen vender op igen. Kursen bruger et par måneder på at komme af med alle sælgerne, som vil af med aktien ved modstanden på de 225 kr. Når dette niveau bliver brudt, stiger kursen imidlertid hurtigt og etablerer en stigende trendkanal. Nu, i 2007, tester aktien modstanden ved 750 kr. fra sin tidligere top i 2006 samt vinteren i år. Modstanden varsler en reaktion ned, men hvis vi skulle få et brud over 750 kr., vil det være et købssignal i aktien. Et fald ned mod støtten ved ca. 550 kr. fra i fjor vil varsle en reaktion op, mens et brud under denne støtte, vil være et salgssignal.


Figur 4. (c)Investtech.dk. Group 4 Securicor har en række lokale toppe ved ca. 21.60 kr. i januar til marts 2007. Denne modstand bliver brudt den 20. marts og 21.60-niveauet går da over til at blive støtte. I slutningen af marts kan man et par dage købe aktier lige i overkanten af denne nye støtte, før aktien accelererer op på grund af mangel på sælgere.

 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK
Free Trial Now