Horisontal trend brutt ned

Brudd ned på en horisontal trend signaliserer et negativt skift i investorpsykologien og er et salgssignal.

Horisontal trend brutt nedHorisontale trender indikerer at investormassen er i balanse over tid. Når kursen bryter ned er det et tegn på økt salgsinteresse – det har blitt en overvekt av selgere i aksjen. Dette kan gjerne komme som følge av fundamentale nyheter. Spesielt hvis et brudd ned skjer på økende volum, signaliserer det innledning av en fallende trend, og dermed en videre nedgang på sikt.

Brudd ned på en horisontal trend er et sterkere signal dersom kursen samtidig har brutt under bunnpunktene som definerer trendgulvet. I motsatt fall vil det forsatt være støtte ved disse punktene, noe som gjør at kursen lettere kan stige tilbake igjen.

 

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK