Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Detection Technology DETEC 14. jul 2020 20.30 +1.00   
 Digia DIGIA 14. jul 2020 5.14 +1.18   
 Digitalist Group DIGIGR 14. jul 2020 0.04 +1.12   
 Dovre Group DOV1V 14. jul 2020 0.26 -0.38   
 EAB Group EAB 14. jul 2020 2.24 0.00   
 Efecte PLC EFECTE 14. jul 2020 4.56 -4.20   
 Elecster A ELEAV 14. jul 2020 6.65 -2.21   
 Elisa ELISA 14. jul 2020 56.36 +1.70   
 Endomines ENDOM 14. jul 2020 0.63 -2.19   
 Endomines ENDO 14. jul 2020 6.48 -0.31   
 Enedo Plc ENEDO 14. jul 2020 1.50 -5.81   
 Enento Group Plc ENENTO 14. jul 2020 36.90 0.00   
 eQ EQV1V 14. jul 2020 13.20 0.00   
 Ericsson B ERIBR 14. jul 2020 8.37 +0.17   
 Etteplan ETTE 14. jul 2020 8.38 +0.72   
 Evli Pankki EVLI 14. jul 2020 9.18 +1.10   
 Exel Composites EXL1V 14. jul 2020 4.84 0.00   
 F-Secure FSC1V 14. jul 2020 2.96 +0.68   
 FARON PHARMACEUTICALS OY FARON 14. jul 2020 3.46 +1.47   
 Fellow Finance Oyj FELLOW 14. jul 2020 2.30 +0.88   
 Finnair FIA1S 14. jul 2020 0.56 -2.94   
 Fiskars A FSKRS 14. jul 2020 10.86 +0.74   
 Fodelia Oyj FODELIA 14. jul 2020 9.09 +1.11   
 FONDIA OYJ FONDIA 14. jul 2020 7.28 +1.11   
 Fortum FORTUM 14. jul 2020 17.72 +0.34   
 Glaston GLA1V 14. jul 2020 0.69 -0.58   
 Gofore PLC GOFORE 14. jul 2020 8.12 +0.25   
 Harvia HARVIA 14. jul 2020 11.40 +0.89   
 HKScan A HKSAV 14. jul 2020 2.12 +0.24   
 Honkarakenne B HONBS 14. jul 2020 3.20 -0.31   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK