AnalysNytt

  • Marknadens bästa nyhetsbrev
  • Anpassat efter dina behov
  • Gratis på e-post var dag innan börsöppning

Få AnalysNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev varje dag

Innehåll
Signaler
Alla indikatorer - Medellång sikt
FTSE China 25 Index Fu22 maj 2020
Aggregate Bond Ishares22 maj 2020
American Tower Corpora22 maj 2020
Anthem, Inc.22 maj 2020
AutoZone, Inc.22 maj 2020

Under fredagen steg marknaden svagt med 0.43% och Nasdaq Combined Composite Index (COMPX) stängde på 9325 punkter. För veckan som helhet visade index en uppgång på 3.4%.

I dag visade 3798 aktier en uppgång och 3000 en nedgång. Det var 223 aktier som slutade på samma nivå som dagen innan och 157 var utan omsättning.

Totalt blev det under fredagen omsatt aktier och värdepapper för cirka 336.8 miljarder dollar.

Alibaba Group Holding Limited (BABA) stannade på 200 dollar efter en nedgång på 5.87%. Förra gången aktien sjönk lika mycket var 16 mars, då den sjönk med 7.81%. Det ser däremot bra ut tekniskt sett. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt och en vidare uppgång indikeras.
Facebook, Inc. - Class A (FB) gick upp 1.52% till en slutnotering på 235 dollar. Aktien har därmed stigit för sjunde dagen i rad och den senaste veckan har aktien stigit hela 11.40%. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt, har stöd vid ca 204 dollar och en vidare uppgång indikeras.
Pinduoduo Inc. - American Depo (PDD) steg kraftigt med 14.50% och stannade på 68.70 dollar. Vi måste tillbaka till 21 augusti 2019 för att hitta en lika omfattande uppgång. Den gången steg aktien med 15.99%. Aktien har därmed stigit 12 av de senaste 15 dagarna. Aktien har därmed stigit 83.40% efter köpsignalen från en rektangelformation för två månader sedan. Omsättningen var dessutom hög. Totalt blev det köpt och sålt för ca 1726 miljoner dollar i aktien, vilket motsvarar tre gånger genomsnittlig dagsomsättning.
Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNE) steg måttligt 0.80% och slutade på 5.07 dollar. Den senaste månaden har aktien stigit hela 117%. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt och en vidare uppgång indikeras.
Splunk Inc. (SPLK) steg kraftigt med 12.73% och stannade på 184 dollar. Vi måste tillbaka till 6 april för att hitta en lika omfattande uppgång. Den gången steg aktien med 15.92%. Aktien har därmed stigit för fjärde dagen i rad och den senaste månaden har aktien stigit hela 40.36%. Omsättningen var dessutom hög. Totalt blev det köpt och sålt för ca 1628 miljoner dollar i aktien, vilket motsvarar sex gånger genomsnittlig dagsomsättning. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt, har stöd vid ca 174 dollar och en vidare uppgång indikeras.

US 500 svagt upp under fredagen
Under fredagen steg marknaden svagt med 0.24% och S&P 500 (SP500) stängde på 2955 punkter. Veckan som helhet gav en uppgång på 3.2%.

Index
S&P 500
arrow green   Köp
S&P 500 visar ingen klar trend på medellång sikt. Indexet har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 2940 punkter. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Indexet är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
Dagens case
Splunk Inc. (SPLK) Kurs 184.26, 22 maj 2020
chart
Splunk Inc. ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Aktien har brutit en motståndsnivå och gett en köpsignal från en långsiktig trading range. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 174 dollar. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
Rekommendation: Köp
Index senaste dag
AEX1.61%532.82
ATX0.00%3406.09
CAC402.15%4539.91
COMPX0.43%9324.59
DAX2.87%11391
HEX1.04%8879.48
N1001.91%907.89
OMXC25GI1.58%1424.93
OMXSPI2.09%618.07
OSEBX2.12%793.12
PSI200.84%4276.97
TECDAX2.17%3155.21
UKX-0.37%5993.28
EURUSD0.05%108.9636
CL (OIL)-1.98%33.25
Indexvärderingar
 KML
AEXposnegneutral
ATXneutralneutralneutral
CAC40posneutralneutral
COMPXpospospos
DAXposneutralpos
HEXposnegneutral
N100posneutralpos
OMXC25GIpospospos
OMXSPIposneutralpos
OSEBXposnegpos
PSI20posneutralneg
TECDAXposneutralpos
UKXposneutralpos
EURUSDneutralnegpos
CL (OIL)posneutralneg

K: Kort sikt.    M: Medellång sikt.    L: Lång sikt.
Börsbarometern
US Stocks - Medellång sikt
 
      
23% 49% 28%
 1619 Köp
 3559 Neutral
 2017 Sälj
Avbeställ AnalysNytt
Ansvarsfrånskrivelse Copyright © 2020 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

[ Gå tilbaka till standardinställningar för nyhetsbrevet ]

Redigera AnalysNytt

Registrera dig som mottagare av AnalysNytt för att kunna redigera innehållet.
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
Prova gratis nu