Hovedindeksen (OSEBX.OL)

Siste sluttkurs: 873.83 (-14.86), 22. mar 2019
Automatisk teknisk analyse
Middels lang sikt
Anbefaling en til seks måneders sikt
Kjøp

Lav risiko

Likviditetsrisiko: LavVolatilitetsrisiko: Lav

Indikatorer 

Stigende trend

Trendgulv ved 798.71 (-8.6%).
Trendtak ved 984.86 (+12.7%).
Annualisert stigningstakt 8%.

Nøytral volumbalanse

VolBal22: 9

Nøytralt momentum

RSI21: 54

Analyser


Kort

Middels

Lang

Totalt

Innside

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 22. mar 2019

Hovedindeksen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i indeksen og indikerer en god utvikling for markedet. Indeksen tester støtten ved cirka 867 poeng. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 867 poeng vil utløse et salgssignal. Indeksen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.

Anbefaling en til seks måneders sikt: Kjøp (Score: 80)

Periode  
Vol.bal. Volatilitet Likviditet +/- %
1 dag-0.65%4 449.38-1.67%
1 uke32.452.10%4 169.15-0.75%
1 måned9.285.37%4 326.56+1.33%
3 måneder5.2210.15%4 428.47+4.19%

Flere analyser av Hovedindeksen

chart Hovedindeksen (OSEBX) Candlesticks 22 Dager
Candlesticks
chart Hovedindeksen (OSEBX) Kort sikt
Kort sikt: Svak kjøp
chart Hovedindeksen (OSEBX) Middels lang sikt
Middels lang sikt: Kjøp
chart Hovedindeksen (OSEBX) Lang sikt
Lang sikt: Kjøp
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK