Investtechs forskning

Investtechs systemer bygger på forskning tilbake til 1994. Flere av våre prosjekter er støttet av Norges forskningsråd. Vår forskning bygger blant annet på prinsipper innen matematisk mønstergjenkjenning, statistisk optimering og adferdsbasert finans. Selskapets viktigste målsetting er å identifisere forhold som kan gi investorer robust meravkastning over tid.

Sjefsindikatoren er Trend

Investtechs forskning viser at aksjer som ligger i stigende trender gir en god indikasjon på at de også framover skal stige. Ikke bare skal de stige, men de skal stige mer enn referanseindeksen.

Forskningsrapport: Aksjer i stigende trend har gitt meravkastning i NordenRektangelformasjoner gir gode signaler

Kjøpssignaler fra rektangelformasjoner anses som robuste og pålitelige, med en treffandel på nær 70 prosent.

Avkastning etter signaler fra rektangelformasjoner - Norden 1996-2018: Artikkel   |   ForskningsrapportStøtte og motstand

Vi har sett hvilke kursbevegelser som har fulgt etter kjøps- og salgssignaler fra støtte- og motstandsnivåer i Investtechs kursdiagrammer for den norske, svenske, danske og finske børsen over en periode på 23 år, fra 1996 til 2018. På noen områder samsvarer funnene våre med teorien, mens andre funn indikerer at teorien er svak eller til og med gal.

Investtech-forskning: Avkastning etter test av og brudd på støtte og motstand i aksjekurser, Norden 1996-2018: Artikkel   |   ForskningsrapportInnsidehandler som indikator for videre kursutvikling i aksjen

Analyse av innsidehandler er Investtechs alternativ til fundamental analyse. Investtechs forskning viser at aksjer med innsidekjøp har i gjennomsnitt gjort det bedre enn referanseindeksen i perioden etter innsidekjøpet.

Les forskningsrapporten herNytt syn på RSI

Investtechs forskning indikerer at overkjøpt RSI er et statistisk sterkt kjøpssignal, stikk i strid med slik mange investorer benytter indikatoren.

Les hele forskningsrapporten herSignalstatistikk

Her finner du oversikt over Investtechs forskningsresultater for kjøps- og salgssignaler i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Full oversikt herVolum er undervurdert som teknisk indikator

Mange investorer legger lite vekt på volum når de gjør tekniske analyser, og ser mest etter mønstre i kursbildet. Investtechs forskning viser at volumbalanse, Investtechs indikator for samvariasjon mellom kurs og volum, historisk har vært en god indikator for framtidig kursbevegelse.

Les vår forskningsrapport på hvordan volumbalanse kan predikere kursbevegelser i de nordiske markedene.Slik går Oslo Børs

Oslo Børs har de siste 30 årene vist klare sesongmessige svingninger, med oppgang på våren og fall på høsten.

Årstidsvariasjoner på Oslo Børs og i NordenGode statistiske resultater med Dagens case

Vår oppsummering etter 18 år med Dagens case viser at kjøpscasene i snitt har steget bra, mens salgscasene har falt.

Les rapporten herOmvendt-hode-og-skuldre-formasjoner

Nye forskningsresultater fra Investtech viser at annualisert meravkastning etter kjøpssignaler fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner på mellomlang sikt var 13,7 prosentpoeng i perioden 1996-2018.

Meravkastning etter kjøpssignaler fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjonerTrendbibelen

Investtech har studert 139.765 signaler, fordelt på 84.654 køpssignaler og 55.111 salgssignaler, fra trender i aksjekurser på de nordiske børsene i perioden 1996 til 2018. Resultatene bekrefter langt på vei teori innen teknisk aksjeanalyse: Aksjer med stigende trender fortsetter å stige! I Trendbibelen får du vite alt du trenger for å gjøre statistisk gode investeringer på børsen.

Trendbibelen - Alt du trenger å vite for å investere basert på trenderModellporteføljer - Gode resultater over 15 år

Investtechs modellporteføljer har vist gode resultater over mange år. Porteføljene er ment som inspirasjonskilde til våre kunder, men kan man også følge dem med reelle penger?

Investtechs modellporteføljer - resultatanalyse (forskningsrapport)
Hvordan bruke Investtechs modellporteføljer (artikkel)
Til rapportarkiv

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech

Ukens aksjetips Norge

Bli med når forskningssjef Geir Linløkken gjør ukens norske porteføljegjennomgang og presenterer ukens aksjetips fredager kl. 08.30.


2. oktober 2020, 08.30 - 08.50

Begynner om

07d
10h
26m
42s

Kurs og seminarer

Ingen planlagte kurs/seminarer.Tidligere:
Dato Sted Tittel  
8. september 2020, kl 18.00 - 19.30 Online Investtechs analyser: Brukerkurs
16. juni 2020, kl 19.00 - 20.30 Online Investeringer og trading: Forstå psykologien i markedet
11. feb. 2020, kl 16:15 - 18:30 Stavanger Investorkveld med Investtech og CMC Markets
5. feb. 2020, kl 18:00 - 20:30 Oslo Fordypningskurs i teknisk analyse
5. des 2019, kl 18:00 - 20:45 Stockholm, Sverige Brukerkurs i teknisk analyse
7. nov. 2019 kl 16:30 - 18:30 Tromsø Investorkveld med Investtech og CMC Markets
6. nov. 2019 kl 17:30 - 19:30 Trondheim Investorkveld med Investtech og CMC Markets
17. okt. 2019 kl 17:30 - 20:00 Stavanger Kurs: Investtechs analyser, aksjeplukking og porteføljestrategi
8. okt. 2019 kl 17:30 - 20:00 Bergen Kurs: Investtechs analyser, aksjeplukking og porteføljestrategi
24. september 2019, 10:00 - 18:00 København, Danmark InvestorDagen
19. september 2019 kl 17:00 - 20:30 Oslo Analysekvelden 2019
6. mars 2019 kl 17:00 - 19:00 København, Danmark Kurs: Investtechs analyser
27. feb. 2019 kl 18:00 - 21:00 Oslo Kurs: Investtechs analyser, aksjeplukking og porteføljestrategi
13. feb. 2019 kl 17:30 - 19:30 Bergen Kurs: Investtechs analyser, aksjeplukking og porteføljestrategi

"Våre matematikere og statistikere har i over 20 år utviklet datasystemer som analyserer psykologien i markedet. Investtechs analyser er uavhengig av meglerhus, banker og bedriftene selv, og er et viktig komplement til, eller en erstatning for, fundamentale analyser."

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef

Hva er teknisk analyse?

 • Analyse av psykologien i markedet
 • Timingverktøy, som angir når en aksje bør kjøpes
 • Stock picking-verktøy, som angir hvilke aksjer som bør kjøpes
 • Identifikasjon av trender og kjøps- og salgssignaler

 • Teknisk analyse er studie av historisk kursutvikling med formål å forutsi framtidig kursutvikling.
 • Faget bygget på prinsipper om at investorer styres av grådighet og frykt og at investorene som en masse gjør de samme feilene igjen og igjen.
 • Ved å studere kursgrafer kan vi lese oss til den psykologiske tilstanden hos investorene og hvordan det er trolig at den vil utvikle seg framover.
 • Teknisk analyse brukes dermed ofte som et timingverktøy for kjøp og salg av aksjer.
 • Mange bruker også teknisk analyse som et screeningverktøy for å finne aktuelle kjøpscases.
 • I tillegg brukes teknisk analyse som et overvåkingsverktøy som angir når sentimentet i en aksje endrer seg, gjerne gjennom identifikasjon av konkrete kjøps- og salgssignaler.
 • Ved bruk av datamaskiner til å gjøre analysene, blir resultatene fullstendig objektive, til forskjell fra analyser fra de fleste meglerhus og i media, som er subjektivt skrevet av mennesker.
 • Investtech har verktøyene som gjør det lett for deg å komme i gang med teknisk analyse.
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK