Hovedindeksen (OSEBX.OL)

Siste sluttkurs: 1 069.82 (+4.06), 14. mai 2021
Hold

Lav risiko

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 14. mai 2021

Hovedindeksen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i indeksen og indikerer en god utvikling for markedet. Kursen har imidlertid brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig trading range. Indeksen tester motstanden ved cirka 1090 poeng. Dette kan gi en reaksjon ned, mens et brudd opp gjennom 1090 poeng vil utløse et kjøpssignal. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Indeksen anses samlet sett teknisk nøytral på mellomlang sikt.

Anbefaling en til seks måneders sikt: Hold (Score: 12)

Periode  
Vol.bal. Volatilitet Likviditet +/- %
1 dag-0.98%5 889.65+0.38%
1 uke-59.913.19%6 879.36-0.38%
1 måned-10.439.17%6 557.09+0.51%
3 måneder-5.4321.41%6 903.99+7.35%

Flere analyser av Hovedindeksen

chart Hovedindeksen (OSEBX) Candlesticks 22 Dager
Candlesticks
chart Hovedindeksen (OSEBX) Kort sikt
Kort sikt: Kjøp
chart Hovedindeksen (OSEBX) Middels lang sikt
Middels lang sikt: Hold
chart Hovedindeksen (OSEBX) Lang sikt
Lang sikt: Kjøp
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK