Faktordiagram


Investtechs faktordiagram beskriver aktiens vigtigste kvaliteter. Jo mere grønt, jo mere positiv anses aktien for at være. Hvis aktien er neutral eller svag på alle faktorerne – og hvis gennemsnittet samtidig også er svagt eller ganske svagt - tegnes diagrammet i rødt.


Faktordiagram
Hver faktor tildeles en pointsum på en skala fra -100 til +100. Er pointsum over +50 anses aktien for at være stærk i denne faktor. Ved pointsum mellem 25 og 50 anses aktien for at være ganske stærk, mens -25 til +25 giver neutral, mellem -25 og -50 temmelig svag og under -50 giver svag.

Aktien i figuren er stærk kvantitativt og teknisk samt på stabilitet, mens den er ganske svag på inside og svag fundamentalt. Den midterste ring i diagrammet svarer til en neutral pointsum og den ydre maksimalt positiv.

For nogle faktorer er det alene ét element, der bestemmer faktorens pointsum, mens det for andre beregnes ud fra flere elementer. Trader-abonnement giver adgang til information om hvert af de elementer, der bidrager, samt den præcise talværdi på faktorerne.

På grafsiderne kan du bevæge musen over de forskellige faktorer for at se information om faktorens pointsum og beregningsgrundlag.

Teknisk

Teknisk viser, hvor stærk aktien er ud fra teknisk analyse på kort, mellemlangt og langt sigt. Jo stærkere aktien er, jo større antages optimismen at være hos investorerne og stemningen på markedet at være. Ifølge Investtechs forskning har teknisk positive aktier udviklet sig godt - og bedre end andre aktier i den efterfølgende tid.

Faktoren beregnes ud fra automatisk teknisk analyse på kort, mellemlangt og langt sigt. I tillæg hertil bruges RSI-momentum, hvor værdier over 70 er stærkt positivt, mens under 30 er stærkt negativt, og værdier mellem 40 og 60 er temmelig neutralt.

Teknisk analyse anses for at være de absolut vigtigste analyser på Investtechs sider. Læs mere om analyserne på vores hjælpesider, og kig også gerne på forskning og statistik, hvor vi har undersøgt, hvor godt forskellige typer signaler historisk set har slået til.

Kvantitativt

Kvantitativt er et mål for, hvor god afkastning aktien estimeres at få fremover i forhold til de andre aktier på markedet. Faktoren beregnes ud fra statistisk afkastning for aktier med lignende kvantitative egenskaber. Blandt andet bruges aktiens trendstatus, støtte- og modstandsniveauer, kursformationer, momentum og insiderhandler, og der justeres for høj eller lav volatilitet og likviditet.

Faktoren beregnes ud fra signalstatistik for nordiske aktier, der præsenteres i Investtechs forskningsrapporter for blandt andet trender, støtte og modstand og insiderhandler. De samme elementer, der vises i boksen for Investtech-forskning på analysesiderne, indgår, men i mange tilfælde justeres værdierne ud fra aktiens likviditet og volatilitet. Særligt vil aktier, der har ekstremt høj eller stigende volatilitet kunne blive straffet på grund af den meget negative statistiske udvikling disse aktier historisk set har haft.

Kun aktier med en daglig gennemsnitsomsætning på 500.000 kroner eller mere gives en pointsum. Ved lavere omsætning ville faktoren blive usikker, og faktoren sættes da i stedet til neutral pointsum.

Faktoren er baseret på en rangering af aktierne således, at for eksempel de 10 procent stærkeste aktier vil have en pointsum over 80, mens de 25 procent stærkeste vil have en pointsum over 50 og blive klassificeret som stærk. Uanset hvor negativ eller positiv børsen er, vil der derfor altid være 25 procent af aktierne, der er stærke kvantitativt og 25 procent, der er svage kvantitativt.

Inside

Inside er aktiens vurdering baseret på insiderhandler. Når bestyrelsesmedlemmer, direktører og andre meldepligtige insidere køber sig ind i virksomheder, indikerer det en tro på kursopsving samt fravær af snarlige negative overraskelser. Insideranalyse kan ses på som en forenklet fundamental analyse.

Faktoren er det samme som aktiens insiderscore. Læs mere om beregningsregler og tolkning her.

Stabilitet

Stabilitet angiver, hvor stabil aktiekursen antages at være. Aktier med høj stabilitet har historisk set lave kurssvingninger, god likviditet og mange års historik på børsen. I de aktier er risikoen for store kursfald lille, men også upsiden kan være lille. Altså kan man forvente en ganske stabil kursudvikling med kun små ændringer fremover. Aktier med lav stabilitet har høj risiko. De er risikable at håndtere og eje og kan både falde meget og stige meget på kort tid.

Der er tre elementer, der indgår i beregningen af en akties stabilitet; det drejer sig om aktiens volatilitet - målt i hvor meget den historisk set har svinget fra måned til måned -, aktiens likviditet - målt i hvor mange kroner aktien historisk set omsættes for hver dag - samt aktiens alder på børsen.

Volatilitet anses for at være den vigtigste faktor og tæller derfor dobbelt. Aktier med volatilitet under 10 procent får den højeste værdi på stabilitet, mens volatilitet over 40 procent tildeles laveste værdi. Volatilitet mellem cirka 17 og 25 procent på månedsbasis giver en temmelig neutral værdi.

Likviditet svarer ofte til virksomhedens størrelse. Store virksomheder er oftest mere stabile over tid og enklere at trade end små. Højlikvide aktier, med likviditet over 100 millioner kroner, scorer højest på stabilitet, mens dem med likviditet under 0,1 million kroner scorer lavest. Likviditet mellem cirka 1 og 10 millioner kroner giver ganske neutral værdi.

Nybørsnoterede aktier anses for at have en høj risiko, da det ofte drejer sig om helt nyetablerede virksomheder i en tidlig udviklingsfase, noget som indebærer stor usikkerhed. Lavest værdi gives til aktierne med under et års historik. Gamle virksomheder, der har været børsnoteret i 25 år eller mere, får højeste værdi. Neutrale værdier gives til aktier med mellem cirka 6 og 12 års børshistorik.

Fundamentalt

Fundamental værdi beskriver aktiens regnskabsmæssige og finansielle kvalitet. Faktoren beregnes ud fra aktiekurs i forhold til virksomhedens indkomst og bogførte værdier; altså P/E og P/B. Høj fundamental værdi betyder ofte lav nedadgående risiko i en aktie, mens lav fundamental værdi ofte indikerer gode vækstmuligheder og stor upside.

En P/E under 10 giver maksimal elementværdi, mens negativ P/E eller P/E over 200 giver minimal værdi. P/E-værdier mellem 20 og 30 giver temmelig neutrale værdier. P/B under 1 giver maksimal elementværdi, mens P/B over 20 giver minimal. P/B-værdier mellem 2,5 og 4,0 giver helt neutrale værdier.

De to elementer P/E og P/B tæller lige i faktorens samlede værdi.

Bemærk at faktoren måler aktiens grundlæggende værdi, altså hvilken egenkapital, der ligger bag hver aktie, og hvilken indkomst virksomheden har. Faktoren siger ingenting om vækstkvaliteter. Ofte vil investorer værdsætte vækst og vækstpotentiale højt således, at de betaler meget for de aktier i forhold til dagens egenkapital og årets overskud. En akties vækstkvalitet bliver dermed lidt det modsatte af aktiens værdikvalitet.

Er man på jagt efter aktier med stort vækstpotentiale, vil man normalt finde dem blandt aktierne med lav fundamental værdi.

Aktier, der scorer højt på Investtechs Fundamental-faktor, har høj fundamental værdi og anses ofte som mere trygge og robuste samt bedre rustet til at takle uro på børsen.

 

Fire eller fem faktorer

Faktordiagrammer er tilgængelige for alle nordiske aktier. For norske, svenske og danske aktier vises faktordiagrammer med de fem faktorer beskrevet ovenfor.


Faktordiagram

På det finske marked har vi ikke insiderhandler. For Finland og for investorabonnenter består faktordiagrammet af ovenstående fire faktorer.

Aktien i eksemplet her er stærk teknisk og på stabilitet, mens den er neutral kvantitativt og svagt negativ fundamentalt.

Investorabonnenter får faktordiagrammer med de fire faktorer herover inklusiv. Her indgår insiderfaktoren altså ikke. Bemærk at fundamentale nøgletal indgår i faktordiagrammet, også for investorabonnementer, imens der kræves traderabonnement eller højere for alle grundlæggende detaljer.

Traderabonnenter får faktordiagrammer med alle faktorerne - inklusiv insiderfaktoren. Der kræves professionalabonnement eller højere for detaljer og valgmuligheder på insiderhandler.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK
+

Samtykke

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden, accepterer du dette. For yderligere detaljer klik her.

Vores brug af cookies

Når du bruger vores hjemmeside, gemmer vi en cookie på din enhed. Cookien bruges til at genkende din enhed, så dine indstillinger fungerer, når du bruger vores hjemmesider. De oplysninger, der opbevares, er fuldstændig anonymiserede. Cookies slettes automatisk efter en vis tid.

Nødvendige cookies

Investtech bruger cookies til at sikre grundlæggende funktioner som sidenavigation og sprogvalg. Uden sådanne cookies fungerer hjemmesiden ikke, som den skal. Du kan derfor ikke tage forbehold mod disse. Hvis du stadig ønsker at deaktivere sådanne cookies, kan du gøre det i dine browserindstillinger. I sektionen Cookies tilføj denne hjemmeside til listen over websteder, der ikke har tilladelse til at gemme cookies på din enhed.

Cookies fra Google

Vi bruger tjenester fra Google Analytics og Google AdWords. Disse registrerer cookies på din enhed, når du besøger vores hjemmeside. Google registrerer din IP-adresse for at føre statistik over brugeraktivitet på hjemmesiden. IP-adressen er anonymiseret, så vi ikke har mulighed for at knytte aktiviteterne til en bestemt person. Vi bruger disse statistikker til at kunne tilbyde mere interessant indhold på hjemmesiden og til konstant at forbedre os. Google AdWords indsamler data, så vores annoncering på andre hjemmesider giver bedre resultater. Vi kan ikke spore enkeltpersoners data.

Tillad cookies fra Google