Hovedindeksen (OSEBX.OL)

Siste sluttkurs: 845.04 (+0.41), 22. aug 2019
Automatisk teknisk analyse
Middels lang sikt
Anbefaling en til seks måneders sikt
Selg

Lav risiko

Likviditetsrisiko: LavVolatilitetsrisiko: Lav

Indikatorer 

Horisontal trend brutt ned

Trendgulv ved 848.64 (+0.4%).
Trendtak ved 889.12 (+5.2%).
Annualisert stigningstakt -1%.

Nøytral volumbalanse

VolBal22: -0

Nøytralt momentum

RSI21: 42

Rektangel

Salgssignal utløst 5. aug 2019.

Analyser


Kort

Middels

Lang

Totalt

Innside

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 22. aug 2019

Hovedindeksen har brutt ned fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt etter at investorene har solgt på stadig lavere kurser for å komme seg ut. Et salgssignal er utløst og videre nedgang for indeksen indikeres. Kursen har reagert tilbake etter et brudd på en rektangelformasjon uten helt å ha nådd objektivet på 809 poeng. Etablert notering under 843 poeng vil igjen gi nye negative signaler til indeksen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt kjøpssignal. Indeksen nærmer seg motstanden ved cirka 852 poeng, noe som kan gi en reaksjon ned. Indeksen anses samlet sett teknisk negativ på mellomlang sikt.

Anbefaling en til seks måneders sikt: Selg (Score: -94)

Periode  
Vol.bal. Volatilitet Likviditet +/- %
1 dag-0.68%4 122.04+0.05%
1 uke-37.972.21%4 380.65+3.31%
1 måned-0.115.18%3 911.71-3.40%
3 måneder-1.459.86%4 428.13-4.53%

Flere analyser av Hovedindeksen

chart Hovedindeksen (OSEBX) Candlesticks 22 Dager
Candlesticks
chart Hovedindeksen (OSEBX) Kort sikt
Kort sikt: Selg
chart Hovedindeksen (OSEBX) Middels lang sikt
Middels lang sikt: Selg
chart Hovedindeksen (OSEBX) Lang sikt
Lang sikt: Hold
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK