AnalyseNytt

  • Markedets beste nyhetsbrev
  • Tilpasset dine behov
  • Gratis på e-post hver dag før børs

Motta AnalyseNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev på epost hver dag før børs

Innhold
Signaler
Alle indikatorer - Middels lang sikt
Daimler14. nov 2019
Fresenius SE14. nov 2019
MTU Aero Engines AG14. nov 2019
E.ON SE13. nov 2019
Allianz Se vink NA o.N12. nov 2019

Det ble en svak stigning i markedet fredag, og Dax (Performanceindex) (DAX) endte på 13242 poeng, noe som er en oppgang på 0.47%. For uken som helhet viste indeksen bare en svak en endring på +0.10%.

Det var 25 aksjer som viste en oppgang og 4 som viste en nedgang. I tillegg sluttet 0 aksjer likt med dagen før og 0 var uten omsetning.

Total omsetning av aksjer og egenkapitalbevis fredag ble ca 3.7 milliarder.

Fresenius SE (FRE) endte svakt opp til 48.16 Euro, tilsvarende en oppgang på 0.93%. Aksjen har med dette steget 22 av de siste 28 dagene. Det ser også bra ut teknisk. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.
Muench.Rueckvers.Vna o.N. (MUV2) endte på 256 Euro etter en oppgang på 0.71%. Aksjen satt med det ny all time high for 41. gang i år. Aksjen har med dette steget ni av de siste 11 dagene. Teknisk ser det også bra ut. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt og en videre oppgang indikeres.
Heidelbergcement AG o.N. (HEI) steg kraftig med 2.73% og sluttet på 67.04 Euro. Aksjen har ikke steget mer på en dag siden 13. september, da den var opp 3.26%. Aksjen har med dette steget 22 av de siste 28 dagene. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt og har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 66.30 Euro.
Deutsche Post AG Na o.N. (DPW) endte svakt opp til 34.34 Euro, tilsvarende en oppgang på 0.39%. Aksjen har med dette steget 22 av de siste 28 dagene. Teknisk ser det også bra ut. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt og en videre oppgang indikeres.
Volkswagen AG Vzo o.N. (VOW3) var opp 1.97% til en sluttnotering på 183 Euro. Aksjen har med dette steget 22 av de siste 30 dagene. Teknisk ser det også bra ut. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt og en videre oppgang indikeres.

CDAX svakt opp fredag
Det ble en svak stigning i markedet fredag, og Cdax-Gesamtindex (Perf) (CDAX) endte på 1226 poeng, noe som er en oppgang på 0.52%. For uken som helhet viste indeksen bare en svak en endring på -0.11%.

Oppgang på US 500 fredag
Det ble en positiv utvikling i markedet fredag, og S&P 500 (SP500) endte på 3120 poeng, noe som er en oppgang på 0.77%. For uken som helhet viste indeksen en oppgang på 0.9%.

Indekser
Dax (Performanceindex)
   Svak kjøpskandidat
Dax (Performanceindex) ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har indeksen støtte ved cirka 12630 poeng. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Indeksen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Indeksen anses samlet sett teknisk svakt positiv på mellomlang sikt.
Cdax-Gesamtindex (Perf)
   Svak kjøpskandidat
Cdax-Gesamtindex (Perf) viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har indeksen støtte ved cirka 1170 poeng. RSI over 70 viser at momentumet i indeksen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt indeksen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Indeksen anses samlet sett teknisk svakt positiv på mellomlang sikt.
S&P 500
   Kjøpskandidat
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i S&P 500 og indeksen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at markedet er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har indeksen støtte ved cirka 3020 poeng. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Indeksen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Indeksen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Dagens case
Heidelbergcement AG o.N. (HEI) Kurs 67.04, 15. nov 2019
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Heidelbergcement AG o.N. og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 66.30 Euro. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk nøytral på mellomlang sikt.
Anbefaling: Watch
Indekser siste dag
AEX0.62%598.96
ATX0.00%3406.09
CAC400.65%5939.27
COMPX0.73%8540.83
DAX0.47%13242
HEX0.66%9628.67
N1000.60%1134.03
OMXC25GI0.72%1286.71
OMXSPI0.04%659.84
OSEBX-0.10%902.64
PSI20-0.13%5267.66
TECDAX0.73%2998.92
UKX0.14%7302.94
EURUSD0.33%110.5184
CL (OIL)1.67%57.72
Indeksvurderinger
 KML
AEXpospospos
ATXneutralneutralneutral
CAC40pospospos
COMPXpospospos
DAXnegposneutral
HEXpospospos
N100pospospos
OMXC25GIpospospos
OMXSPIneutralpospos
OSEBXneutralneutralpos
PSI20neutralposneg
TECDAXposposneutral
UKXnegpospos
EURUSDnegnegneg
CL (OIL)posnegpos

K: Kort sikt.    M: Middels lang sikt.    L: Lang sikt.
Børsbarometeret
DAX 30 - Middels lang sikt
 
      
56% 25% 19%
 18 Kjøpskandidater
 8 Watch
 6 Salgskandidater
Avbestill AnalyseNytt
Ansvarsfraskrivelse Copyright © 2019 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

[ Gå tilbake til standardoppsett for nyhetsbrevet ]

Personlig nyhetsbrev

Som registrert bruker hos Investtech kan du tilpasse AnalyseNytt til ditt behov. Legg inn dine aksjer, dine porteføljer osv og få oppdateringer rett i din innboks. Et personlig AnalyseNytt er den beste måten å få den daglige oversikten over markedet og egne investeringer på.
Hvis du på en side ser denne knappen, kan du klikke på den og velge å legge til en forenklet versjon av siden som en liten boks i AnalyseNytt eller på startsiden.

Rediger AnalyseNytt

Registrer deg som mottaker av AnalyseNytt for å kunne redigere innholdet.
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK