Aktier

Tabellen ger en översïkt av alla aktier sorterade alfabetiskt eller efter index.
 Q-Free QFRO 28 sep 2020 4.30 0.00   
 Q-Linea AB QLINEA 28 sep 2020 142.50 +0.35   
 QBank QBNK 28 sep 2020 15.00 -3.85   
 Qiiwi Games QIIWI 28 sep 2020 57.00 0.00   
 QleanAir Holding QAIR 28 sep 2020 39.30 +1.81   
 Qlife Holding QLIFE 28 sep 2020 17.80 +4.71   
 Qliro Group QLRO 28 sep 2020 8.99 -1.75   
 Quartiers Properties QUART 28 sep 2020 4.80 -4.00   
 Quartiers Properties PREF QARTMTFPREF 28 sep 2020 3.83 +7.58   
 Quartiers Properties Pref QUARTPREF 28 sep 2020 3.83 +7.58   
 Questerre Energy Corporation QECO 28 sep 2020 0.69 0.00   
 QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB QUIA 28 sep 2020 2.16 +0.47   
 QuickBit QBIT 28 sep 2020 11.33 -1.65   
 Railcare Group RAIL 28 sep 2020 25.00 +2.04   
 Raketech RAKE 28 sep 2020 9.36 +4.46   
 Ranplan Group RPLAN 28 sep 2020 8.84 +11.62   
 Ratos A RATOA 28 sep 2020 32.50 +3.17   
 Ratos B RATOB 28 sep 2020 32.96 +3.58   
 Raybased RBASE 28 sep 2020 0.51 +1.59   
 RaySearch Laboratories B RAYB 28 sep 2020 85.00 -4.17   
 Raytelligence RAYTL 28 sep 2020 4.55 +5.08   
 Reach Subsea REACHO 28 sep 2020 1.50 0.00   
 Readly International READ_20200923_0 28 sep 2020 60.60 0.00   
 Readly International AB READ 28 sep 2020 51.70 0.00   
 Real Heart HEART 28 sep 2020 5.70 -1.72   
 Real Holding i Sverige B REALB 28 sep 2020 0.02 0.00   
 RealFiction REALFI 28 sep 2020 31.90 -16.27   
 REC Silicon RECO 28 sep 2020 3.84 +2.90   
 Recipharm B RECIB 28 sep 2020 156.20 +0.77   
 Recyctec B RECYB 28 sep 2020 13.20 -13.73   
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK