Hovedindeksen (OSEBX.OL)

Siste sluttkurs: 840.21 (+1.70), 16. jan 2019
Automatisk teknisk analyse
Middels lang sikt
Anbefaling en til seks måneders sikt
Kjøp
Candlesticks
Kort sikt
Middels lang sikt
Lang sikt
Full historikk
Oversikt
Totalanalyse
Analytikeranbefaling
Resultatanalyser
Innside
Sesongvariasjoner
Trading limits
Full rapport
Nøkkeltall

Lav risiko

Likviditetsrisiko: LavVolatilitetsrisiko: Lav

Indikatorer 

Stigende trend brutt ned

Trendgulv ved 905.30 (+7.7%).
Trendtak ved 993.81 (+18.3%).
Annualisert stigningstakt 17%.

Nøytral volumbalanse

VolBal22: -9

Nøytralt momentum

RSI21: 52

Analyser


Kort

Middels

Lang

Totalt

Innside

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 16. jan 2019

Hovedindeksen har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen tester støtten ved cirka 840 poeng. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 840 poeng vil utløse et salgssignal. Indeksen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.

Anbefaling en til seks måneders sikt: Kjøp (Score: 76)

Periode  
Vol.bal. Volatilitet Likviditet +/- %
1 dag-0.64%4 581.75+0.20%
1 uke83.582.07%4 357.60-0.52%
1 måned-8.645.26%4 665.84+2.02%
3 måneder-27.249.99%5 266.77-9.06%

Flere analyser av Hovedindeksen

chart Hovedindeksen (OSEBX) Candlesticks 22 Dager
Candlesticks
chart Hovedindeksen (OSEBX) Kort sikt
Kort sikt: Hold
chart Hovedindeksen (OSEBX) Middels lang sikt
Middels lang sikt: Kjøp
chart Hovedindeksen (OSEBX) Lang sikt
Lang sikt: Hold
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK