Investtech.com

Hovedindeksen (OSEBX.OL)

Siste sluttkurs: 875.43 (-11.19), 13. nov 2018
Automatisk teknisk analyse
Middels lang sikt
Anbefaling en til seks måneders sikt
Hold
Candlesticks
Kort sikt
Middels lang sikt
Lang sikt
Full historikk
Oversikt
Totalanalyse
Analytikeranbefaling
Resultatanalyser
Innside
Sesongvariasjoner
Trading limits
Full rapport
Nøkkeltall

Lav risiko

Likviditetsrisiko: LavVolatilitetsrisiko: Lav

Indikatorer 

Stigende trend brutt ned

Trendgulv ved 894.27 (+2.2%).
Trendtak ved 989.73 (+13.1%).
Annualisert stigningstakt 20%.

Negativ volumbalanse

VolBal22: -21

Nøytralt momentum

RSI21: 45

Analyser


Kort

Middels

Lang

Totalt

Innside

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 13. nov 2018

Hovedindeksen har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen har gitt salgssignal fra glidende snitt-indikatoren, og signaliserer dermed videre nedgang. Indeksen ligger mellom støtten ved cirka 868 poeng og motstanden ved cirka 895 poeng og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Indeksen anses samlet sett teknisk nøytral på mellomlang sikt.

Anbefaling en til seks måneders sikt: Hold (Score: 18)

Periode  
Vol.bal. Volatilitet Likviditet +/- %
1 dag-0.58%5 854.93-1.26%
1 uke1.121.88%5 125.67-1.74%
1 måned-21.394.84%5 648.51-2.03%
3 måneder-19.799.02%5 318.68-2.42%

Flere analyser av Hovedindeksen

chart Hovedindeksen (OSEBX) Candlesticks 22 Dager
Candlesticks
chart Hovedindeksen (OSEBX) Kort sikt
Kort sikt: Hold
chart Hovedindeksen (OSEBX) Middels lang sikt
Middels lang sikt: Hold
chart Hovedindeksen (OSEBX) Lang sikt
Lang sikt: Hold
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK