Kursvarsling: Bli varslet hvis aksjekursen når et bestemt nivå!

Man kan nå legge inn kursnivåer pr aksje og bli varslet hvis kursen når dette nivået. De varslene man har lagt inn, samles under "Mine varslinger" i menyen. Når en aksje har nådd eller brutt angitt nivå, settes en hake ved raden og det oppgis dato for når varselet ble utløst. Man vil også bli varslet pr epost etter børsens stengetid. Varsling pr epost kan skrus av ved å klikke på epostsymbolet når man legger inn kursen.

Hvis flere varsler utløses samme dag, vil disse slås sammen slik at man ikke får mer enn en epost pr marked.

Kursvarsling

I "Mine porteføljer" vil det fremgå om det er lagt inn kursvarsling for en aksje og om angitt kursnivå er nådd. Kursvarsling brukt sammen med aksjene i "Mine porteføljer" er et nyttig verktøy i money management for å ha kontroll på feks brudd på stop-loss og oppnådd kursmål.

Angitte varslingsnivåer vil ikke justeres automatisk ved aksjesplitter/spleiser eller utbytter.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+