Hovedindeksen (OSEBX.OL)

Siste sluttkurs: 815.08 (+18.31), 2. jun 2020
Svak selg

Lav risiko

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 2. jun 2020

Hovedindeksen viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Indeksen tester motstanden ved cirka 820 poeng. Dette kan gi en reaksjon ned, mens et brudd opp gjennom 820 poeng vil utløse et kjøpssignal. Indeksen anses teknisk svakt negativ på mellomlang sikt.

Anbefaling en til seks måneders sikt: Svak selg (Score: -46)

Periode  
Vol.bal. Volatilitet Likviditet +/- %
1 dag-0.95%7 353.18+2.30%
1 uke-41.783.01%9 038.85+2.77%
1 måned-1.708.09%6 940.46+7.60%
3 måneder-17.1115.47%7 935.37-12.98%

Flere analyser av Hovedindeksen

chart Hovedindeksen (OSEBX) Candlesticks 22 Dager
Candlesticks
chart Hovedindeksen (OSEBX) Kort sikt
Kort sikt: Svak kjøp
chart Hovedindeksen (OSEBX) Middels lang sikt
Middels lang sikt: Svak selg
chart Hovedindeksen (OSEBX) Lang sikt
Lang sikt: Hold
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK