Positiv volymbalans

Positiv volymbalans är ett sundhetstecken. Det visar att aktien stiger på hög volym och sjunker på låg volym. Det indikerar att investerare är rädda för att inte kunna köpa medan de är avvaktande till att sälja vid nedgång.

Volymbalansen är en viktig indikator. Den används gärna tillsammans med trendanalys och andra indikatorer.

Följande gäller för positiv volymbalans:

  • Stärker en köpsignal
  • Försvagar en säljsignal
  • Indikerar positiva investerare och fortsatt uppgång
  • Indikerar avslutning på nedgång och vändning upp

Generellt vill vi därmed ha positiv volymbalans i aktierna som vi äger eller tänker köpa. Positiv volymbalans indikerar en sund aktie med en positiv utveckling i investerarnas syn på aktien. En sådan aktie indikerar vidare uppgång.

 

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK