Innsidehandler

Analyse av innsidehandler er Investtechs alternativ til fundamental analyse. Når en person i selskapets styre eller ledelse kjøper aksjer, er det et signal om at vedkommende mener aksjen er billig.

Innsidere har ofte god kunnskap om utviklingen i bedriften og markedet. Dermed har de en god forutsetning for å si om aksjen er billig eller dyr. Når en innsider bruker egne sparepenger på bedriften han eller hun er ansatt i, er det et tegn på at bedriften går bedre enn det aksjemarkedet synes å mene.

Selskaper der innsidere har kjøpt aksjer, kan være gode kjøpskandidater, også for deg som investor. Bruk innsidekjøp som en bekreftelse på en ellers positiv analyse, eller som et tidlig signal om en mulig vending. Innsidekjøp er langsiktige kjøpssignaler.

Noen ganger er innsidere overoptimistiske på egne selskapers vegne. Ta en titt på innsidehistorikken i aksjen, for å se hvor godt innsiderne har truffet tidligere, og ta dette med i betraktningen når du vurderer en aksje.

Et innsidesalg kan være signal på at aksjen er fundamentalt dyr eller at risikoen er økende. Følg med på innsidehandler i aksjene du eier, og vurder salg når en eller flere innsidere selger.

Innsidehandler liste og meny

Investtechs innsidelister gir deg oversikt over hvilke aksjer som er mest positive basert på innsidehandler. De gir også oversikt over de siste innsidehandlene og i hvilke selskaper innsiderangeringen har økt mest.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+