Aktier

Tabellen ger en översïkt av alla aktier sorterade alfabetiskt eller efter index.
 Q-Free ASA QFRO 3 mar 2021 5.40 0.00   
 Q-Linea AB QLINEA 3 mar 2021 137.00 -2.14   
 QBank QBNK 3 mar 2021 12.60 0.00   
 Qiiwi Games QIIWI 3 mar 2021 65.40 -2.39   
 QleanAir Holding QAIR 3 mar 2021 67.20 +3.38   
 Qlife Holding QLIFE 3 mar 2021 45.75 +0.44   
 Qliro QLIRO 3 mar 2021 49.80 -4.78   
 Quartiers Properties QUART 3 mar 2021 5.10 +4.08   
 Quartiers Properties Pref QUARTPREF 3 mar 2021 6.06 +2.71   
 Quartiers Properties PREF QARTMTFPREF 3 mar 2021 6.06 +2.71   
 Questerre Energy Corporation QECO 3 mar 2021 1.25 0.00   
 QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB QUIA 3 mar 2021 1.49 -1.98   
 QuickBit QBIT 3 mar 2021 7.38 +8.21   
 Railcare Group RAIL 3 mar 2021 24.50 +0.41   
 RAK Petroleum RAKPO 3 mar 2021 7.50 0.00   
 Raketech RAKE 3 mar 2021 20.50 -2.38   
 Ranplan Group RPLAN 3 mar 2021 7.58 -2.07   
 Ratos A RATOA 3 mar 2021 45.90 +1.77   
 Ratos B RATOB 3 mar 2021 45.76 +2.33   
 Raybased RBASE 3 mar 2021 0.47 +3.55   
 RaySearch Laboratories B RAYB 3 mar 2021 89.60 -5.08   
 Raytelligence RAYTL 3 mar 2021 3.99 +0.25   
 Reach Subsea REACHO 3 mar 2021 2.06 0.00   
 Readly International READ 3 mar 2021 59.58 -2.23   
 Real Heart HEART 3 mar 2021 8.22 +0.24   
 Real Holding i Sverige B REALB 3 mar 2021 0.03 -3.57   
 RealFiction REALFI 3 mar 2021 18.55 +0.82   
 REC Silicon RECSIO 3 mar 2021 16.60 0.00   
 Recipharm B RECIB 3 mar 2021 232.40 0.00   
 Recyctec B RECYB 3 mar 2021 13.00 +2.36   
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK