Aktier

Tabellen ger en översïkt av alla aktier sorterade alfabetiskt eller efter index.
 Q-Free QFRO 25 feb 2020 6.40 0.00   
 Q-Linea AB QLINEA 25 feb 2020 67.00 -1.47   
 QBank QBNK 25 feb 2020 15.50 -1.27   
 Qiiwi Interactive QIIWI 25 feb 2020 30.00 -2.28   
 QleanAir Holding QAIR 25 feb 2020 39.90 0.00   
 Qliro Group QLRO 25 feb 2020 6.91 -0.43   
 Quartiers Properties QUART 25 feb 2020 4.46 -1.76   
 Quartiers Properties Pref QUARTPREF 25 feb 2020 9.56 -0.42   
 Quartiers Properties PREF QARTMTFPREF 25 feb 2020 9.56 -0.42   
 Questerre Energy Corporation QECO 25 feb 2020 1.55 0.00   
 QuiaPEG Pharmaceuticals QUIA 25 feb 2020 3.13 +9.44   
 QuickBit QBIT 25 feb 2020 11.80 -0.59   
 QuickCool QUICK 25 feb 2020 0.85 -12.37   
 Railcare Group RAIL 25 feb 2020 21.70 -0.91   
 Raketech RAKE 25 feb 2020 7.32 -1.21   
 Ranplan Group RPLAN 25 feb 2020 10.65 -1.39   
 Ratos A RATOA 25 feb 2020 32.10 -0.31   
 Ratos B RATOB 25 feb 2020 32.34 -2.00   
 Raybased RBASE 25 feb 2020 1.25 -3.10   
 RaySearch Laboratories B RAYB 25 feb 2020 84.50 -4.25   
 Raytelligence RAYTL 25 feb 2020 5.46 +0.74   
 Real Heart HEART 25 feb 2020 11.48 -0.17   
 Real Holding i Sverige B REALB 25 feb 2020 0.04 0.00   
 RealFiction REALFI 25 feb 2020 14.80 -2.63   
 REC Silicon RECO 25 feb 2020 5.00 0.00   
 Recipharm B RECIB 25 feb 2020 139.20 -2.79   
 Recyctec B RECYB 25 feb 2020 0.43 -1.14   
 Red Reserve Entertainment REDR 25 feb 2020 0.40 0.00   
 Redsense Medical REDS 25 feb 2020 12.70 +0.40   
 Redwood Pharma REDW 25 feb 2020 17.14 -0.46   
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK