Kjøpssignal fra rektangelformasjon i stigende trend

En stigende trend indikerer at investorene blir stadig mer positive og at kursen skal fortsette opp innenfor trendkanalen. Kjøpssignal fra rektangelformasjon indikerer oppgang også på kort sikt.

Teori: En aksje som ligger i en stigende trendkanal, forventes å stige videre innenfor kanalen. Når en rektangelformasjon utvikles, dannes et motstandsområde med overvekt av selgere nær taket av rektangelet. Når kursen stiger gjennom motstanden betyr det av disse selgerne har fått tømt seg. Kjøpersiden er fortsatt like stor, men det er nå et underskudd av selgere slik at kursen dras videre opp. Hvis man er rask og kommer inn til en kurs nær støtten fra rektangelet, får man en god inngangskurs og kan sette en tett stopp loss. Hvis kursen har steget mye etter bruddet på rektangelet kan det være bedre å avvente en reaksjon tilbake før man går inn.

Poengsum: Formasjonens og trendens kvalitet, dvs grad av likhet med en teoretisk ideell formasjon og trend, er viktig i poengberegningen. Størrelsen på formasjonen og hvor lenge det er siden den ble brutt, er også viktige bidrag til poengsum. En kurs nær støtten fra formasjonen gir høyere poengsum enn en kurs nær formasjonsobjektivet. Det teller negativt hvis kursen har vært under støttelinjen etter bruddet. Det er også negativt hvis andre formasjoner er dannet etter bruddet.

Kjøpskurs: Settes til støtten fra formasjonen og et lite stykke oppover (ca 20% av formasjonshøyden).

Målkurs: Settes til 90-125% av objektivet fra formasjonsbruddet.

Stop loss: Settes til 20% av formasjonens høyde under formasjonens signalnivå, dvs ca en femtedel nede i formasjonen. Hvis man ønsker større slingringsmonn, kan en passende stop loss være rett under midten av formasjonen.

Tidshorisont: Fra 40% til 80% av formasjonens lengde.

Aksjer medKjøpssignal fra rektangelformasjon i stigende trend

Aker Horizons
Måsøval
Bergen Carbon Solutions
Rana Gruber
EcoOnline Holding
Elopak
Otovo
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK