Momentum og RSI

RSI er en mye benyttet indikator innen teknisk analyse. Forkortelsen RSI står for Relative Strength Index, og er et mål for hvor bra en aksje har gått målt mot seg selv. Tallet beregnes ved å se på styrken i oppgangsdagene i forhold til styrken i nedgangsdagene over en bestemt periode, og får en verdi mellom 0 og 100.

En aksje som har steget mye i forhold til reaksjonene tilbake underveis, vil ha en høy RSI. Tilsvarende vil en aksje som har falt mye i forhold til reaksjonene opp underveis ha en lav RSI. RSI brukes både som en indikator på om en aksje er oversolgt eller overkjøpt, og om den har positivt momentum eller negativt momentum.

RSI kan gi indikasjoner som

  • Denne aksjen har steget mye på kort tid. Optimismen er økende og en videre oppgang indikeres.
  • Denne aksjen har falt mye på kort tid. Her blir investorene stadig mer pessimistiske og vil fortsette å gå nedover i pris for å komme seg ut.

Mange investorer mener at RSI også kan gi indikasjoner som at aksjer har steget eller falt for mye, og skal reagere tilbake. Investtechs forskning tilsier at slik overkjøpt- oversolgt-tolkning statistisk ikke stemmer med virkeligheten.

Les forskningsrapporten om RSI her.

 

RSI som overkjøpt/oversolgt-indikator

En aksje blir overkjøpt når den har steget mye på kort tid, uten særlige reaksjoner tilbake underveis. Tanken er at den da har steget for mye og snart vil reagere tilbake, slik at man bør selge.
Tilsvarende blir en aksje oversolgt når den har falt mye på kort tid. Dette kan indikere at den snart vil få en reaksjon opp, og bør kjøpes. Se eksempel under.

Figur 1: RSI21 i Carlsberg B. Grønne områder viser at RSI er oversolgt (under 30) og røde områder at RSI er overkjøpt (over 70).

RSI som momentumindikator

RSI brukes imidlertid også som en momentumindikator. Tanken her er at store kursbevegelser indikerer at investormassen er i bevegelse. Da gjelder det å henge seg på, og være med på bevegelsene som har startet, med tanken om at enda flere investorer kommer med senere og driver kursene videre i samme retning. Se eksempel under.

Figur 1: RSI21 i D/S Norden. Røde områder viser at momentumet er høyt og positivt (RSI over 70) og grønne områder at momentumet er høyt og negativt (RSI under 30).

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK