Hovedindeksen (OSEBX.OL)

Siste sluttkurs: 861.17 (+1.98), 14. jun 2019
Automatisk teknisk analyse
Middels lang sikt
Anbefaling en til seks måneders sikt
Svak selg

Lav risiko

Likviditetsrisiko: LavVolatilitetsrisiko: Lav

Indikatorer 

Stigende trend brutt ned

Trendgulv ved 870.12 (+1.0%).
Trendtak ved 917.96 (+6.6%).
Annualisert stigningstakt 14%.

Negativ volumbalanse

VolBal22: -24

Nøytralt momentum

RSI21: 50

Formasjon under utvikling

Rektangel

Analyser


Kort

Middels

Lang

Totalt

Innside

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 14. jun 2019

Hovedindeksen har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 850 poeng og motstand på 890 poeng. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Indeksen har brutt ned gjennom støtten ved cirka 866 poeng og videre nedgang er dermed signalisert. Indeksen anses samlet sett teknisk svakt negativ på mellomlang sikt.

Anbefaling en til seks måneders sikt: Svak selg (Score: -40)

Periode  
Vol.bal. Volatilitet Likviditet +/- %
1 dag-0.66%4 582.14+0.23%
1 uke-29.342.15%5 001.53-0.13%
1 måned-23.625.26%5 424.73-1.13%
3 måneder-10.8910.10%4 819.16-1.08%

Flere analyser av Hovedindeksen

chart Hovedindeksen (OSEBX) Candlesticks 22 Dager
Candlesticks
chart Hovedindeksen (OSEBX) Kort sikt
Kort sikt: Selg
chart Hovedindeksen (OSEBX) Middels lang sikt
Middels lang sikt: Svak selg
chart Hovedindeksen (OSEBX) Lang sikt
Lang sikt: Svak kjøp
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK