Hvordan analyserer jeg børsen?

Investtech hjelper med å analysere børsen. Under presenteres noen av Investtechs verktøy for å analysere markedet. Abonnenter kan klikke på bildene for direkte tilgang.

Slik gjør du:

 • Analyser markedsindeksen
 • Analyser hausseindeksen og optimismen på børsen
 • Analyser innsidehandel

 

Markedsindeksen

 • Se den siste tekniske analysen av Hovedindeksen for å få en oppdatert analyse av markedsindeksen.
 • Du kan velge mellom kort, mellomlang eller lang tidshorisont.
 • Les daglig oppdatert analyse i Morgenrapporten, skrevet av Investtechs analytikere!

Investtechs optimismeindeks

 • Hausseindeksen viser andelen aksjer med kjøpssignal på Oslo Børs.
 • Tilsvarer andelen optimister på Oslo Børs.
 • Spesielt endringen i optimismenivået har mye å si for børsen framover.
h_insiderlists

Investtechs innsidebarometer

 • Viser aktiviteten og andelen kjøp blant rapporteringspliktige innsidere på Oslo Børs.
 • Signaliserer om innsiderne synes aksjer i egne selskaper er billige eller ikke.
 • Oppdateres hver kveld.
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK