Forskningsresultater: Signalstatistikk

Her finner du oversikt over Investtechs forskningsresultater for kjøps- og salgssignaler i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Klikk på bildene for å se forskningsvideoen med mer informasjon for hvert kjøps- eller salgssignal.

Stigende trend
Annualisert meravkastning på 7,8 % på mellomlang sikt.

Fallende trend
Annualisert mindreavkastning på 11,4 % på mellomlang sikt.

Stigende og fallende trend
Sjekk en aksjes matematiske trendstatus for ikke å se kun det du ønsker å se.

Stigende trend brutt opp
Annualisert meravkastning på 14,7 % på mellomlang sikt.

Fallende trend brutt ned
Annualisert mindreavkastning på 27,9 % på mellomlang sikt.

h_TRBrD

Stigende trend brutt ned
Annualisert meravkastning på 1,9 % på mellomlang sikt.

h_TFBrU

Fallende trend brutt opp
Annualisert mindreavkastning på 0,1 % på mellomlang sikt.

Sidelengs trend brutt opp
Annualisert meravkastning på 17,9 % på mellomlang sikt.

Sidelengs trend brutt ned
Annualisert mindreavkastning på 16,4 % på mellomlang sikt.

Kjøpssignal fra rektangelformasjon
Annualisert meravkastning på 8,9 %.

Salgssignal fra rektangelformasjon
Annualisert mindreavkastning på 6,1 %.

Kjøpssignal fra dobbel bunn-formasjon
Prediksjonskraften til slike kjøpssignaler er avhengig av tidsperspektivet.

Salgssignal fra dobbel-topp-formasjon
Prediksjonskraften til slike salgssignaler er avhengig av tidsperspektivet.

Kjøpssignal fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjon
Prediksjonskraften til slike kjøpssignaler er avhengig av tidsperspektivet.

Salgssignal fra hode-og-skuldre-formasjon
Prediksjonskraften til slike kjøpssignaler er avhengig av tidsperspektivet.

Positiv volumbalanse
Annualisert meravkastning på 4,7 % på mellomlang sikt.

Negativ volumbalanse
Annualisert mindreavkastning på 7,6 % på mellomlang sikt.

Sterkt positivt momentum
Annualisert meravkastning på 11,4 %.

Sterkt negativt momentum
Annualisert mindreavkastning på 13,3 %.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK