Helsingin pörssi svakt ned fredag

Det ble en svak nedgang i markedet fredag, og OMX Helsinki (HEX) endte på 10488 poeng, noe som er en nedgang på 0.31%. Uken som helhet ga en nedgang på 1.7%.

Det var 39 aksjer som gikk opp og 116 som gikk ned, mens 11 forble uendret og 1 var uten omsetning.

Totalt ble det fredag omsatt aksjer og egenkapitalbevis for ca 1.6 milliarder.

Tokmanni Group (TOKMAN) sluttet på 13.30 euro etter å ha falt 3.76%. Aksjen har ikke falt mer på en dag siden 26. april 2019, da den var ned 6.82%. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt.
Revenio Group (REG1V) utviklet seg positivt og steg 4.51% til en sluttnotering på 30.15 euro. Aksjen brøt opp gjennom motstanden ved 30.11 euro i en rektangelformasjon. Dette utløste et kjøpssignal og en videre oppgang til 32.50 euro i løpet av to måneder indikeres.
Finnair (FIA1S) var ned 1.62% til en sluttnotering på 5.75 euro. Dette var den sjuende dag på rad aksjen falt. Det ser heller ikke så bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig negativ på mellomlang sikt, har motstand ved cirka 6.40 euro og en videre nedgang indikeres.
TietoEVRY Corporation (TIETOS) falt kraftig med 2.36% og sluttet på 281 euro. Aksjen har med dette falt for sjette dag på rad og den siste uken har aksjen falt hele 11.24%. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt.
Huhtamäki (HUH1V) beveget seg horisontalt og sluttet på 41.97 euro (-0.17%). Dette var den femte dag på rad aksjen falt. Teknisk ser det derimot bra ut. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, har støtte ved cirka 40.00 euro og en videre oppgang indikeres.

Vinnere fredag

Wulff Group7.08%
Revenio Group4.51%
Etteplan2.93%
Endomines2.66%
Solteq2.11%

Mest omsatt fredag

Ericsson B724.09
SSAB A135.35
SSAB B131.32
Nokia Corporation73.73
Nokia Corporation63.13
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK